Työikäisten asiakassuunnitelman laatimisen toimintamalli, ohje ja tukimateriaalit

Ohjeistus asiakassuunnitelman laatimisen tueksi: lainsäädäntö, suunnitelman laatimisen merkitys, asiakkaan osallisuus, tavoitteet asiakassuunnitelmassa, kirjoittaminen ja kieli, monialaisuus sekä työkaluja suunnitelman laatimisen tueksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työikäisten asiakassuunnitelman laatimisen toimintamalli, ohje ja tukimateriaalit
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjeistus asiakassuunnitelman laatimisen tueksi: lainsäädäntö, suunnitelman laatimisen merkitys, asiakkaan osallisuus, tavoitteet asiakassuunnitelmassa, kirjoittaminen ja kieli, monialaisuus sekä työkaluja suunnitelman laatimisen tueksi. 

Toteutuspaikka
Espoon kaupungin maahanmuuttajapalvelut, Lohjan aikuissosiaalityö, kuntayhtymä Karviaisen (Karkkila ja Vihti) aikuissosiaalityö.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Leena Friman

Luotu

11.02.2022

Viimeksi muokattu

12.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Länsi-Uudenmaan Tassussa on osallistuttu kansalliseen työikäisten asiakassuunnitelman pilottiin. Työskentelyn keskiössä on ollut kehittää asiakassuunnitelmien laatimisen käytäntöä ja toimintatapoja, sekä lisätä monialaisuutta asiakassuunnitelmien laatimisessa. Länsi-Uudellamaalla on laadittu

  1. ammattilaisille suunnattu ohjeistus asiakassuunnitelman laatimisesta,
  2. työpohjia asiakkaan kanssa käytävän keskustelun tueksi, sekä
  3. kuvattu monialaisen työskentelyn prosessi.

Asiakassuunnitelman laatimisen ohjeistus antaa työntekijöille tukea ja vinkkejä suunnitelman laatimiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Ytimekäs ohje kokoaa tietoa asiakassuunnitelman lakiperusteista ja suunnitelman laatimisen merkityksestä. Siihen on koottu käytännön vinkkejä asiakkaan osallistamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja yhdessä työskentelyyn. Ohjeessa luodaan katsaus myös asiakassuunnitelman kirjoittamiseen ja selkeään kieleen. Myös AVAIN-tietosisältöihin luodaan kevyt katsaus. 

Monialaisuus on huomioitu asiakassuunnitelman ohjeistuksessa selvittämällä työntekijän tehtäviä ja vastuita monialaisen työskentelyn näkökulmasta, sekä selkeyttämällä asiakkaalle laadittavien eri suunnitelmien suhdetta. Ohjeistusta on työstetty työpajoissa yhdessä henkilöstön kanssa. 

Työntekijän ja asiakkaan keskustelun tueksi laadittiin pohjia, joiden avulla voidaan keskustella tavoitteista, niihin liittyvistä tilannetekijöistä, sekä konkreettisista askelista ja toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Visuaalinen pohja auttaa jäsentämään tavoitteita ja toimenpiteitä, ja se jää asiakkaalle muistilistaksi keskustelusta. (Pohjat rakentuvat AVAIN-tietosisältöjen varaan: tavoitteet, tilannetekijät, palvelut, menetelmät.) 

Monialaisen asiakassuunnitelman laatimisen prosessia on kuvattu myös kuvaamalla monialainen prosessi. 

 

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueelle siirtymisen yhtenä tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä. Jotta yhteistyö sujuisi, tarvitaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja sekä ajatus siitä, että ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat kaikki elämän osa-alueet. 

Määrämuotoisilla kansallisilla asiakirjoilla on tarkoitus tehdä asiakastyön kirjaamista ja suunnitelmallista asiakastyötä yhteneväisemmäksi. Yhteneväisten lomakkeiden ansiosta tulevaisuudessa saadaan myös laajamittaisesti tietoa asiakastyöstä tutkimuksen käyttöön. Asiakassuunnitelmaan kytkettävän AVAIN-mittarin avulla tullaan saamaan tietoa sosiaalityön vaikuttavuudesta. AVAIN-mittarin tulee olla helppokäyttöinen, jotta mittarin käytössä ei ole tulkintaeroja ja asiakaskin ymmärtää, mistä on kyse. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat aikuissosiaalityön ja maahanmuuttajapalveluiden uudet asiakkuudet ja ​pitkittyneet, monialaisen tuen tarpeessa olevat asiakkuudet. 

Projektissa laadittava ohjeistus ja työkalut on suunnattu ensisijaisesti aikuissosiaalityön ammattilaisille. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakassuunnitelman laatimisen ohjeistusta on kehitetty työpajoissa yhdessä henkilöstön kanssa. Työpajoissa teemat ja uudet lomakkeet sekä AVAIN-mittaristo ovat tulleet tutuiksi. Valmis ohjeistus tullaan käsittelemään ja ottamaan käyttöön tiimeissä. 

Kansikuva
Kuva tavoitetta kohti

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis