Hankekortit – Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeet ohjelmakaudella 2014–2020

Tähän kokonaisuuteen on koottu hankekortit päättyneistä Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeista, joita on toteutettu ohjelmakaudella 2014–2020. Hankkeet edistävät sosiaalista osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä. 

Kortteihin on koottu hankkeiden perustiedot ja niiden keskeisimmät tulokset ja vaikutukset. Hankekortit on koostanut Sokra-koordinaatiohanke.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Hankekortit – Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeet ohjelmakaudella 2014–2020
Lyhyt kuvaus

Tähän kokonaisuuteen on koottu hankekortit päättyneistä Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeista, joita on toteutettu ohjelmakaudella 2014–2020. Hankkeet edistävät sosiaalista osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä. 

Kortteihin on koottu hankkeiden perustiedot ja niiden keskeisimmät tulokset ja vaikutukset. Hankekortit on koostanut Sokra-koordinaatiohanke.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tälle sivulle on koottu hankekortit päättyneistä hankkeista, joita on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjalta 5 (sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta).
Lue lisää Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeista (Thl.fi)
Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 kuvaus Rakennerahastot.fi-sivulla

Hankekortteja koostetaan sitä mukaan, kun hankkeiden loppuraportoinnit valmistuvat. Kortteihin on kuvattu muun muassa hankkeen rahoittaja, toteutunut julkinen rahoitus, hankkeen toteuttajat, varsinaiset kohderyhmät, tavoitteet, tuotokset ja tulokset.

Hankekortit on koottu Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran toimesta pohjautuen hankkeiden julkaisuihin ja muihin julkisiin tietoihin. Korteista löytyvät myös lupaavat osallisuuden käytännöt ja palaset, jotka on arvioitu Sokra-hankkeessa.

Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät
S20920 (pdf 214 kt)

Toimiaika

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman hankkeita on toteutettu vuosina 2014–2020. Osa hankkeista jatkaa toimintaansa ohjelmakauden jälkeen.

Toimijat

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra (ESR)

Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeet

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Sokra-koordinaatiohanke. Päätoteuttaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Löydät yhteystiedot osoitteesta Thl.fi/Sokra.
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Luotu

08.05.2020

Viimeksi muokattu

24.06.2021
Päämäärä ja päätavoite

Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeet edistävät työelämän ulkopuolella olevien työikäisten sosiaalista osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä.
Lue lisää Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeista (Thl.fi)
Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 kuvaus Rakennerahastot.fi-sivulla

Tuotokset ja tulokset

Tähän kokonaisuuteen on koottu hankekortit päättyneistä hankkeista, joita on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjalta 5 (sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta).

Hankekortteja koostetaan sitä mukaan, kun hankkeiden loppuraportoinnit valmistuvat. Kortteihin on kuvattu muun muassa hankkeen rahoittaja, toteutunut julkinen rahoitus, hankkeen toteuttajat, varsinaiset kohderyhmät, tavoitteet, tuotokset ja tulokset.

Hankekortit on koottu Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran toimesta pohjautuen hankkeiden julkaisuihin ja muihin julkisiin tietoihin. Korteista löytyvät myös lupaavat osallisuuden käytännöt ja palaset, jotka on arvioitu Sokra-hankkeessa.

Löydät hankekortit myös Sokran verkkosivuilta: 
Hankekortit (Thl.fi)

Hankekortit on jaoteltu alueittain.

