Mentorointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mentorointi
Sosiaaliala
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityöntekijän mentoroinnin tavoitteena on auttaa uutta työntekijää syventämään ammatillista osaamistaan, vahvistamaan omaa ammatti-identiteettiään ja itsensä johtamisen taitoja sekä tukea uut

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotona asuminen
Kuntoutus
Tiimityö
Mentorointi
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on alettu jalkauttaa yhtenäisiä kotikuntoutuksen sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköiden toimintamalleja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Mentorointi
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digimentoritoiminnalla kasvatetaan organisaation digikyvykkyyttä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Osallisuus
Yhteistyö
Vertaistuki
Mentorointi
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaismentorointi on tiedon ja kokemusten vaihtoa toisen osallisuustyötä tekevän osallisuustyön ammattilaisen kanssa. Osapuolet oppivat toisiltaan ja auttavat toisiaan kehittymään.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Ii
Utajärvi
Aihealueet
Mentorointi
Prosessien kehittäminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Osaaminen
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mentorointimalli on luotu edistämään kunta-alan työntekijöiden työssä jaksamista sekä pidentämään työuria. Lisäksi työnantajamielikuva paranee, kun mentorointia käytetään mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Mentorointi
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vapaaehtoiset, ammattilaiset ja maahan muuttaneet naiset kehittävät yhdessä mentoritoimintamallin, joka lisää perheiden hyvinvointia sekä edistää sosiaalista osallisuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Mentorointi
Maahanmuutto
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Työllistyminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työelämään keskittyvää mentorointia vapaaehtoisille suomalaisille ja maahanmuuttajamiehille. Toiminta koostuu puolen vuoden (6kk) ryhmä- ja paritoiminnasta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Osallisuus
Hyvinvointi
Mentorointi
Lastensuojelu
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Veturointi-toiminnan nuorillle suunnattu toiminta sisältää Veturin (valmennettu kokemusasiantuntija) antamaa yksilötukea, ryhmämuotoista toimintaa ja tapahtumia sekä etätukea/toimintaa yksin ja ryh

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Osallisuus
Mentorointi
Työllistyminen
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tekijän polku -hankkeessa palkataan  osatyökykyisyyden perusteella päihde- ja rikoskuntoutujia Paikka auki II -avustusohjelman varoin Kalliolan Setlmentti ry:n yleishyödyllisen toiminnan avustaviin