Apuvälineet

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Etäpalvelu
Kuntoutus
Apuvälineet
Yhteistyö
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa pyritään nopeuttamaan kotiutumisprosessia sekä sujuvoittamaan ammattilaisten välistä verkostoyhteistyötä Esteetön koti etänä -palvelun avulla, joka on fysio- ja toimintaterapeuttie

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Sähköinen asiointi
Kuntoutus
Apuvälineet
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntoutuspalvelujen sähköisten asiointimahdollisuuksien laajentaminen.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Etelä-Karjala
Aihealueet
Robotiikka ja tekoäly
Kotihoito
Apuvälineet
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon asiakkaiden käyttämien teknisten apuvälineiden tiedot siirtyvät automaattisesti potilastietojärjestelmästä Gillien tietoaltaaseen.

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Aihealueet
Vammaispalvelut
Apuvälineet
Integraatio
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan apuvälinekeskuksen toiminnan laajentaminen vammaispalvelulain mukaisiin välineisiin ja laitteisiin ja asunnonmuutostöihin.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Apuvälineet
Kulttuuripalvelut
Avustaja
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Omaiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Verkostot
Apuvälineet
Yhteistyö
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Julkaisu tarjoaa projektien avuksi sellaisia työvälineitä, jotka auttavat projekteja juurtumaan osaksi ammattilaisten arkea ja jatkamaan siellä vielä projektin loppukahvien jälkeen.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Apuvälineet
Yhteisöllisyys
Vieraskielisyys
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tavoitteena oli saada maahanmuuttajat ja vasta maahan tulleet nuoret kokemaan sirkustoiminnan kautta osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia ja oppimaan suomen kieltä.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Apuvälineet
Vertaistuki
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TuleApu-hankkeen tavoitteena on edistää liikkumisen apuvälineen käyttäjien tuki- ja liikuntaelinterveyttä, kannustaa ja rohkaista apuvälineen käyttöönotossa ja ergonomisessa käytössä sekä lisätä ap

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Nuorisotyö
Osallisuus
Hyvinvointi
Apuvälineet
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Opiskelijat
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykypassi-ohjelmisto on työväline, joka vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja, työkykyä tukevia taitoja sekä osallisuutta. Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta j

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Robotit
Kotona asuminen
Pitkäaikaissairaat
Apuvälineet
Osallisuus
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Robottien kotikokeilujen avulla erityistä tukea tarvitsevat voivat kokeilla tuetusti uuden teknologian mahdollisuuksia omassa arjessaan.