 

VALTAKUNNALLISET HANKKEET

Isän näköinen
S21217 (pdf 241 kt)

Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat
S21216 (pdf 244 kt)

Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus: hyvinvointipalvelut osallisuuden vahvistamisessa
S20934 (pdf 233 kt)

PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa
S20898 (pdf 290 kt)

Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta
S20874 (pdf 249 kt)

Vankeusaika mahdollisuutena! Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä tukevissa verkostoissa
S20873 (pdf 268 kt)

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat - varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki
S20810 (pdf 292 kt)

Terveydeksi
S20769 (pdf 232 kt)

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosesseissa
S20752 (pdf 242 kt)

Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke
S20739 (pdf 271 kt)

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille
S20699 (pdf 241 kt)

PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä -projekti
S20519 (pdf 248 kt)

Polkuja Työelämään (TEMPO) – osatyökykyisen työnhakijan tukemisen mallien ja käytäntöjen kehittäminen sekä levittäminen -hanke
S20500 (pdf 265 kt)

Tenho – elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin
S20430 (pdf 269 kt)

Osallisuutta osuuskunnista
S20395 (pdf 240 kt)

 

ETELÄ-SUOMI

Osallisuuden tila Vantaan Myyrmäessä
S21279 (pdf 203 kt)

Yhdessä katettu
S21274 (pdf 205 kt)

Luontopolku työhön
S21255 (pdf 201 kt)

Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa
S21230 (pdf 205 kt)

Voimaa elokuvasta – yhteisöllinen elokuvaklubi
S21224 (pdf 207 kt)

Yhteistyössä työtä ja osallisuutta
S21212 (pdf 202 kt)

Valo – valmisteluhanke lapsiperheiden osallisuuden vahvistamiseksi
S21208 (pdf 205 kt)

ProWork – vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet
S21207 (pdf 204 kt)

AMAL – TOIVO. Tukea, osallisuutta, iloa ja voimaa maahanmuuttajanaisille
S21205 (pdf 205 kt)

Kykyportaat -vuorovaikutus työ- ja toimintakyvyn virittäjänä
S21204 (pdf 206 kt)

Valmisteluhanke: YouthArt - Pathways for Global Understanding
S21201 (pdf 206 kt)

Työtä ja toivoa
S21199 (pdf 202 kt)

Circus Maximus
S21198 (207 kt)

Työkykyisenä työelämään
S21000 (pdf 205 kt)

Onnistu osallisuuden lähteellä. Tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen.
S20969 (pdf 207 kt)

KYKY II
S20966 (pdf 210 kt)

Kotio - uusia valmiuksia Suomeen kotoutuville nuorille taiteen keinoin
S20957 (pdf 204 kt)

Minua liikuttaa
S20939 (pdf 202 kt)

Uusi tapa toimia
S20922 (pdf 205 kt)

Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät
S20920 (pdf 214 kt)

Kaupunkikylä 2025 - uusia mahdollisuuksia maahanmuuttajien työllistymiseen
S20919 (pdf 205 kt)

Nuoret ja kansalaistoimijalähtöisyys Etelä-Kymenlaaksossa 2017-2019
S20918 (pdf 205 kt)

Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa
S20901 (pdf 212 kt)

Työkykyä liikunnalla-hanke
S20897 (pdf 203 kt)

STEPPI – matala kynnys osallisuuteen
S20882 (pdf 204 kt)

Naapuriäidit lähiötoiminnan mahdollistajina
S20880 (pdf 211 kt)

Toimari 2
S20876 (pdf 204 kt)

Ikioma Ihana Imatra
S20846 (pdf 204 kt)

Paikallinen kehittäminen Lohjan keskustassa 2016-2019
S20782 (pdf 203 kt)

Vamos Lahti – Sosiaalinen kuntoutus ja etsivä sosiaalityö
S20677 (pdf 210 kt)  

PARTEX-paja
S20675 (pdf 208 kt)   

Elinvoimaa ja osallisuutta
S20652 (pdf 202 kt)

From Waste to Taste
S20638 (pdf 211 kt)

Yes We Can
S20615 (pdf 212 kt)

OSKU mediatalo
S20606 (pfd 207 kt)

Uutta puhtia elämään
S20594 (pdf 203 kt)  

Osallistu Lapinlahden Lähteellä
S20493 (pdf 209 kt)

Naapuriäiti-toimintamallin kehittäminen
S20489 (pdf 211 kt)  

Kansalaistoimintaa Porvoon kaupunkiin
S20470 (pdf 205 kt)

