Teknologisten ratkaisujen käytön laajentaminen kotihoidossa

Teknologian käytön laajentamisen mallin avulla laajennettiin samanaikaisesti useamman teknologiaratkaisun käyttöä yhden kunnan alueelta kaikkiin Satakunnan sote-organisaatioihin.  Käyttöönotto toteutettiin aalloittain. Laitekantaa lisättiin jokaisessa aallossa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Teknologisten ratkaisujen käytön laajentaminen kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teknologian käytön laajentamisen mallin avulla laajennettiin samanaikaisesti useamman teknologiaratkaisun käyttöä yhden kunnan alueelta kaikkiin Satakunnan sote-organisaatioihin.  Käyttöönotto toteutettiin aalloittain. Laitekantaa lisättiin jokaisessa aallossa.

Toteutuspaikka
Satakunta, kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

16.05.2023

Viimeksi muokattu

26.06.2023
Ratkaisun perusidea **

Käyttöönotot toteutettiin aalloittain, jolloin laitekantaa lisätiin jokaisessa aallossa.  Jokaiselle aallolle oli etäkäteen määritelty tavoiteltu määrä laitteita (65–100).

Ennen aaltoja toteutettiin

 • nykytilanteen kartoitus (kuntien teknologiatilanne, odotukset)
 • aiempien kokemusten kokoaminen käyttöönotettavasta teknologiasta
 • tavoitteiden asettaminen teknologialle mukaan lukien siitä odotettavat hyödyt
 • viestintä ja tiedottaminen henkilöstölle, asiakkaille, omaisille
 • ohjeistusten tekeminen, levittäminen
 • käyttöönottojen toteutumisen organisointi ja resursointi
 • yhtenäinen tilastointi ja kirjaaminen (sisällöllinen ohjeistus)
 • tietosuoja (tietosuojaselosteet, asiakkaan tiedote- ja suostumus, tietosuojavaikutusten arviointi)
 • koulutukset; teknologialähettiläs, teknologiakoulutus
 • viestintä (lehtijutut, esitteet, tilaisuudet jne.)
 • asiakasvalinnat (kotihoidon olemassa olevat asiakkaat)
 • seurattavien mittarien valinta

Teknologian käytön laajentamisen mallin avulla laajennettiin samanaikaisesti useamman teknologiaratkaisun käyttöä yhden kunnan alueelta kaikkiin Satakunnan sote-organisaatioihin.  Käyttöönotto toteutettiin aalloittain. Laitekantaa lisättiin jokaisessa aallossa (katso kuva).

Käyttöönotettuihin laitteisiin kuului kotihoidon etäkäynnit ja etänä toteutettavan ryhmätoiminnan mahdollistava tabletti, sensorit, turvapaikantimet, lääkemuistuttajat, älylukot ja etämittauslaitteet. Tarkemmat tiedot teknologoista Satakati - hankkeen loppuraportista.

Toimintaympäristö **

Satakunnassa oli ollut ennen hanketta monenlaisia hyvinvointiteknologiaan suuntautuneita hankkeita ja pilotointeja viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurin osa hankkeista ja pilotoinneista oli tapahtunut yhden kunnan alueella eikä ollut levinnyt laajemmin. Yksi näistä hankkeista on Elisa Digihoiva pilotti ja käyttöönotto Euran kunnassa. Euran kunnan kokemuksia hyödynnetään täysimääräisesti Satakati-hankkeessa, jossa Elisa Digihoiva ratkaisu otettiin käyttöön koko Satakunnan alueella.

Käyttöönotoissa olivat mukana kaikki Satakunnan kunnat, mukaan lukien Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (Nakkila, Harjavalta, Eurajoki, Kokemäki), Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (Kankaanpää, Siikainen, Jämijärvi, Karvia, Honkajoki, Pomarkku), Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia, Ulvila), Huittinen, Säkylä ja Rauma. Eurassa, joissa Elisa Digihoiva oli jo käytössä, laajennettiin teknologiaa myös muihin Digihoivaan kuuluviin ratkaisuihin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kotihoidon asiakkaat ja heidän omaisensa sekä ammattilaiset. Ammattilaisista tarkempana kohderyhmänä ovat käyttöönottoja toteuttavat ammattilaiset, niitä eteenpäin vievät esihenkilöt sekä sen mahdollistava johto. Kohderyhmänä myös teknologian käyttöönottoa toteuttava organisaatio.  
 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Onnistuneen käyttöönoton avaimia

 • Selkeästi määritelty tavoite ja odotetut hyödyt teknologialta sekä resursointi
 • Käyttöönottojen keskitetty koordinaatio
 • Aalloittain eteneminen, tavoiteltu laitemäärä, jatkuva arviointi
 • Käyttöönotoissa ilmenevien haasteiden ennakointi ja ongelmien ratkaiseminen
 • Ylin johto mukana mahdollistamassa käyttöönoton toteutusta
 • sitoutunut esihenkilö käyttöönottojen eteenpäinviemiseen sekä työajan mahdollistaminen
 • motivoitunut henkilöstä käytännön käyttöönoton toteuttamiseen sekä työajan mahdollistaminen
 • ammattilaisten osaamisen vahvistaminen; teknologialähettiläskoulutus
 • keskitetty toimintamalli käyttöönottojen toteuttamiseen

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehitetyn mallin seurauksena saatiin levitettyä yksi järjestelmä, joka sisältää useamman eri teknologiaratkaisun yhden kunnan alueelta kaikkiin Satakunnan kuntiin. Käyttöönottojen myötä organisoitui myös tapa toteuttaa kotihoitoa etähoidon kehittymisen myötä. Ammattilaisten osaaminen lisääntyi. 

Arvioinnin tuloksia tarkemmin Satakati - hankkeen loppuraportissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tavoitteen määrittely teknologian käytölle on ensiarvoisen tärkeää, jotta sitä voidaan hyödyntää maksimaalisesti.'

Työajan mahdollistaminen ammattilaisille.

Tiivis yhteistyö teknologiatoimittajan kanssa.

 

 

Kansikuva
Satakati 3

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis