TOSI - Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita 2020-2023 (ESR)

TOSI – Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita -hankkeessa tuetaan alle 30-vuotiaiden palveluiden ulkopuolella olevien, työttömien ja osatyökykyisten nuorten osallisuutta taidelähtöisellä toiminnalla, edistetään taiteilijoiden työllistymistä eri toimialoille sekä vahvistetaan maakunnallisia kulttuurihyvinvointipalveluja.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
TOSI - Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita 2020-2023 (ESR)
Lyhyt kuvaus

TOSI – Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita -hankkeessa tuetaan alle 30-vuotiaiden palveluiden ulkopuolella olevien, työttömien ja osatyökykyisten nuorten osallisuutta taidelähtöisellä toiminnalla, edistetään taiteilijoiden työllistymistä eri toimialoille sekä vahvistetaan maakunnallisia kulttuurihyvinvointipalveluja.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteet:

Kehitetään toimintamalli osallisuutta edistävään taidelähtöiseen yksilö- ja ryhmätoimintaan työttömille osaksi työllisyyspalveluja.

Synnytetään työskentelymahdollisuuksia taiteilijoille.

Osallistutaan Pirkanmaan kulttuurihyvinvointipalveluiden tarjotinmallin kehittämiseen.

Toimiaika

Hanke on käynnissä 1.8.2020 -30.6.2023.

Toimijat

Nuoret

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, Ohjaamo Tampere

Kulttuurikeskus PiiPoo

Pirkanmaan sote- ja kulttuurihyvinvointitoimijat ja verkostokumppanit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Veera Laurila
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
veera.laurila@thl.fi

Tekijä

Veera Laurila

Luotu

01.10.2020

Viimeksi muokattu

21.03.2023
Päämäärä ja päätavoite

1. Kehitetään toimintamalli osallisuutta edistävään taidelähtöiseen yksilö- ja ryhmätoimintaan työttömille nuorille osaksi työllisyyspalveluja.

2. Synnytetään työskentelymahdollisuuksia taiteilijoille.

3. Osallistutaan Pirkanmaan kulttuurihyvinvointipalveluiden tarjotinmallin kehittämiseen. 

Tuotokset ja tulokset

1. TOSI-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin alle 30-vuotiaiden, palveluissa tai niiden ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta edistävää taidetoimintaa. Toiminta oli kertaluonteista tai ryhmässä toistuvaa. Taideperustaisten ja luontolähtöisten menetelmien avulla nuorille annettiin eväitä oman elämänpolun löytämiseen ja itsetuntemuksen sekä omien vahvuuksien tukemiseen. Tavoitteena oli yhdistää osallisuutta edistäviä taidetyötapoja monialaisten palvelujen valikoimaan. Nuoret pääsivät toteuttamaan taidetoimintaa myös täysin omaehtoisesti.   

2. TOSI-hankkeessa edistettiin taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työllisyyttä ja toimeentuloa. Paikallisella kehittämisellä ja vaikuttamistyöllä laajennettiin ymmärrystä taiteilijoiden osaamisen hyödyntämisestä monialaisissa palveluissa. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin taide- ja kulttuurialan ammattilaisille suunnattuja yhteiskehittämistilaisuuksia ja keskustelumahdollisuuksia. 

3. TOSI-hanke osallistui Pirkanmaan kulttuuripalvelutarjottimen eli Kulttuuripankin yhteiskehittämiseen. Pirkanmaan kulttuuripankki on avautunut alan tekijöille joulukuussa 2022. Se lanseerattiin laajemman yleisön käyttöön 9.2.2023. Hanke osallistui myös Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman päivittämiseen. Suunnitelma hyväksyttiin 20.2.2023.

TOSI-hanke osallistui kansainväliseen kulttuurihyvinvoinnin yhteiskehittämiseen

Hankkeessa oli toiminta-aikana useampi opiskelijaharjoittelija ja tuotoksina syntyi opinnäytteitä.