Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Sokra kokoaa osallisuustyötä tekevät yhteen, tutkii, tukee arviointia, vaikuttaa ja viestii. Sokra tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeita. Hankkeet lisäävät osallisuutta ja pyrkivät vähentämään köyhyyttä.

Tähän kokonaisuuteen liitetyt toimintamallit on kehitetty ESR TL 5 -hankkeissa ja arvioitu Sokra-hankkeessa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. Lue lisää toimintamallien kokoamisesta ja arvioinnista Esittely-välilehdeltä.

Rohkaisemme tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden puolesta!

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Aistien tila -toimintamallin kuvituskuva.
General model
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Yhdenvertaisuus
Yhteistyö
Yhteisöllisyys

Ajankäytön riittävyys osallisuustyössä rakentaa luottamusta -kansikuva.
General model
Ehkäisevä päihdetyö
Vertaistuki
Päihteet ja riippuvuudet

Ammattilainen digipalvelujen asiakkaana -verkkovalmennus. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Etäpalvelu
Palvelumuotoilu

Asiakasosallisuusryhmät vammaispalvelujen yhteiskehittämisessä -toimintamallin kansikuva.
General model
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Vammaispalvelut
Yhteiskehittäminen
Osallisuus

Asuinalueen yhteiskehittäminen siltaustoiminnan avulla -toimintamallin kansikuva.
General model
Yhteiskehittäminen
Yhteisöllisyys
Asukas
Työllistyminen
Kansalaistoiminta

Digivuorovaikutus osallisuuden tukena asiakastyössä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Etäpalvelu
Palvelumuotoilu

Elävä Portfolio - oman osaamisen tunnistamisen prosessi -toimintamallin kansikuva.
General model
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Menetelmä
Asiakaslähtöisyys

Etäkohtaamisilla yhteisöllisyyttä kyliin. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Haja-asutusalue
Maaseutu
Yhteisöllisyys

Etätyöpaja - elämyksiä ja mielekästä tekemistä yhdessä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Ryhmätoiminta
Yhteisöllisyys

Sokran arvio toimintamallista: Hyvinvointia kioskista – avoin hyvinvoinnin arviointi-, ohjaus- ja tukipalvelu
General model
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaalipalvelut
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Höntsäpesistä yhteisöllisesti ja yhdenvertaisesti. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Yhteisöllisyys
Liikunta

Kiertävä kokous vaikuttamiskeinona terveydenhuollossa -toimintamallin kansikuva.
General model
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Päihteet ja riippuvuudet

Kohtaamispaikka päihderiippuvuudesta toipuville -toimintamallin kansikuva
General model
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Verkostot
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus

Kokemuksia välittäen – kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminta-toimintamallin kansikuva.
General model
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Mielenterveys
Asiakasosallisuus

Kokemusasiantuntija sairaanhoidon potilastyössä -toimintamalli on "osallisuuden palanen", joilla voidaan lisätä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
General model
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyspalvelut

Kokemusasiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottotyössä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyspalvelut

Kokemusasiantuntijatyön tehtävänkuvat ehkäisevässä asunnottomuustyössä -toimintamallin kansikuva.
General model
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Asukas
Sosiaalipalvelut

Kokemusosaajien ja ammattilaisten työnohjaus -toimintamallin kansikuva.
General model
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Kokemustieto

Kokemustoimijat vaikuttajina -ryhmä toimintamallin kansikuva.
General model
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus

Komppaa-pelit tukevat oppimisvaikeuksien tuomissa haasteissa. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Psykososiaalinen tuki
Yhteiskehittäminen

Komppaa-ryhmätoiminnasta keinoja oppimisvaikeuksien kompensoimiseen. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Psykososiaalinen tuki
Yhteiskehittäminen
Ryhmätoiminta

Koppia asiakkaasta -toimintamallin kansikuva.
General model
Toimintakyky
Moniammatillisuus
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalinen kuntoutus

Korttelikeittiö – kaikille avoin tila -toimintamallin kansikuva.
General model
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus

Kototori tukee kotoutujaa monialaisesti ja yhteisöllisesti. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Kotouttaminen
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Monikulttuurisuus
Sosiaalipalvelut

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma edistää hyvinvointia ja osallisuutta. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Hallinto
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Hyvinvointi
Kulttuuri
Palvelurakenne

Kulttuuriluotsitoiminta – vapaaehtoinen tukena kulttuuriosallistumisessa -toimintamallin kansikuva.
General model
Kulttuuripalvelut
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kulttuuri

Kumina – työhön ja koulutukseen valmentava kuntouttava työtoiminta -toimintamallin kansikuva.
General model
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta

Kummin kanssa työelämään – maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen -toimintamallin kansikuva.
General model
Maahanmuutto
Työllistyminen
Kotouttaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus

Kumppanuusilta kokoaa yhteen julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kokemustiedon paikalliset toimijat -toimintamallin kansikuva.
General model
Verkostot
Kumppanuus
Prosessien kehittäminen
Osallisuus

Liikuntakaveri – vapaaehtoinen tukena liikunnan harrastamisessa. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Harrastustoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Liikuntaneuvonta − monialaista tukea hyvinvointiin. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Nuorisotyö
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Syrjäytyminen

Luontoseteli mielenterveyden edistämisen tukena. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Yhteistyö
Green care

Luova toiminta keinona harjoitella epäonnistumista – Mokaamalla oppiminen -toimintamallin kansikuva.
General model
Toimintakyky
Osallisuus
Ryhmätoiminta

Luovat menetelmät osaksi nuorten palvelukokonaisuutta -toimintamallin kansikuva.
General model
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus

Lähityö -toimintamallin kansikuva.
General model
Kuntalaiset
Aikuissosiaalityö
Yhteistyö

Matalan kynnyksen digituki. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Päihteet ja riippuvuudet

Matalan kynnyksen talousneuvonta on "osallisuuden palanen", jolla voidaan edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
General model
Taloudellinen kestävyys
Psykososiaalinen tuki
Osallisuus
Aikuissosiaalityö

Mielenterveyden ensiapukurssit vankiloissa. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Rikoksentorjunta

Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan tukena palveluissa -kansikuva.
General model
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus

Naapuriyhteisötoiminta tukee kehitysvammaisten itsenäistä asumista. Malli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset - kehittämistyötä.
General model
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kehitysvammaisuus
Vammaispalvelut
Asumispalvelut

Naapuriäidit – kohderyhmästä toimijaksi -toimintamallin kansikuva.
General model
Yhteisöllisyys
Maahanmuutto
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ryhmätoiminta

Opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen rakentamalla polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan toimintamallin kansikuva.
General model
Korvaushoito
Vertaistuki
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus

Osallistuva budjetointi – inklusiivisella toiminnalla osallisuutta lähiöön. Toimintamalli on kuvattu osana Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -prosessia.
General model
Osallisuus
Asukas
Yhteiskehittäminen
Budjetointi

Osallisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa -toimintamallin kansikuva.
General model
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Hallinto
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Osuuskunta työllistää osatyökykyisiä -toimintamallin kansikuva.
General model
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Palveluiden oikea-aikaisuus ja yhteensovittaminen vankilasta vapautuvan tueksi -toimintamallin kansikuva.
General model
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ehkäisevä työ
Ennaltaehkäisy
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Palvelun käyttäjät tutuiksi -toimintamallin kansikuva.
General model
Osallisuus
Yhteistyö

 .
General model
Verkostot
Työllisyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus

Palvelusafari nuorten vaikuttamisen välineenä -toimintamallin kansikuva.
General model
Yhteiskehittäminen
Palvelumuotoilu
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Ryhmätoiminta

Pelaaminen sosiaalisesti vahvistavana toimintana -toimintamallin kansikuva.
General model
Aikuissosiaalityö
Vuorovaikutus
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminta

Pelillisyys ja leikillisyys arvioinnin apuna -toimintamallin kansikuva.
General model
Vertaistuki
Aikuissosiaalityö
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus

Pelin kehittäminen toimijuuden mahdollistajana -toimintamallin kansikuva.
General model
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus

Pelitarina sosiaalityön välineenä -toimintamallin kansikuva.
General model
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Nuorisotyö
Aikuissosiaalityö
Sosiaalipalvelut

Ryhmätoiminta toimintavalmiuksien vahvistajana -toimintamallin kansikuva.
General model
Ryhmätoiminta
Toimintakyky
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Ryhmätyöllistämisen avulla elinvoimaa kyliin -toimintamallin kansikuva.
General model
Pitkäaikaistyöttömyys
Kuntouttava työtoiminta
Kolmas sektori
Osallisuus

Satelliittiyhteistyö palvelutarjottimen kokoajana ja uusien toimintamuotojen kehittäjänä -toimintamallin kansikuva.
General model
Asiakaslähtöisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Verkostot
Osallisuus
Yhteiskehittäminen

Seinätön luontopaja -toimintamallin kansikuva.
General model
Työpajatoiminta
Osallisuus
Maaseutu
Luonnonsuojelu
Sosiaalinen kuntoutus

Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto -toimintamalli on Osallisuuden palanen, jolla voidaan edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.
General model
Yhteiskehittäminen
Verkostot
Osallisuus
Green care
Kulttuuri

Pallo, jossa toimintamallin nimi: Taideprojekti nuoren hyvinvoinnin tukena. Lisäksi Vipuvoimaa EU:sta logo ja Euroopan unionin sosiaalirahaston logo.
General model
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Kulttuuri

Tartu hetkeen -vapaaehtoistyössä voi panostaa yhteiseen hyvään sitoutumatta toimintaan -toimintamallin kansikuva.
General model
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Päihteet ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö

Tilat yhdenvertaisuuden kokemuksen lähteenä: Tuettu lomatoiminta -toimintamallin kansikuva.
General model
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Yhdistykset
Ryhmätoiminta
Pienituloisuus

Tuetusta vapaaehtoistoiminnasta taitoja ja uskoa tulevaan -toimintamallin kansikuva.
General model
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus
Tukihenkilötoiminta

Työntekijän roolinmuutos -toimintamallin kansikuva.
General model
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys

Työpajaliikunnalla osallisuutta ja työkykyä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kuntouttava työtoiminta
Työpajatoiminta
Työkyky

Työttömille tietoa terveystarkastuksista jalkauttamalla -toimintamallin kansikuva.
General model
Terveydenhuolto
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyden edistäminen

Osallisuuden palanen: Vankitaustaisten asiakassuhteen rakennus dialogissa stigmoja murtaen
General model
Vuorovaikutus
Psykososiaalinen tuki
Osallisuus
Eriarvoisuus
Rikoksentorjunta

Vapaa-ajan ranneke kimmokkeena yhdessä virkistymiseen -toimintamallin knasikuva.
General model
Ryhmätoiminta
Toimintakyky
Kulttuuripalvelut
Liikunta
Sosiaalinen kuntoutus

Viisi tapaa perustaa avoin yhteinen tila. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Kansalaistoiminta
Kohtaaminen
Kuntalaiset

Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin -toimintamallin kansikuva.
General model
Osallisuus
Sosiaalipalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Asumispalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus

Yhteinen ruokailu lähentää ja laskee kynnyksiä -toimintamallin kansikuva.
General model
Aikuissosiaalityö
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminta

Yhteiskehittäminen sosiaalisessa kuntoutuksessa ja sosiaalityössä -toimintamallin kansikuva.
General model
Aikuissosiaalityö
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Sosiaalinen kuntoutus