Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Lappeenranta
Aihealueet
Järjestöt
Yhdistykset
Yhteiskehittäminen
Kuntayhtymä
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan Järjestöpäivän tarkoituksena on monitoimijaisen yhteistyön ylläpitäminen, tiivistäminen, yhteiskehittäminen ja yhteistyön näkyväksi tekeminen yhteisten tilaisuuksien avulla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Saatavuus
Saavutettavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli tuottaa etävastaanottoihin sovellettava ja ketterästi muokattava toimintamalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Diabetes
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansalainen voi kirjautua vahvalla tunnistautumisella digitaaliseen Asiointipalveluun, jossa on mahdollista arvioida omaa tilannetta, valita tilanteeseen sopiva itsehoito-ohjelma, ottaa yhteys terv

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kustannusvaikuttavuus
Digitaaliset palvelut
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta tuetaan vaikuttavien, kustannustehokkaiden, tietoturvallisten sekä helppokäyttöisten ja saavutettavien mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden käyttöönot

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansalainen voi kirjautua vahvalla tunnistautumisella digitaaliseen Asiointipalveluun, jossa on mahdollista arvioida omaa tilannetta, valita tilanteeseen sopiva itsehoito-ohjelma, ottaa yhteys terv

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Päihteet ja riippuvuudet
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Huudikoutsitoiminnassa edistetään julkisilla paikoilla oleskelevien ja asioivien ihmisten turvallisuuden tunnetta jalkautuvan vertaistoiminnan keinoin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Mielenterveyspalvelut
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansalainen voi kirjautua vahvalla tunnistautumisella digitaaliseen Asiointipalveluun, jossa on mahdollista arvioida omaa tilannetta, valita tilanteeseen sopiva itsehoito-ohjelma, ottaa yhteys terv

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terapiat etulinjaan -toimintamallissa parannetaan perustason mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja prosesseja yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Savonlinna
Aihealueet
Yhdistykset
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-ammattilaisille, asiakkaille, yhdistys- ja järjestötoimijoille sekä muille yhteisöille on suunniteltu kohtaamispaikka sairaalan ja sote-keskuksen yhteyteen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Sähköinen asiointi
Kuntoutus
Apuvälineet
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntoutuspalvelujen sähköisten asiointimahdollisuuksien laajentaminen.