Nappivalinnoilla sujuvaa arkea
S20419 (pdf 203 kt)

Työste – Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla
S20406 (pdf 213 kt)

Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa 2015-2016
S20405 (pdf 206 kt)

Asukkaat paikalliskehittäjinä Kouvolassa
S20404 (pdf 204 kt)       

KYKY – Yhteisöllinen vastuu ja yksilölliset työpolut
S20368 (pdf 210 kt)

Olopiste
S20362 (pdf 210 kt)

Zet
S20321 (pdf 212 kt)

Maalinnoitus
S20316 (pdf 207 kt)

Toimi! – Nuoren polku palveluihin toiminnallisen kuntoutumisen kautta
S20242 (pdf 205 kt)

Volume +6dB
S20216 (pdf 209 kt)

SoVa -Sosiaalisen Vahvistumisen ohjausmalli
S20212 (pdf 208 kt)

Siä päätät – ratkaisuja nuorten osallisuuden tukemiseen peli-innovaatiolla ja palvelumuotoilulla
S20160 (pdf 212 kt)

Palvelu olen minä!
S20138 (pdf 212 kt)

Oman muotoinen koti
S20131 (pdf 209 kt)

Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä – työtä ja osallisuutta nuorille
S20130 (pdf 213 kt)

Minun tulevaisuuteni
S20070 (pdf 206 kt)

Toimari
S20064 (pdf 205 kt)

Elämä alkaa arjesta
S20041 (pdf 205 kt)

Kohti unelmia
S20039 (pdf 205 kt)

 

ITÄ-SUOMI

Opiskelukunnossa läpi kesän
S22155 (pdf 203 kt)

HAPPY:D KUNTA
S22102 (pdf 153 kt)

Etätukea ja ohjausta
S22085 (pdf 144 kt)

ApuVaHanke-voimaannuttamista arkeen 2020
S22077 (pdf 144 kt)

Yhdessä Itä-Savossa
S22061 (pdf 146 kt)

VaraVerkko
S22058 (pdf 147 kt)

Etävalmennus kaikille
S22053 (pdf 201 kt)

Kansallislaji kuuluu kaikille
S22045, (pdf 147 kt)

Etänä
S22037 (pdf 144 kt)

Etäkunto
S22029 (pdf 145 kt)

TOIMET - toiminnallinen etävalmennus
S22026 (pdf 144 kt)

SiiPen kotiliikuntapalvelu
S22022 (pdf 160 kt)

Tästä Hyvää Seuraa
S22021 (pdf 146 kt)

Vuorelan Kunnon poikkeusolojen osallisuuden ja yhteisöllisyyden etälivedigihyvinvointipalvelut syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja perheille
S22020 (pdf 145 kt)

Mennään töihin
S22019 (pdf 144 kt)

Liikuntaa ja hyvinvointia etänä
S22018 (pdf 203 kt)

Poikkeusolon aikainen tuki ja valmennus erityisryhmille Suonenjoella
S22017 (pdf 203 kt)

Porukalla!
S22016 (pdf 153 kt)

Virtaava
S22014 (pdf 144 kt)

Uudet keinot lisätä liikettä. E-urheilu osaksi seuratoimintaa.
S22013 (pdf 143 kt)

Hei Nuori - Osallistu monipuoliseen oheisharjoitteluun - Kuopion Taitoluistelijat välittää!
S22012 (pdf 145 kt)

Liikunnallisten etätoimintamuotojen luominen ja pilotointi poikkeusoloissa.
S22011 (pdf 145 kt)

Poikkeustilanteen etäneuvonta- ja tukipalvelut ja etäkoulutusten sarja yhdistyksille. Poikkeustilanteeseen luodut perheiden ja nuorten etäviikonloppuleirit.
S22005 (pdf 146 kt)

Tekemisen riemu takaisin - Poikkeusoloista takaisin ja kohti työelämää
S22003 (pdf 146 kt)

Verkkokohtaamisia kylillä
S21999 (pdf 146 kt)

Jaksamista ruoka-aputyöhön
S21790 (pdf 205 kt)

Osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Niiralan Kulman asukkaille (ONNI)
S21775 (pdf 147 kt)

Hevosvoimia luonnosta -hanke
S21513 (pdf 145 kt)

Kiertoon
S21458 (pdf 206 kt)

Koulutetun kokemusasiantuntijan tuki KYSin hätäensiavussa ja akuuttihoidossa
S21457 (pdf 203 kt)

VIHTORI - maaseutualueiden palvelutori
S21390 (pdf 205 kt)

Avaimet elämään
S21335 (pdf 204 kt)

Aktiivisuutta, sosiaalista osallisuutta ja arjenhallintaa kuopiolaisille 40-65-vuotiaille miehille
S21331 (pdf 205 kt)

Tykke-hanke
S21330 (pdf 207 kt)

Vihreä Telakka
S21314 (pdf 206 kt)

MYÖ, TYÖ, HYÖ! – Myötämäkeen työkuntoa tai hyvinvointia!
S21306 (pdf 206 kt)

Perheiden Liikuntalauantait Kuopio 2018-2019
S21290 (pdf 203 kt)

Hyvä pomppu - nuoren pomppu elämään järjestötoiminnan kautta
S21247 (pdf 204 kt)

OK-Kammari (Osallistuva kuntalainen)
S21197 (pdf 205 kt) 

ISO SOS - Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä
S21189 (pdf 207 kt)

ETSIVÄ
S21188 (pdf 205 kt)

Pallokissat, jalkapallosta elämäniloa!
S21178 (pdf 203 kt)

Diagnoosina Nuoruus, sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoiminta nuorille
S21169 (pdf 204 kt)

SUUNTO-suuntana toimijuus
S21167 (pdf 204 kt)

KuoHu Lab - Kuopion kaupungin ja Humakin oppimisen, kehittämisen ja innovoinnin laboratorio
S21118 (pdf 210 kt)

Kummin kanssa työkokeiluun
S21114 (pdf 207 kt)

Action! Harrastustoimintaa Kuopiossa asuville kantasuomalaisille ja maahanmuuttajanuorille
S21105 (pdf 209 kt)

Luode-kulttuuripaja
S21090 (pdf 204 kt)

Reippaan aamun kulttuurisoppa
S21078 (pdf 202 kt)

SUSE –jalkautuvaa sukupuolisensitiivistä työtä lähiöissä
S21045 (pdf 203 kt)

Elintapaohjauksen palveluketju
S21024 (pdf 203 kt)

Nuorten päihteiden käytön varhainen tunnistaminen ja hoito
S20946 (pdf 210 kt)

Petosen Pömpeli
S20877 (pdf 207 kt)        

Sosiaalisen vahvistamisen toimintamallin kehittäminen Lieksan seudulle
S20850 (pdf 203 kt)         

TYP-kartoitusjakso työllisyyspalveluissa
S20849 (pdf 204 kt)

Oikeisiin töihin oppimisvaikeuksista huolimatta!
S20827 (pdf 209 kt)

Pallo haltuun
S20814 (pdf 211 kt)

Mennään yhdessä eteenpäin
S20731 (pdf 205 kt)

Askelma-hanke
S20730 (pdf 205 kt)

Polkuja yhteisöön
S20729 (pdf 204 kt)

Marginaalissakin mahdollisuus
S20707 (pdf 209 kt)

Osaamisella vahvaksi (OSVA)
S20695 (pdf 206 kt)

Asukasloikka Savonlinna
S20678 (pdf 204 kt)

Kaiku
S20266 (pdf 218 kt)

PAJALA – Patakukkulan palvelukeskuksen pajatoiminnan kehittäminen
S20651 (pdf 207 kt)

KATKE
S20645 (pdf 204 kt)

Työkuntoon
S20608 (pdf 204 kt)

Muuntamo
S20600 (pdf 205 kt)

Varkautelaisten osallisuus, syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymisen tuki -hanke (VOSET)
S20553 (pdf 207 kt)

Sote-järjestöjen palveut tutuksi venäjänkielisille maahanmuuttajille
S20544 (pdf 208 kt)

Työapaja
S20543 (pdf 206 kt)

Yhteistä ymmärrystä - lähityön mallli aikuissosiaalityön areenoille
S20540 (pdf 206 kt)

Työelämän avaimet
S20532 (pdf 202 kt)

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelistä
S20529 (pdf 210 kt)

Kaikki mukaan, KaMu-hanke
S20518 (pdf 205 kt)

Hanaa! – Erityistä tukea tarvitsevien nuorten vapaa-ajan hanke
S20476 (pdf 245 kt)

Reipas aamu
S20475 (pdf 206 kt)

Petosen osallisuushanke
S20474 (pdf 205 kt)

Elämän teatteria ja Sporttia – Työkykyinen nuori, uusia toimenpiteitä liikunnan ja kulttuurin avulla
S20441 (pdf 209 kt)

Yhdessä eteenpäin
S20335 (pdf 203 kt)

Osallistavan sosiaalisen tuen kehittämishanke
S20332 (pdf 206 kt)

Nuorten oma Kuopio!
S20297 (pdf 211 kt)

TAKUULLA YHDESSÄ!
S20295 (pdf 210 kt)

Kansalaistoimijalähtöinen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuuden ja kotoutumisen edistäminen sekä työelämävalmiuksien lisääminen Kuopiossa
S20294 (pdf 205 kt)

Avoimet tilat
S20293 (pdf 205 kt)

Kuopion Saaristokaupungin nuoret kansalaiset – NuoriZaaristo
S20292 (pdf 209 kt)

LEIJAT
S20286 (pdf 208 kt)

Joensuu Rock Academy
S20272 (pdf 217 kt)

Vamos Kuopio
S20269 (pdf 207 kt)

Joensuun KAKE
S20264 (pdf 210 kt)

Hoitava liikunta-aktivointi
S20256 (pdf 208 kt)

Haasteellisen palveluohjauksen kehittämishanke SARASTE
S20211 (pdf 204 kt)

OSUMA – Osallisuutta ja uusia palvelumalleja moniammatillisen palveluohjauksen keinoin
S20197 (pdf 208 kt)

Hoivafarmi
S20186 (pdf 219 kt)

Elämän pitkospuut; opinnollista kuntoutusta teknologian avulla
S20167 (pdf 206 kt)

Kortteliliiga- ja isä/äiti valmentajaprojekti
S20161 (pdf 206 kt)

Varikko Pohjois-Karjala
S20102 (pdf 207 kt)

Asiakaslähtöinen palvelumallin kehittäminen nuorten aikuisten tukemiseen monikulttuurisessa toimintaympäristössä (AsPaKe)
S20101 (pdf 205 kt)

Etelä-Savon Varikko
S20075 (pdf 205 kt)

Verkkopalvelupohjaisella etäkuntoutuksella kohti parempaa työkykyä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
S20028 (pdf 205 kt)

Pohjois-Savon Varikko
S20011 (pdf 204 kt)

Kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikehittäminen Joensuun kantakaupungin alueella (KaKe 2020-hanke)
S20010 (pdf 206 kt)

Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen työpajatoiminnan avulla Lieksassa -hanke
S20007 (pdf 204 kt)

 

LÄNSI- JA KESKI-SUOMI

Luonto kuntouttaa
S21425 (pdf 203 kt)

Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin
S21221 (pdf 216 kt)

Osallisuutta moniammatillisesti - OSMO-hanke
S21123 (pdf 213 kt)

Arjessa alkuun
S21112 (pdf 202 kt)

LUmOaVA hanke - Taidelähtöiset menetelmät osallisuuden ja osaamisen tukena
S21095 (pdf 213 kt)

ViVo – virtaa ja voimaa nuorille!
S21091 (pdf 207 kt)

