Toimintamallissa on kuvattu geneerinen malli digitaalisten hoito- ja palvelupolkujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digihoitopolkujen käyttöönoton toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kuvattu geneerinen malli digitaalisten hoito- ja palvelupolkujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

15.01.2024

Viimeksi muokattu

08.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli digihoitopolkujen suunnitteluun ja käyttöönottoon (vastuut, resurssit, työvaiheet, kehittämistyön ja toimenpiteiden edistäminen asiakasrajapinnassa). 

Toimintaympäristö **

Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tukea, täydentää tai jopa kokonaan korvata perinteisiä palveluja ja toimintatapoja sekä muodostaa täysin uusia tapoja tarjota palveluja. Digitalisoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä asiakkaiden, ammattilaisten ja organisaatioiden näkökulmasta, mutta hyötyjen saavuttaminen edellyttää strategista johtamista. Digihoitopoluilla voidaan sujuvoittaa asiakkaan yhteydenpitoa terveydenhuoltoon, helpottaa materiaalin jakoa asiakkaalle, hoitaa osan kontakteista sovelluksen avulla. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Eri ikäiset perusterveydenhuollon asiakkaat
 • Ammattilaiset
 • Toteutetaan kyselyitä asiakkaille ja ammattilaisille
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Strategiset päätökset digihoitopolun käytöstä 
 • Ydintyöryhmän sitouttaminen digipolun suunnitteluun ja käyttöönottoon
 • Vastuiden nimeäminen 
 • Henkilöstön sitouttaminen digihoitopolun käyttöön
 • Viestintä
 • Seurannasta ja arvioinnista sopiminen
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin kuvaaminen on selkeyttänyt digihoitopolkujen suunnittelun ja käyttöönoton vaiheita. Toimintamallin toivotaan hyödyttävän uusien digihoitopolkujen käyttöönottoa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

On tärkeää määritellä seuraavat asiat: 

 • Ydintyöryhmä ja vastuutaho: Kuka/ketkä vastaavat kehittämistyön kokonaiskoordinaatiosta ja ohjauksesta​?

 • Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet​: Mitä digihoitopolkujen käyttöönotolla halutaan saavuttaa asiakkaan näkökulmasta?​ Mihin asioihin halutaan sujuvoittamista toiminnan näkökulmasta? 

 • Käytettävät resurssit: Ydintyöryhmään osallistuminen. Kuinka paljon asiakastyötä tekevien, mahd. kokemusasiantuntijoiden ja 3. sektorin toimijoiden on mahdollista suunnitteluun ja käyttöönottoon?

 • Aikataulut, työvaiheet ja työnjako​: Aikataulutus, työvaiheiden ja vastuiden määrittely. 

 • Seuranta, arviointi ja raportointi: Millä mittareilla, mistä järjestelmistä ja kuinka usein arviointia tehdään? Kuka/ketkä arvioinnin toteuttavat?

Kansikuva
Henkilö käyttää tietokonetta

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis