Lääkehoidon arviointi Mikkelin kotihoitoyksikössä etäpalveluiden käyttäjille

Toiminnalla pyritään edistämään rationaalista lääkehoitoa ja luoda yksilölle kohdennettuja lääkehoidon kokonaisuuksia moniammatillisen tiimin voimin kustannustehokkaasti ja vaivatta asiakkaalle. Pyrimme vastaamaan tarpeeseen, että jokaiselle yli 75-vuotiaalle tehdään lääkehoidon arviointi kerran vuodessa (Sosiaali- ja terveysministeriö).

Tämä toimintamalli on siirretty Innokylän toimituksen puolesta vanhasta Innokylästä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lääkehoidon arviointi Mikkelin kotihoitoyksikössä etäpalveluiden käyttäjille

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnalla pyritään edistämään rationaalista lääkehoitoa ja luoda yksilölle kohdennettuja lääkehoidon kokonaisuuksia moniammatillisen tiimin voimin kustannustehokkaasti ja vaivatta asiakkaalle. Pyrimme vastaamaan tarpeeseen, että jokaiselle yli 75-vuotiaalle tehdään lääkehoidon arviointi kerran vuodessa (Sosiaali- ja terveysministeriö).

Tämä toimintamalli on siirretty Innokylän toimituksen puolesta vanhasta Innokylästä.

Toteutuspaikka

Mikkelin etähoiva

Paikkakunta tai maakunta

Mikkeli

Toimintamallin rahoittaja

Ei erillisrahoitusta

Luotu

22.01.2020

Viimeksi muokattu

23.01.2020

Ratkaisun perusidea **

Toteutus
 
1. ASIAKKAIDEN VALINTA
Hoitaja tai lääkäri valitsee potentiaalisen asiakkaan ja informoi tätä lääkehoidon arvioinnin tekemisestä
2. FARMASEUTIN AJANVARAUS
Hoitaja sopii asiakkaan kanssa videoneuvotteluajan ja kirjaa asiakkaan farmaseutin ajanvarauskirjalle
3. ASIAKKAAN HAASTATTELU (farmaseutti)
Asiakkaan haastattelu potilastietojärjestelmän tietojen tueksi sekä tarvittaessa lääkeneuvontaa. Tarvittaessa myös hoitaja voi haastatella haastattelupohjan avulla asiakkaan ja välittää tiedon farmaseutille.
4. LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI
LHA-koulutettu farmaseutti tekee tietokantojen hyödyntäen lääkehoidon arvioinnin ja raportoi sen potilastietojärjestelmään sekä kutsuu moniammatillisen tiimin kokoon
5. MONIAMMATILLINEN PALAVERI
Lääkäri, hoitaja ja farmaseutti käyvät arvioinnin lopputuloksen yhdessä läpi. Lääkäri tekee tarvittavat lääkitysmuutokset. Käytössämme on sovittu kotihoidon lääkäriresurssi, joka on myös samassa rakennuksessa töissä.
6. ASIAKKAAN INFORMOINTI
Asiakasta informoidaan edelleen videovälitteisesti tai tarvittaessa kotikäynnin aikana arvioinnin lopputuloksesta

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminta on vasta aloitettu ja vasta muutamia asiakastapauksia on käyty läpi. Kliinisen farmasian toimintaa ja kotihoitoyhteistyötä on tehty Mikkelin alueella jo useita vuosia, mutta vastaavia kotiin asti vietäviä farmaseuttipalveluita ei ole hyödynnetty ennen tätä rutiinisti. Tuloksia ja vahvistusta toiminnan kannattavuudelle saamme tulevaisuudessa, ensituntuma on erinomainen kaikkien osapuolien osalta.

Kansikuva
Innokylä logo

Aihealueet

Kotihoito Arviointi Viestintä

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset