Tietojohtaminen

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Geneerinen PROM on laaja-alainen, monille kohderyhmille yhteisiä ja merkityksellisiä toimintakykyaiheita  sisältävä mittari (GenPROM).

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Tietojohtaminen
Johtaminen
Strategia
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Rakenteita tiedolla ja strategiseen johtamiseen.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Arviointi ja tiedonkeruu
Tietojohtaminen
Tiedonhallinta
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella laajennetaan SBM (Solution Business Manager) toiminnanohjausjärjestelmä ikäihmisten palveluissa ja vammaispalveluissa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Vaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuus
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda geneerinen sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuuden arviointimalli, jota voidaan hyödyntää sote-palveluissa palvelujärjestelmätasolla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Tietojohtaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) elintapaohjauksen kirjaamisen kehittämisen tavoitteena on elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteiden yhtenäistäminen ja kehittäminen terveydenhuollossa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Verkostot
Vaikuttavuus
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkosto kehittää ja linjaa kirjaamisen käytäntöjä sekä varmistaa viestinnän kansallisista ja organisaation sisäisistä kirjaamisen ohjeistuksista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Vaikuttavuus
Johtaminen
Moniammatillisuus
Tietojohtaminen
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monimutkaiset sekä kalliit ongelmat vaativat uusia ratkaisuja, jotka ylittävät perinteiset hallintorajat ja OT-keskuksen valmistelussa on tavoitteena siirtymä tiedolla johtamisesta vaikuttavuustied

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Arviointi ja tiedonkeruu
Kuntoutus
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiedolla johtamisen työkalu kotikuntoutuspyyntöjen arviointiin. 

TulKoti-hankkeen tuella luotu ja käyttöönotettu toimintamalli. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Tietojohtaminen
Sosiaalihuolto
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jotta saadaan luotettavaa tilastointia sosiaalihuollon saatavuudesta oikeellinen asianhallinta on välttämätön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Rakenteellinen sosiaalityö
Sosiaalihuolto
Sosiaalipalvelut
Tietojohtaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla Kainuun hyvinvointialueella toimeenpannaan rakenteellisen sosiaalityön kansallinen, yhtenäinen ja vertailukelpoinen raportoinnin malli, joka on kehitetty yhteistyössä THL:n ja