Asiakaslähtöisyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Omahoito
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella halutaan edistää yhdenmukaista terveys- ja hoitosuunnitelman (THS) käyttöä. Yhteinen kansallisen määrittelyn mukainen THS sovellus on omahoidon tuen työkalu.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Sähköinen asiointi
Yhdenvertaisuus
Saavutettavuus
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestö keskittyy muutamille alueille
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella koettiin tarpeelliseksi lähteä kehittämään perinteisten ryhmätoimintojen rinnalle etäryhmätoimintaa, joka lisäävät asukkaiden ryhmäohjauksen saavutettavuutta, saata

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Kotiutus
Kotihoito
Sairaanhoito
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäinen kotiutuksen toimintamalli sote- palveluihin. Kotiutusprosessi käynnistyy viimeistään siitä hetkestä, kun asiakkaasta tai hyvinvointialueen asukkaasta tulee potilas.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Arviointi ja tiedonkeruu
Tietojohtaminen
Vaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotissa kehitetään lonkkaleikkauspotilaiden hoitoprosessin vaikuttavuusperusteinen malli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon asiakaskokemuksen keräämisen ja arvioinnin kehittämiselle tunnistettiin Pirkanmaalla tarve, johon tällä pilotilla vastattiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhdenvertaisuus
Hoitotakuu
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Soitessa on tehty selvitys heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien tilanteesta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Heinola
Sysmä
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaat ja palvelun käyttäjät otetaan tasavertaisina kumppaneina mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Viestintä
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Asiakaslähtöisyys
Fasilitointi ja osallistuminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Viestintämalli on kehitetty osallistamaan henkilöstö ja asiakkaat Kustannustietoinen kotihoito -hankkeeseen ja sen tavoitteisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Iisalmi
Aihealueet
Ikääntyminen
Vertaistuki
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys
Saavutettavuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisten kohtaamispaikka on maksuton, sitoutumaton ja esteetön paikka. Tarjolla on mm. vertaistukea, asiantuntijoiden tietoiskuja, palveluohjausta ja erilaista yhteistä toimintaa (esim.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityöntekijä toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä.