Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Vertaistuki
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eri toimijatahojen monialaisena yhteistyönä toteutetaan ja laajennetaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaa eri puolille maakuntaa ja mahdollistaa näin alueen väestölle matalan kynnyksen tukea ja hyöd

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä kokemustoiminnan mallin ohjeistaa ja selkiyttää kokemustoiminnan käytänteitä sekä kokemustoimijoiden tehtäviä, rooleja, vastuita ja asemaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhty

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Monialaisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on madaltaa asiakkaan kynnystä löytää oikea palvelu laajasta valikoimasta sekä hänelle parhaiten soveltuva tapa käyttää palvelua.

Paikkakunta tai maakunta
Espoo
Aihealueet
Tiimityö
Saavutettavuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Johtaminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Projektissa pilotoitiin monialaista sote-tiimimallitoimintaa kolmella terveysasemalla Espoossa: Kilossa, Iso Omenassa ja Kalajärvellä.

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Suomi
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointialue
Digitaaliset palvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme seksuaaliterveyden kokonaisuutta Keski-Suomen alueella.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on käyttöönottaa Kymsotessa sosiaalihuollon palveluiden yhteinen asiakasohjauksen malli, jossa yksi asiakkaan yhteydenotto riittää asian edistämiseksi. Kehittämistyöllä konseptoidaan ja

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liitteenä olevat Ilmiölähtöiset palveluketjukuvaukset on aloitettu osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Pirkanmaa
Ikaalinen
Aihealueet
Integraatio
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakaslähtöisyys
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (Pirsote) ja kohti maakunnallista sotea (KOMAS3) -hankkeita on Ikaalisissa kehitetty yhtenä laajana kokonaisuutena 10/2020-12/2021 välisen ajan (+muut liittyvät

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Pirkanmaa
Ikaalinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen
Sähköinen asiointi
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohti maakunnallista sotea-hankkeen toimitapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla  -osa-alueen (KOMAS3) Ikaalisten tuotosten yhteenveto ja keskeisten ai

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusi toimintamalli pitkäaikaissairauksien PTH-ESH -hoitoketjuissa Diabetesosaamiskeskuksen käynnistymisen yhteydessä.