Tietojohtaminen

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projektissa THL kehittää ja mallintaa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa tavan, jolla rakenteellisen sosiaalityön tieto tuotetaan yhtenäisellä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Kotihoito
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoitiin vuorovaikutteista verkkoaivoriiheä kuntalaisten ja henkilöstön yhteiskehittämisen ja osallistamisen tapana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään kotihoidon asiakaskokemustiedon mittaristoa terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) kansallista kysymyspatteristoa hyödyntäen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Kotihoito
Etäpalvelu
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointiteknologian käyttöönoton edistämisessä on olennaista hyödyntää tiedolla johtamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli systeemiselle perhekeskuksen kehittämiselle, jossa yhteinen työ muodostuu perheiden tarpeen ympärille, mukaan kutsutaan tarvittavat toimijat ja työskennellään systeemisellä työotteell

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Arviointi
Johtaminen
Tietojohtaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähiesihenkilön RAI-tiedolla johtamisen tueksi on Pirkanmaalla luotu yhdenmukainen vuosikello.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Tietojohtaminen
Palvelumuotoilu
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Organisaatiotason toimintamalli systemaattiseen asiakaspalautteiden keräämiseen ja käsittelyyn sekä palautteiden hyödyntämiseen​.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Tiedonhallinta
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjaamisen ja kirjaamisen ohjeistuksen kehittäminen yhtenäiseksi Kymsoten alueella. Tiedonhakuun ammattilaisen portaalin kehittäminen ja jalkauttaminen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Vastaanotto
Tietojohtaminen
Tiedonhallinta
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suoritekäsikirjan tarkoituksena on määritellä toiminnassa käytettäviä käsitteitä, yhtenäistää suoritteiden kirjaamista ja tilastointia sekä tukea ammattilaisen toiminnan tilastointia käytännön lähe

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Tietojohtaminen
Arviointi ja tiedonkeruu
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan yhteinen tiedolla johtamisen mahdollistava malli, jolla seurataan ja arvioidaan käytössä olevien ja kehitettävien arviointityövälineiden ja mittareiden avulla asiakkaan tarpeiden oikeaan ai