Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonta
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue muodostuu 23 kunnasta. Keväällä 2022 alettiin valmistautua hyvinvointialueen alkuun liittyvään viestintään.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntakierroksen tarkoituksena oli viedä tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköiset palvelut käytössäsi -verkkosivulla on kuvattuna asiakaslähtöisesti kaikki Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköiset palvelut.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Yhteiskehittäminen
Kokemustieto
Laatutyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on kerätä ja raportoida asiakaspalautetta Kainuun hyvinvointialueella yhtenäisellä tavalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelutarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Riskien etsimisen ja tunnistamisen (RET)- prosessin Miten menee-malli sekä mallista jalostettu jatko-ohjaustahot käsikirja eri riskeihin perustuen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Ensihoito
Ikääntyminen
Päivystys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhden ensihoitajan ensihoitoyksikköä, jonka tavoitteena on tarjota ja järjestää ensihoitoon ohjautuville kiireettömille potilaille tarkoituksenmukaista hoitoa, sekä lisätä kotiin v

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Elintavat
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittää Pohjois-Pohjanmaalle (Pohteelle) yhtenäinen elintapaohjauksen toimintamalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Lastensuojelu
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systeemisen ajattelun ja työotteen vahvistaminen Pohteella toteutui monissa eri kehittämistoimissa ja työskentelyssä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Osaaminen
Ammatillinen koulutus
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Haavahoito-osaamisen vahvistaminen ammattilaisille:

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla kuvataan elintapaohjaukseen liittyvä yhteistyön rakenne ja sovitaan tehtävien ja vastuiden jako eri tahojen välillä.