Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Chat-robotti palvelu mahdollistaa asiakasohjauksen ympäri vuorokauden.

Paikkakunta tai maakunta
Kanta-Häme
Aihealueet
Monialaisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen työn mallin esittely liitteenä olevassa ppt tiedostossa. Malli on luotavan sosiaali- ja terveyskeskuskonseptin ydintä.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on käyttöönottaa ja laajentaa jo käytössä olevien, sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamista ja kehittämistä tukevia sekä asiakaslähtöistä palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta paran

Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Prosessien kehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hammashoitopelko on todellinen ilmiö, joka koskettaa lähes 1/3 osaa väestöstä. Asiakkaat ovat kokeneet, ettei heidän pelon tuntemusta oteta todesta.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Älykkään teknologian murros
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisen työpöytä kokoaa asiakasohjauksen työkalut yhteen ja helpommin käytettäväksi ammattilaisille. Työpöydän avulla helpotetaan ammattilaisen tiedonhakua ja asiakkuuksien hallintaa. 

Paikkakunta tai maakunta
Lahti
Aihealueet
Hyvinvointi
Kulttuuripalvelut
Osallisuus
Työhyvinvointi
Kiertotalous
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan Ukrainalaisille pakolaisille tarjottavien luovien työpajojen saavutettavuus, kokemukset ja edelleen  jalkauttamiseen huomioitavat toimenpiteet

Paikkakunta tai maakunta
Sulkava
Savonlinna
Enonkoski
Rantasalmi
Aihealueet
Moniammatillisuus
Palliatiivinen hoito
Hoidontarve
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palliatiivinen moniammatillinen tiimi kokoontuu joka torstai käymään läpi palliatiivisen keskuksen hoidossa olevien potilaiden ja heidän läheistensä asiat tarvelähtöisesti. Tiimissä on mukana mm.

Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Aihealueet
Asukas
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Väestönsuojaan suojautuminen, Helsinki Herttoniemen ranta.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Yhteistyö
Hyvinvointialue
Järjestöt
Kumppanuus
Verkostot
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli pitää sisällään kolme eri osa-aluetta: järjestöasiain neuvottelukunta JANE, Kumppanuuspöytä sekä hyvinvointialueen järjestöfoorumit. 

Paikkakunta tai maakunta
Päijät-Häme
Aihealueet
Segmentointi
Asiakasosallisuus
Asiakassegmentointi
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luotu maakunnallinen geneerinen asiakkuuksien segmentoinnin malli.