Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Neuvonta
Matalan kynnyksen palvelu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digilähitori tuo lähitorin kaikkien saataville vuorokauden ympäri. Asukas saa sivustolta omatoimisesti tietoja lähitorien neuvonnan ja ohjauksen aihealueisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Palvelupolku
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun hyvinvointialueella uudistetaan pitkäaikaissairaiden ja riskissä olevien hoito- ja palveluketjuja jo kehitetyn geneerisen mallin avulla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ravitsemus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Selvitämme käytössä olevia ravitsemusohjausmateriaaleja ja niiden tarpeita. Yhtenäistämme ja täydennämme materiaaleja sekä kokoamme ne Ravitsemuskäsikirjaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Saatavuus
Terveyspalvelut
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omatiimimallin avulla on tarkoitus turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus. Kaikille Hyva:n asiakkaille on nimettynä omatiimi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-apuri 24/7 tarjoaa asiakas- ja palveluohjausta ajasta riippumatta. Palvelu toimii Kymenlaakson hyvinvointialueen chatrobotin kautta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluasiakkaiden määrittely sekä ennustemallin kehittäminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Digitaaliset palvelut
Vieraskielisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ajanvaraukseton digitukipilotti hyvinvointialueen asiakkaille erityisesti vieraskieliset huomioiden.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapin hyvinvointialueella kehitetään etävastaanottoja ja -tapaamisia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lapin hyvinvointialue on laaja maantieteellisesti sekä alue on harvaanasuttua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Saatavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason ja erikoistason yhteistyön lisääminen ja palveluketjujen sujuvoittaminen tarjoamalla sisätautien erikoislääkärin  palveluita perustasolla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Fysioterapia
Kuntoutus
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Selkäpotilaan digipolku on Kymenlaakson hva -mobiilin avulla käyttöönotettava hoitopolku selkäkipuisille asiakkaille. Mallia kehitetään keväästä 2024 alkaen.