Ryhmämalli pohjautuu vanhuuteen varautumisen verkkosivuston Vanheneminen.fi-aineistoihin ja se on ladattavissa Vanheneminen.fi-sivustolta. Malli on suunnattu 50+ ikäisiä kansalaisia työssään tai vapaa-ajallaan ohjaaville ryhmänohjaajille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmämalli pohjautuu vanhuuteen varautumisen verkkosivuston Vanheneminen.fi-aineistoihin ja se on ladattavissa Vanheneminen.fi-sivustolta. Malli on suunnattu 50+ ikäisiä kansalaisia työssään tai vapaa-ajallaan ohjaaville ryhmänohjaajille.

Toteutuspaikka
Kuopion kansalaisopisto
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Katja Helo

Luotu

03.11.2020

Viimeksi muokattu

03.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Kohderyhmänä ovat 50 vuotta täyttäneet kansalaiset, joiden kohdalla vanhuuteen varautuminen on aiheellista ja järkevää. Erityisesti eläkeikää lähestyvien kansalaisten olisi hyvä tarkista omalta kohdaltaan ovatko varautumisen asiat kunnossa. Vanhustyön keskusliiton tekemän selvityksen (Kansalaisgallup 2018) mukaan kansalaiset kannattavat vanhuuteen varautumista, kuitenkin itse varautumiseen liittyviä toimenpiteitä tehdään selkeästi vähemmän.

Vanhuuteen varautumisen teema voi olla vaikea tai haastava lähteä yksin pohtimaan. Ryhmämalli mahdollistaa sen, että aiheita voi käsitellä yhdessä ryhmän kanssa. Oman tulevaisuuden pohdinnasta voi saada suurta iloa, kun ajatuksiaan vaihtaa muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Alustavat kokemukset ensimmäisestä pilottikurssista ovat hyvät.

Vanheneminen.fi-sivusto tarjoaa tietoa ja työvälineitä oman vanhuuden suunnittelun tueksi. Verkkosivustolta ladattava Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli on 50+ ikäisille kansalaisille suunnattu vanhuuteen varautumisen ryhmämuotoinen kurssimalli, jonka vanhuuteen varautumisesta kiinnostunut ryhmä tai ryhmänohjaaja voi ottaa käyttöönsä. Ryhmämalli sisältää: työvälineitä ryhmänohjaajalle -oppaan, diasetin sekä videosarjan vanhuuteen varautumisesta (tulossa 2021).

Ryhmämallin tapaamiskerrat koostuvat kuudesta vanhuuteen varautumisen teemasta. Yksi tapaamiskerta pitää sisällään ennakkotehtävät, ryhmänohjaajan pitämän tietoiskun, yhteistä keskustelua sekä toiminnallisia tehtäviä. Jokaisella tapaamiskerralla annetaan myös aina jokin kotiin vietävä vanhuuteen varautumiseen liittyvä oma pohdintatehtävä.

Kurssilla käsiteltävät teemat ovat talous, asuminen, mielekäs elämä, terveys ja asiakirjat. Ryhmämallin lähtökohtana on keskustelun ja kurssille osallistujien oman pohdinnan virittäminen, ei niinkään vanhuuteen varautumisen kouluttaminen. Ryhmämallia voi soveltaa eri tarkoituksiin, sen avulla voi organisoida kokonaisen kurssin tai sitä voi hyödyntää pienimuotoisemmin.

Ryhmämallin voi ottaa toteutukseen niin ammattilainen kuin vapaaehtoinen ryhmänohjaaja. Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli ei edellytä ryhmänohjaajalta koulutustaustaa vanhuuteen varautumisen teemoista. Ryhmänohjaajalle riittää, että hän perehtyy ryhmämallissa esitettyihin materiaaleihin. Ryhmämallin lähtökohtana on keskustelun ja kurssille osallistujien oman varautumiseen liittyvän pohdinnan virittäminen, ei niinkään vanhuuteen varautumisen kouluttaminen. Ryhmämallin toteutuksen jälkeen osallistujilla on tietoa vanhuuteen varautumisesta, he ovat pohtineet aihetta ja tehneet mahdollisesti toimenpiteitä liittyen omaan varautumiseensa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Eteneminen:

Ryhmämallia järjestävä taho valitsee ryhmänohjaajan (tai -ohjaajat), joskus voi olla mielekästä vetää ryhmää parin kanssa.  

Ryhmämallin tapaamiskerrat aikataulutetaan (riippuen järjestävästä tahosta, kertojen määrä voi vaihdella, yhden teeman käsittelyyn voi mennä tunnista kolmeen tuntia).

Ryhmämallia markkinoidaan ja ilmoittautumiset kootaan.

Ryhmänohjaaja suunnittelee ja valmistelee tapaamiskerrat ryhmämallin oppaan pohjalta. Ryhmänohjaaja voi soveltaa mallia omaan kontekstiinsa sopivaksi.

Ryhmänohjaaja pohtii millaisen palautteen hän tulee keräämään ryhmältä, oppaassa on esitetty esimerkkejä tästä.

Ryhmänohjaaja perehtyy Vanheneminen.fi-verkkosivustoon sekä ryhmämallissa mainittuihin materiaaleihin. Tarvittaessa ryhmänohjaaja voi myös pyytää jonkun aihealueen asiantuntijan paikan päälle tai etäyhteyden kautta. Esimerkiksi oikeudellisen ennakoinnin asiakirjat saattavat herättää osallistujissa kysymyksiä, joihin pystyy parhaiten vastaamaan juridista osaamista omaava henkilö. Ryhmänohjaaja voi myös organisoida siten, että kysymyksiä voidaan koota ja toimittaa esimerkiksi asiantuntijalle vastattavaksi. Ryhmä voi käsitellä teemaa seuraavalla kerralla tai vastaukset voidaan toimittaa ryhmälle sähköisesti.

Ryhmänohjaaja toteuttaa ryhmäkerrat ja kerää ryhmältä palautteen.

Ryhmänohjaaja koostaa palautteesta yhteenvedon omalle organisaatiolleen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmämallia pilotoidaan vapaan sivistystyön oppilaitoksessa (Kuopion kansalaisopisto) syksyllä 2020 ja arvioinnin tuloksia  on tulossa joulukuussa 2020. Ensimmäisestä pilotista toteutetaan myös opinnäytetyö. Ryhmämallin toteutusta tullaan jatkamaan keväällä 2021 Kuopion kansalaisopiston toiminta-alueella neljässä kunnassa.

Malli on levinnyt myös toisen kunnan vanhuspalveluihin, jossa kuntatoimijat ovat tehneet teemaan liittyvän videosarjan omalle Facebook-sivulleen ryhmämallin aineiston pohjalta.

Mallista on suunnitteilla opinnäytetyö, jossa lähdetään rakentamaan kuntien ennaltaehkäiseviin vanhuspalveluihin varautumisen valmennuspakettia. 

Kansikuva
Keski-ikäiset kahvittelevat

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Ryhmätoiminta Vertaistuki

Ilmiöt

Elinikäinen oppiminen Elämäntapojen muutokset

Kohderyhmä

Ammattilaiset Opiskelijat Organisaatiot Työikäiset