Kriisityö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kriisityö
Psykososiaalinen tuki
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäinen toimintamalli akuuttien kriisien psykososiaalisesta tuesta virka-aikana sote-keskuksissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Kriisityö
Sosiaalihuolto
Mielenterveyspalvelut
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasohjausyksikössä otetaan vastaan yhteydenotot ja ilmoitukset, annetaan neuvontaa ja ohjausta, sekä vastataan sosiaalipäivystyksen, palvelutarpeen arvioinnin, kriisityön ja aikuisten mielenter

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Pelastustoimi
Varautuminen
Kriisityö
Turvallisuus
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Eksote mallinsivat syksyllä 2021 häiriö- ja poikkeustilanne yhteistyötä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Kriisityö
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MIELI ry:n itsemurhien ehkäisykeskus on tehnyt vapaasti käytettävän turvasuunnitelmapohjan sekä viisi ohjevideota turvasuunnitelman laatimiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Mielenterveys
Psykososiaalinen tuki
Kriisityö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avun tarjoaminen itsemurhien riskiryhmille, ammattilaisten kouluttaminen itsetuhoisuuden tunnistamisessa, puheeksiotossa sekä Linity-intervention ja turvasuunnitelman käytössä, eri organisaatioiden

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

MIELI Suomen Mielenterveys ry kehittää, levittää ja juurruttaa mielenterveyttä edistäviä ja mielenterveyden ongelmia ehkäiseviä toimintamalleja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Kriisityö
Mielenterveys
Psykososiaalinen tuki
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MIELI ry:n vertaistukiryhmät tarjoavat ammatillisesti ohjattua tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kriisityö
Mielenterveys
Psykososiaalinen tuki
Järjestöt
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MIELI ry:n 22 kriisikeskusta tarjoavat lyhytkestoista keskusteluapua kriisistä selviytymisen tueksi. Vastaanotolle voi hakeutua yksin, puolison tai perheen kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kriisityö
Mielenterveys
Psykososiaalinen tuki
Järjestöt
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

SOS-kriisikeskus tarjoaa lyhytkestoista keskusteluapua kriisistä selviytymisen tueksi Helsingissä. Vastaanotolle voi hakeutua yksin, puolison tai perheen kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Mielenterveys
Kriisityö
Järjestöt
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MIELI ry:n Itsemurhien ehkäisykeskus tarjoaa kriisiapua itsemurhaa yrittäneille henkilöille sekä heidän läheisilleen. Asiakasvastaanotto palvelee Helsingissä ja Kuopiossa.