Osallistava tehovalmennus Hoiva-alalle motivoituneet maahanmuuttajat kohti ammattia ja työelämää
S21081 (pdf 202 kt)

Ruori2 - uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn
S21019 (pdf 216 kt)

TUKEE!
S21015 (212 kt)

ARKI - asunto reilusti kaikille ilman ehtoja
S20998 (pdf 209 kt)

TOIMI NYT! Työelämäosallisuuden lisääminen jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn tunnistamisella
S20931 (pdf 205 kt)

OSAT - Osallisuuden askeleet työllistymispoluille
S20930 (pdf 208 kt)

Meidän tupa
S20929 (pdf 203 kt)

STEPPI - Vaikeasti työllistyvien toiminta-, opiskelu- ja työkyvyn vahvistaminen hävikkielintarvikkeita hyödyntävässä toimintaympäristössä
S20927 (pdf 207 kt)

ASTO - Asumisen turvaaminen arjen toiminnalla
S20921 (pdf 204 kt)

Satakunto
S20865 (pdf 207 kt)

OMAN ELÄMÄN NAINEN - Vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen
S20864 (pdf 213 kt)

Tartu hetkeen
S20863 (pdf 242 kt)

Step by step - nuorten kulttuurialan elämänhallinta ja työllisyyshanke
S20804 (pdf 204 kt)

OTTO - Osallistuva arki kotoutumisen tukena
S20797 (pdf 211 kt)

Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana
S20779 (pdf 205 kt)

TEKO - Tehostettu kotoutuminen
S20775 (pdf 211 kt

PIKKU-MUSTIKKA - Sosiaalisen osallisuuden ja työllistymismahdollisuuksien lisääminen maahanmuuttajanaisilla - Alueellinen Opetuskotimalli -kokeilu Turun seutukunnassa
S20774 (pdf 208 kt)

Yhdessä enemmän – maahanmuuttajat osana yhteisöä
S20885 (pdf 211 kt)

Osana
S20634 (pdf 202 kt)

Porin seudun VALO valmennus
S20569 (pdf 206 kt)

Hyvinvoiva nuori 
S20412 (pdf 206 kt)

Kostiakeskus
S20370 (pdf 206 kt)

Polku 55 
S20199 (pdf 204 kt)

Parempia palveluita maahanmuuttajille
S20742 (pdf 205 kt)

PAIKAL - Paikallinen kehittäminen Turun ja Salon seuduilla
S20715 (pdf 206 kt)

Info-Gloria
S20573 (pdf 209 kt)

Ruori – uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn
S20541 (pdf 213 kt)

OsKu – Osallisuutta kuntoutuksesta
S20463 (pdf 210 kt)

Tesoman miähet
S20443 (pdf 209 kt)

TiimiVoima-hanke
S20411 (pdf 202 kt)

Pelaten osalliseks
S20409 (pdf 214 kt)

Rainer
S20398 (pdf 205 kt)

Etelä-Pirkanmaan sosiaalisen kuntoutuksen hanke - SOKU
S20397 (pdf 207 kt)

SUUNTA – Nuorten vanhempien suunta työuralle
S20372 (pdf 210 kt)

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle
S20250 (pdf 215 kt)

Luonnollisesti töissä
S20141 (pdf 206 kt)

Tilanne haltuun!
S20072 (pdf 204 kt)

Kunnolla töihin
S20013 (pdf 208 kt)

 

POHJOIS-SUOMI

OuluToivo2020
S22112 (pdf 145 kt)

Oulun Prikka
S21739 (pdf 205 kt)

Tulevaisuuden ratkaisuja Lapille
S21538 (206 kt)

SOKU2- Sosiaalinen kuntoutus osaksi palvelujärjestelmää
S21260 (pdf 207 kt)

DIMMI - Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen
S21194 (pdf 229 kt)

Valmisteluhanke kouluhyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn
S21173 (pdf 206 kt)

ITU2-Inklusiivisella toimintatavalla uutta
S21043 (231 kt)

