KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Satakati
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Satakati
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Etäpalvelu

Satakati
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Osaaminen

Satakati
Toimintamalli
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Digitaaliset palvelut

Satakati 3
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Ikääntyminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen