Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Sokra kokosi vuosina 2014–2023 osallisuustyötä tekeviä yhteen ja tuki ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeita, joiden tehtävänä oli lisätä osallisuutta ja vähentää köyhyyttä.

Tähän kokonaisuuteen liitetyt toimintamallit on kehitetty ESR TL 5 -hankkeissa ja arvioitu Sokra-hankkeessa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. Kutsumme toimintamalleja "osallisuuden palasiksi". Lue toimintamallien kokoamisesta ja arvioinnista Perustiedot-otsikon alta.

Vinkki: etsi eri aihealueisiin liittyviä toimintamalleja ctrl+F-haulla Liitetyt toimintamallit -välilehdellä.

Rohkaisemme tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden puolesta!

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra
Lyhyt kuvaus

Sokra kokosi vuosina 2014–2023 osallisuustyötä tekeviä yhteen ja tuki ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeita, joiden tehtävänä oli lisätä osallisuutta ja vähentää köyhyyttä.

Tähän kokonaisuuteen liitetyt toimintamallit on kehitetty ESR TL 5 -hankkeissa ja arvioitu Sokra-hankkeessa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. Kutsumme toimintamalleja "osallisuuden palasiksi". Lue toimintamallien kokoamisesta ja arvioinnista Perustiedot-otsikon alta.

Vinkki: etsi eri aihealueisiin liittyviä toimintamalleja ctrl+F-haulla Liitetyt toimintamallit -välilehdellä.

Rohkaisemme tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden puolesta!

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Osallisuutta arkeen, palveluihin ja päätöksiin! Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeilla lisättiin osallisuutta ohjelmakaudella 2014–2020. Sokra kokosi osallisuustyötä tekeviä yhteen, tutki, tuki arviointia, vaikutti ja viesti.

Löydät koosteen Sokran tuotoksista hankesivulta:
thl.fi/sokra

Osallisuuden edistämisen mallit

Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n hankkeiden yhteisessä "Osallisuuden palaset" -kehittämistyössä etsittiin, kuvattiin ja arvioitiin keinoja ja toimintamalleja, joilla edistetään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Kutsumme toimintamalleja "osallisuuden palasiksi", koska osallisuus rakentuu pala kerrallaan. Löydät toimintamallit tämän kokonaisuuden Toimintamallit-välilehdeltä. 

Osallisuuden palasten avulla voit suunnitella ja toteuttaa osallisuutta lisäävää toimintaa. Ne täydentävät ja uudistavat nykyistä hyvinvointijärjestelmää. Sokra nivoi palaset osaksi laajempia osallisuuden edistämisen kokonaisuuksia, jotka vastaavat julkisen hallinnan muutostarpeiseen:
Osallisuuden edistämisen mallit (Thl.fi)

Löydät osallisuuden edistämisen mallit myös: 

Osallisuuden palaset on kuvattu Innokylään yhdessä kunkin hankkeen kanssa. Sokra-koordinaatio arvioi mallit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmista hankkeen dokumentaatiota hyödyntäen.

Toimiaika

2014 – 2023

Toimijat

Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n hankkeiden yhteisessä "Osallisuuden palaset" -kehittämistyössä kuvattiin keinoja, joilla edistetään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Kuvattuja keinoja on kehitetty eri puolilla Suomea pääasiassa ESR TL 5 -hankkeissa ammattilaisten, kokemusosaajien, asiakkaiden ja muiden hankeosallistujien toimesta.

Tutustu hankkeiden tuotoksiin:
Hankekortit

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Yhteyshenkilön nimi
Sokra-koordinaation päätoteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Löydät yhteystiedot osoitteesta Thl.fi/Sokra.
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Luotu

18.08.2021

Viimeksi muokattu

19.04.2024