Toimintasuunnitelma joka sisältää pitkän aikavälin linjauksia kotihoidon palveluiden hankintaan, asiakassegmentointiin ja valvontaan liittyen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotihoidon ostopalvelustrategia
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintasuunnitelma joka sisältää pitkän aikavälin linjauksia kotihoidon palveluiden hankintaan, asiakassegmentointiin ja valvontaan liittyen.

Toteutuspaikka
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kotihoito ja arviointitoiminta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Mari Salonen

Luotu

22.03.2023

Viimeksi muokattu

22.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Kotihoidon ostopalvelustrategia ohjaa toimintaamme, jotta voimme parantaa palvelujen saatavuutta, hajauttaa tuotannon riskejä, parantaa kustannustehokkuutta, lisätä joustavuutta ja asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia sekä saada laajemman pohjan toiminnan kehittämiselle ja parhaiden käytäntöjen jakamiselle.

Ostopalvelustrategiassa kuvataan tavoitetila, asiakassegmentointi, asiakkaiden ohjaaminen eri palvelumuotoihin ja valvonnan periaatteet. 

Toimintaympäristö **

Ikääntyneiden määrä kasvaa Helsingissä

Kotihoidossa kärsitään työvoimapulasta 

Sote-uudistus pienentää kotihoidon rahoitusta

Uudessa valvontalaissa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan ja palveluntuottajien valvonnasta. 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat iäkkäät ja monisairaat tai vammaiset kotihoitoa tarvitsevat henkilöt, joiden palvelut voidaan järjestää kotihoidon omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Asiakkaiden kokemuksia on kartoitettu valvontakäynneillä ja asiakastyytyväisyyskyselyillä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ostopalvelustrategian laatiminen, esittely eri toimijoille ja organisaation johdolle.

Osto- ja palveluseteliasiakkaiden asiakastason valvonnan keskittäminen uuteen Kotihoidon ostopalveluasiakkaiden valvonta- yksikköön. Valvontaan tarvittavan resurssin siirtäminen kotihoidosta (noin 20 htv.)

Käytännön työnkulkujen ja prosessien kuvaaminen ja perehdyttäminen henkilöstölle työpajoissa, Teams-infoissa ja kirjallisena materiaalina. Henkilöstön palveluseteliosaamisen vahvistaminen asiakasohjauksessa, kuntouttavassa arviointiyksikössä ja kotihoidossa. 

Ostopalvelustrategian hyödyntäminen kotihoidon ostopalveluiden kilpailutuksessa ja palvelusetelin arvon uudelleen määrittelyssä. 

Yhteistyön kehittäminen osto-ja palvelusetelituottajien kanssa.

 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sovellettavissa muilla hyvinvointialueilla. Vastaava strategia voidaan laatia ohjaamaan muidenkin sotepalveluiden ostopalveluja.

Kansikuva
Ostoskärryt

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed