Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Sokra kokoaa osallisuustyötä tekevät yhteen, tutkii, tukee arviointia, vaikuttaa ja viestii. Sokra tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeita. Hankkeet lisäävät osallisuutta ja pyrkivät vähentämään köyhyyttä.

Tähän kokonaisuuteen liitetyt toimintamallit on kehitetty ESR TL 5 -hankkeissa ja arvioitu Sokra-hankkeessa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. Kutsumme toimintamalleja "osallisuuden palasiksi". Lue lisää toimintamallien kokoamisesta ja arvioinnista Perustiedot-otsikon alta.

Vinkki: etsi eri aihealueisiin liittyviä toimintamalleja ctrl+F-haulla Liitetyt toimintamallit -välilehdellä.

Rohkaisemme tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden puolesta!

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra
Lyhyt kuvaus

Sokra kokoaa osallisuustyötä tekevät yhteen, tutkii, tukee arviointia, vaikuttaa ja viestii. Sokra tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeita. Hankkeet lisäävät osallisuutta ja pyrkivät vähentämään köyhyyttä.

Tähän kokonaisuuteen liitetyt toimintamallit on kehitetty ESR TL 5 -hankkeissa ja arvioitu Sokra-hankkeessa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. Kutsumme toimintamalleja "osallisuuden palasiksi". Lue lisää toimintamallien kokoamisesta ja arvioinnista Perustiedot-otsikon alta.

Vinkki: etsi eri aihealueisiin liittyviä toimintamalleja ctrl+F-haulla Liitetyt toimintamallit -välilehdellä.

Rohkaisemme tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden puolesta!

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Osallisuutta arkeen, palveluihin ja päätöksiin! Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeet lisäävät osallisuutta. Sokra kokoaa osallisuustyötä tekevät, tutkii, tukee arviointia, vaikuttaa ja viestii.

Löydät lisätietoa ESR TL 5 -hankkeille tarjottavasta tuesta Sokran verkkosivuilta:
Hankkeet ja hanketuki (Thl.fi)

Osallisuuden edistämisen mallit

Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n hankkeiden yhteisessä "Osallisuuden palaset" -kehittämistyössä etsitään, kuvataan ja arvioidaan keinoja ja toimintamalleja, joilla edistetään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Kutsumme toimintamalleja "osallisuuden palasiksi", koska osallisuus rakentuu pala kerrallaan. Löydät toimintamallit tämän kokonaisuuden Toimintamallit-välilehdeltä. 

Osallisuuden palasten avulla voit suunnitella ja toteuttaa osallisuutta lisäävää toimintaa. Ne täydentävät ja uudistavat nykyistä hyvinvointijärjestelmää. Sokra nivoo palaset osaksi laajempia osallisuuden edistämisen kokonaisuuksia, jotka vastaavat julkisen hallinnan muutostarpeiseen.
Osallisuuden edistämisen mallit (Thl.fi)

Osallisuuden palaset on kuvattu Innokylään yhdessä kunkin hankkeen kanssa. Sokra-koordinaatio on arvioinut mallit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmista hankkeen dokumentaatiota hyödyntäen.
Tunnista ja kuvaa ”osallisuuden palanen" (Thl.fi)

Voit hyödyntää toimintamallien arvioinnissa käytettäviä apukysymyksiä myös oman organisaatiosi toiminnan arviointiin.
Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä (Thl.fi)

Toimiaika

2014 – 2022

Toimijat

Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n hankkeiden yhteisessä "Osallisuuden palaset" -kehittämistyössä kuvataan keinoja, joilla edistetään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Kuvattuja keinoja on kehitetty eri puolilla Suomea pääasiassa ESR TL 5 -hankkeissa ammattilaisten, kokemusosaajien, asiakkaiden ja muiden hankeosallistujien toimesta.

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Yhteyshenkilön nimi
Sokra-koordinaation päätoteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Löydät yhteystiedot osoitteesta Thl.fi/Sokra.
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Luotu

18.08.2021

Viimeksi muokattu

14.10.2021