NOVA – Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla
S21027 (pdf 210 kt)

Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta
S20953 (pdf 211 kt)

Yhteinen kaupunki - hyvinvointia taiteesta
S20947 (pdf 206 kt)

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen
S20942 (pdf 210 kt)

ITTE - Itse tehden, tuetusti eteenpäin! 
S20941 (pdf 205 kt)

YHDESSÄ TOIMIEN - Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle
S20938 (pdf 208 kt)

Suuntana muutos (SUMU-hanke)
S20923 (pdf 205 kt)

Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa
S20915 (pdf 208 kt)

Luonnosta hyvinvointia -esiselvityshanke
S20899 (pdf 205 kt)

Pitstoppi
S20891 (pdf 208 kt)

Kokemus kohottaa
S20861 (pdf 204 kt)

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa - SOS-Kainuu
S20851 (pdf 211 kt)

Stara-Ranuan kunnan nuorten työpajan kehittäminen
S20781 (pdf 203 kt)

Hyvä arki - osaamisen ja osallisuuden lisääminen ja opinnollistamispolkujen kautta kohti työelämää siirtyminen
S20765 (pdf 211 kt)

VALPAS
S20735 (pdf 205 kt)

ESIKOTO - Esikotouttamisen hanke
S20711 (pdf  218 kt)

MOK - Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa
S20688 (pdf 205 kt)

Hyvä sauma
S20685 (pdf 203 kt)

Eteenpäin – työllisyyden aktivointi
S20680 (pdf 210 kt)

Wassup!-hanke
S20643 (pdf 208 kt)

Yhteisöistä voimaa -hanke
S20602 (pdf 209 kt)

Hyvä alku Raahessa – maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden tukeminen
S20595 (pdf 206 kt)

Taidevaihde – Kaksisuuntainen kotoutuminen nuorten tukena
S20588 (pdf 214 kt)

MESSISSÄ – osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä muuttuvissa elämäntilanteissa –esiselvityshanke
S20582 (pdf 206 kt)

Työetsivä
S20581 (pdf 205 kt)

ITU – inklusiivisella toimintatavalla uutta
S20557 (pdf 207 kt)

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen
S20552 (pdf 207 kt)

Hyvän mielen paikat
S20545 (pdf 210 kt)

NAKSU – Nuorten asumisen ohjaus ja kokonaisvaltainen uudistuminen
S20526 (pdf 207 kt)

Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen
S20480 (pdf 207 kt)

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen
S20469 (pdf 211 kt)

Työste - Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla
S20406 (pdf 212 kt)

Starttivalmennus Stara
S20307 (pdf 205 kt)

Esiselvitys järjestöjen roolista kuntalaisten yhteiskuntaosallisuuden vahvistamisessa
S20291 (pdf 203 kt)

Työtä luonnosta Iissä
S20282 (pdf 210 kt)

Starttiverstas -hanke
S20232 (pdf 202 kt)

SOKU – Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen
S20203 (pdf 213 kt)

Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa
S20154 (pdf 209 kt)

Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä
S20129 (pdf 210 kt)

Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla
S20090 (pdf 225 kt)

Erityistukea elämään
S20081 (pdf 206 kt)

Välittävät verkostot
S20078 (pdf 205 kt)

Laavu
S20059 (pdf 208 kt)

HYTY-projekti
S20058 (pdf 210 kt)

Kuhmon Green Care (KGC)
S20049 (pdf 207 kt)

VÄYLÄ
S20046 (pdf 207 kt)

Väliasema – raide tulevaisuuteen -hanke
S20004 (pdf 206 kt)

Liitetiedostot ja linkit
Keltaisella pohjalla muistilappu, jossa lampun kuva. Logoina Sokra ja Sokran päätoteuttaja THL, osatoteuttaja DIAK ja rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto.

Aihealueet

Osallisuus

Ilmiöt

Asunnottomuus Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot Eriarvoistuminen ja segregoituminen Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot Köyhyys Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen Osallistuva yksilö Syrjäytyminen