Kulttuuri

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kulttuuri
Kulttuurihyvinvointi
Ikääntyminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisille suunnattu valmis, matalan kynnyksen sanataidehetken materiaali, jonka avulla voi muistella yhdessä, herättää keskustelua ja virkistää mieltä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Liikunta
Kulttuuri
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla vahvistetaan ohjausta kuntien ja järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämien palveluihin ja toimintoihin sähköisen palvelutarjottimen avulla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Luonto
Kulttuuri
Elintavat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointilähete- ja liikuntaneuvonnan palveluketju toimintamalleissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ohjaa asiakkaan ensisijaisesti kuntien ja järjestöjen hyte-palveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Kulttuuri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurireseptin tavoitteena on voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin ja taiteen avulla. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevalle tarjotaan mahdollisuus kokea kulttuurielämys. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Osaaminen
Kulttuuri
Yhdenvertaisuus
Ikääntyminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käsikirjan tavoitteena on tarjota sote-alan ammattilaiselle tietoa saamelaisen ikääntyneen kohtaamisesta, sekä lisätä ammattilaisen kulttuurista ymmärrystä. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa tuodaan yhteen kolme taiteellisesta tekemisestä ja sarjakuvasta kiinnostunutta senioriryhmää, joiden kanssa toteutetaan yhteinen näyttely sekä kevät että syyskaudella. Ryhmät kokoontuvat

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Asiakas- ja palveluohjaus
Kulttuuri
Matalan kynnyksen palvelu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli sisältää erilaisia ratkaisuja tuoda eri ikäisiä ihmisiä kohtaamaan toisensa taiteen ja kulttuurin äärellä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Pälkäne
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Kulttuuri
Asiakas- ja palveluohjaus
Matalan kynnyksen palvelu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lukureseptit on tarkoitettu 1-6-vuotiaille neuvolan asiakkaille lukemisen hauskaksi edistämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Perustason mielenterveyspalvelut
Kulttuuri
Kaksikielisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan saamenkielisten asiakkaiden kohtaamiseen perusteet, ohjautuminen ja lyhyt tukea antava hoitojakso lyhytterapeuttisella työotteella saamelainen kulttuuri ja kielet huomioiden.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kulttuuri
Kaksikielisyys
Vähemmistöt
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan ne palvelut joita Lapin hyvinvointialueen työikäisen asiakkaan on mahdollista saada mielenterveys-, riippuvuus-, ja päihdepalveluissa saamenkielillä ja kulttuurin mukaisesti.Malli