Verkko-oppimisympäristö henkilökohtaisen avun käyttäjille

Toimintamallissa on kuvattu verkko-oppimisympäristön suunnitteluprosessi. Verkko-oppimisympäristö toteutettiin yhdessä toimijoiden kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Verkko-oppimisympäristö henkilökohtaisen avun käyttäjille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kuvattu verkko-oppimisympäristön suunnitteluprosessi. Verkko-oppimisympäristö toteutettiin yhdessä toimijoiden kanssa.

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitettiin vuonna 2023 Pohjois-Karjalan alueella asuvien henkilökohtaisen avun käyttäjien kanssa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

11.06.2024

Viimeksi muokattu

12.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Moodle verkko-oppimisympäristö tarjoaa saavutettavaa tietoa ja tukea henkilökohtaisen avun käyttäjille.
Ympäristön tieto on luotu yhdessä henkilökohtaisen avun käyttäjien kanssa.

Toimintaympäristö **

Vammaiset henkilöt ovat Suomen suurin vähemmistö. Henkilökohtaisen avun käyttäjiä on Suomessa noin 25 000 - 30 000 henkilöä. Henkilökohtaisina avustajina työskentelee noin 40 000 henkilöä.

Avun käyttäjät toimivat avustajiensa työnantajina tai hyvin usein työnjohdollisessa asemassa (esimerkiksi palvelusetelipalvelut). Toki vain työnantajamallissa avustaja on työsuhteessa avun käyttäjään. 
Havaintomme ja kokemustemme mukaan muissakin järjestämistavoissa kuin työnantajamallissa avun käyttäjät esim. rekrytoivat itse avustajansa, huolehtivat perehdytyksestä, sopivat työvuorot jne. Eli avun käyttäjän ja avustajan välisessä suhteessa on elementtejä työnjohdollisesta ohjaamisesta, vaikka juridista työnantajuutta ei aina olisikaan. 

Jotta henkilökohtaista apua myönnetään, avun käyttäjä määrittelee itse tai tuetusti, mihin hän apua tarvitsee. Henkilökohtaisen avun käyttäjän tulisi päättää, kuka häntä avustaa, milloin, miten ja mitä tehdään (henkilökohtaisen avun ideologia). 

Toimivien ja turvallisten käytäntöjen sekä työsuhteen molempien osapuolten hyvinvoinnin edistämiseksi,
lähdimme rakentamaan henkilökohtaisen avun käyttäjille tarkoitetun Moodle oppimisympäristön.
 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Suunnitteluryhmän kaikki jäsenet olivat itse henkilökohtaisen avun käyttäjiä.
Hyödynsimme siis heidän osaamistaan ja kokemusasiantuntijuutta kurssien sisällön tuotannossa.

Ryhmän tapaamisten pohjalta työntekijä koosti käsikirjoitukset kursseille, joita ryhmäläiset saivat vielä kommentoida.
Lisäksi suunnitteluryhmällä oli mahdollisuus toimia osana testiryhmää. He siis pääsivät ensimmäisten joukossa valmiiseen oppimisympäristöön testaamaan kursseja. Testiryhmässä oli myös muita kuin suunnitteluryhmän jäseniä.

Kävimme läpi käsikirjoitus- ja testausvaiheessa annetut palautteet ja kommentit.
Kurssien sisältöä tai teknisiä toimintoja muutettiin tarvittaessa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tietoa oppimisympäristöstä on tarjottu laajasti. Sitä on esitelty:

 • vammaispalveluiden edustajille (mm. sosiaalityö, avustajakeskukset)
 • palveluntuottajille (henkilökohtainen apu)
 • THL: n verkostoituvat vammaispalvelut tilaisuudessa
 • eri järjestöille
 • omilla nettisivuilla
 • sosiaalisen median kanavissa (some -julkaisut ja erilaiset ryhmät)
  • Viestimme kehittämisprosessista sosiaalisen median kautta koko kehittämisprosessin ajan.

Lisäksi lähetimme tietoa oppimisympäristöstä suoraan vammaisneuvostojen edustajille (keväällä 2024).

Henkilöstöresurssina oli yksi työntekijä. 
Työntekijän palkan lisäksi, taloudelliset kustannukset koostuivat Moodle järjestelmän ylläpidosta ja alkukoulutuksista.
Lisäksi suunnitteluryhmän jäsenille maksettiin palkkiot ryhmätoimintaan osallistumisesta. 

Moodle ei ollut työntekijälle aikaisemmin tuttu, joten sen käyttö opeteltiin prosessin edetessä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Oppimisympäristö julkaistiin loppuvuodesta 2023.

Olemme saanet oppimisympäristöön sekä avun käyttäjiä että ammattilaisia. Määrät ovat kuitenkin liian pienet, jotta yleispätevää arviointitietoa voisi tässä vaiheessa vielä antaa. Kokemukset ja saatu palaute on kuitenkin ollut vain positiivista. Kaikki palautetta antaneet ovat arvioineet ympäristön hyödyllisyyden numerolla neljä (asteikko 1-4).

Myös esittelyissä saatu suullinen palaute on ollut positiivista. 
"OK Kurssin saa suoritettua oman aikataulun mukaan. Tämä on hyvä asia."
"näyttää hienolta ja kattavalta kokonaisuudelta!"
"erittäin kiinnostava ja tervetullut! "

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille ja toimintaympäristöihin.
Isoin sudenkuoppa tuli järjestelmän päivityksen yhteydessä juuri ennen järjestelmän julkaisua. Päivityksen jälkeen meidän piti käydä kaikki materiaali uudestaan läpi, jotta saavutettavuus varmasti toteutuu, ja kaikki elementit toimivat esim. ruudun lukijalla oikeassa järjestyksessä.

Hyödyntäkää prosessissa:

 • toimijoita & kohderyhmän asiantuntijuutta ja osaamista
 • palvelunmuotoiluajattelua
 • verkostoja ja yhteistyökumppaneita
 • sisäistä osaamista & "sparrailua" (vaikka vastuu prosessista olisikin yhdellä työntekijällä)
 • viestinnän eri kanavia.

Prosessin alkuvaiheessa tehkää lista ennen - aikana - jälkeen. Tämä auttaa tukemaan prosessia, ja hahmottamaan, mitä asioita tulee huomioida eri vaiheissa. 

Kansikuva
Ese-keskuksen Moodlen etusivu. Ylhäällä on tervehdys sivustolla vierailijalle. Rinnalla kuva avun käyttäjästä kahvilassa avustajansa kanssa. Alla kolmella eri palstalla kurssikuvaukset rekrytointi, perehdytys ja työsuojelu.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis