Omaolon hampaiden tai suun alueen oire tai vamma -oirearvion käyttöönotto, Helsingin kaupunki (RRP, P4,I1)

Helsingissä on otettu käyttöön Hampaiden tai suun alueen oire tai vamma -oirearvio. Tavoitteena oli mahdollistaa helsinkiläisille asiointi Omaolon kautta myös suun terveydenhuoltoon liittyvissä aiheissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaolon hampaiden tai suun alueen oire tai vamma -oirearvion käyttöönotto, Helsingin kaupunki (RRP, P4,I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helsingissä on otettu käyttöön Hampaiden tai suun alueen oire tai vamma -oirearvio. Tavoitteena oli mahdollistaa helsinkiläisille asiointi Omaolon kautta myös suun terveydenhuoltoon liittyvissä aiheissa.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupunki, digitaalinen terveysasema, kehitysyksikkö yhteistyössä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon kanssa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Laura Aarikka

Luotu

12.01.2024

Viimeksi muokattu

15.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa on kyse uudesta yhteydenottokanavasta Helsingin suun terveydenhuoltoon. Asiakas täyttää oirearvion osoitteessa Omaolo.fi ja oirekuvan perusteella hän saa itsehoito-ohjeita tai suosituksen ottaa yhteyden suun terveydenhuollon ammattilaiseen. 

Oirearvioiden käsittelyn toimintamalli:

 Asiakas: 

 1. Täyttää oirearvion oireiden mukaisesti ja valitsee asiointikunnaksi Helsingin
 2. Tunnistautuu Suomi.fi –palvelun kautta, joko ennen tai jälkeen oirearvion täyttämisen
 3. Saa vastauksiensa perusteella lääkinnällisen laitteen tekemän arvion hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä sekä tunnistautumisensa jälkeen saa yhden alla olevista suosituksista.   ​
 • oireenmukaisen itsehoito-ohjeen​
 • ohjeen hakeutua päivystykseen​
 • soittaa 112​
 • ohjeen lähettää asiointi ammattilaiselle ​
 • oirearvion itselle talletukseen 

4. Jää toteuttamaan itsehoitoa ja voi tallentaa oirearvion tulokset itselleen tai lähettää oirearvion vastaukset suun terveydenhuollon ammattilaiselle tai hakeutuu päivystykseen Helsingin palveluohjauksien mukaan tai soittaa 112.

Ammattilainen: 

 1. Ottaa oirearvion käsittelyyn (Asiakas kontaktoidaan lääkinnällisen laitteen kiireellisyyden mukaan. ​Helsingin kaupungin palvelulupaus on ottaa oirearviot käsittelyyn saman työpäivän aikana)
 2. Kontaktoi asiakkaan Omaolon viestillä tai puhelimella (Tarvittaessa konsultoi HTA hl tai kollegaa)
 3. Vie oirearvion tiivistelmän Apotti potilastieto-järjestelmään ja kirjaa HTA:n. 
 4. Antaa asiakkaalle oireen mukaisen​
 • ajanvarauksen​
 • palvelusetelin​
 • itsehoito-ohjeen​
 • ohjeen hakeutua päivystykseen
Toimintaympäristö **

Helsingin kaupunki, digitaalinen terveysasema, kehitysyksikkö 

Helsingin suun terveydenhuolto, keskitetyt palvelut ja asiakaspalvelukeskus

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on suun terveydenhuollon palveluja käyttävät helsinkiläiset ja Omaolo-palvelua käyttävät ammattilaiset.

Ammattilaisilta on saatu palautetta oirearvion sisällöstä ja toimintalogiikasta. Palautetta ja kehitysehdotuksia on välitetty eteenpäin Duodecimille ja DigiFinlandille. Muutoksia on toteutettu palautteiden perusteella. Kehittäminen ja palvelun parantaminen asiakkaille ja ammattilaisille on jatkuvaa ja muutoksia tehdään saadun palautteen perusteella. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia on pyritty juurruttamaan osaksi toiminnan arkea seuraavien keinojen kautta:

 • Johdon tuki  
 • Hyvä perehdytys
 • Raamit tekemiselle: tavoitteet ja vaatimukset, selkeät roolitukset ja toimintamalli
 • Matalan kynnyksen tuki ennen ja jälkeen käyttöönoton, substanssi ja asiantuntija -tasoilla
 • Palautteen kysyminen ja vastaanotto
 • Toiminnan seuranta
 • Muutostoiveisiin reagointi

Resurssien käyttö ja kustannukset: 

 • Omaolo-palvelun asiantuntijoiden työpanos
 • Suun terveydenhuollon Omaolon pääkäyttäjien työpanos
 • Asiakaspalvelukeskuksen henkilöstö, 1-2 henkilöä seuraa Omaolon työjonoa vuorossa
 • Helsingin kaupunki on sitoutunut käyttämään Omaolo-palvelua ja maksaa palvelun käytöstä asukasmäärän mukaisesti. Eli palvelun käytöstä ei tule erillisiä kustannuksia. 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Uuden toimintamallin myötä suun terveydenhuollossa on asiointikanava, jossa hyödynnetään tutkittuun tietoon ja käypähoito suosituksiin perustuvaa asiakasohjausta. "Virtuaalihoitajan" eli lääkinnällisen laitteen tuomat hyödyt: 

 • Asiakas voi arvioida oireitaan 24/7, oirearvioita voidaan ohjata ammattilaisen työjonoille alueen oman toimintamallin mukaisesti – voimme itse määritellä mikä viikonpäivä ja kellonaika yhteydenotto ohjataan esim. suun terveydenhuoltoon tai päivystykseen.
 • Asiakkailta kysytään samat kysymykset riippumatta siitä missä päin Suomea asuu tai missä asioi = tasalaatuisuus. 
 • Omaolon tekemä arvio hoidon kiireellisyydestä ja itsehoitoon ohjaaminen nähdään todella tärkeänä lisäarvona, vain osa täytetyistä oirearvioista päätyy ammattilaisen käsiteltäväksi.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille tai eri toimintaympäristöihin. Toiminnan asiantuntijoiden eli sovellusvastaavien aktiivinen mukana olo koettiin erityisen hyödylliseksi ellei jopa välttämättömäksi. Johdon tuki ja aktiivinen henkilöstö oli myös iso osa onnistumista. Aikaa kannattaa varata ja valmistelutyö tehdä huolella. 

Kansikuva
.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis