AVAIN-mittarin hyödyntäminen Soiten aikuissosiaalityössä

AVAIN-mittarin tarkoituksena on tuottaa tietoa Soiten aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioimiseksi. AVAIN-mittarin lähtökohtana ovat asiakkaidemme omat tavoitteet ja elämäntilanne, joiden perusteella sosiaalityön menetelmät ja palvelut valitaan. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
AVAIN-mittarin hyödyntäminen Soiten aikuissosiaalityössä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

AVAIN-mittarin tarkoituksena on tuottaa tietoa Soiten aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioimiseksi. AVAIN-mittarin lähtökohtana ovat asiakkaidemme omat tavoitteet ja elämäntilanne, joiden perusteella sosiaalityön menetelmät ja palvelut valitaan. 

Toteutuspaikka
Aikuissosiaalityö / Kokkola, Keski-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Tekijä

Carita Kupila

Luotu

24.03.2022

Viimeksi muokattu

05.05.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

AVAIN-mittarin on THL:n rakentama ja perustuu ajatukselle tavoitelähtöisestä sosiaalityöstä.

AVAIN-mittarilla tuotettavan vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtana ovat asiakkaan omat tavoitteet ja  hänen elämäntilanne, joiden perusteella työskentelyn menetelmät ja palvelut valitaan.

THL on antanut asiakasasiakirjalain (254/2015) 5 §:n nojalla määräyksen sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista. Julkisten organisaatioiden tulee ottaa asiakassuunnitelma käyttöön viimeistään 1.9.2024. Muutoksella tavoitellaan määrämuotoisempaa asiakassuunnitelman tekemistä ja arviointia.

Kehittäminen tapahtuu osana Soiten aikuissosiaalityön arkityötä eri palveluiden puitteissa,, johon ohjausta tuotu TASOS-hankkeen kautta. 

Kansikuva
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet