Mallissa terveyskeskuksen henkilökunta jaettiin tiimeihin ja kuntien alueen väestö tiimeille. Jaossa hyödynnettiin potilastietojärjestelmiä. Asukkaat saavat omalääkärin ja -hoitajan ja pysyvän tiimin. Tiimeissä tehdään moniammatillista työtä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hoidon jatkuvuusmalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa terveyskeskuksen henkilökunta jaettiin tiimeihin ja kuntien alueen väestö tiimeille. Jaossa hyödynnettiin potilastietojärjestelmiä. Asukkaat saavat omalääkärin ja -hoitajan ja pysyvän tiimin. Tiimeissä tehdään moniammatillista työtä.

Toteutuspaikka
Lapin hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

05.01.2024

Viimeksi muokattu

05.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Jaetaan terveysaseman henkilöstö moniammatillisiin tiimeihin ja alueen väestö jaetaan tiimeille, joissa on pysyvät lääkärit ja hoitajat. Hyödynnetään potilastietojärjestelmää asukkaiden jakamisessa tiimeihin. Asukas saa omalääkärin ja -hoitajan. Tiimeissä tehdään moniammatillista työtä mm. fysioterapeuttien, mielenterveyshoitajien ja sosiaalihuollon kanssa.

Toimintaympäristö **

Hoidon saatavuus ja jatkuvuus.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kaikki alueen asukkaat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ammattihenkilöt osallistetaan kehittämään omaa työtään, tuki työn kehittämiselle järjestetään työpajapäivien ja valmennusten kautta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Malli on vasta kehitetty tuloksia ei voi vielä arvioida.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin käyttöönottoprosessi vaatii tiiviin ohjauksen ja tuen terveysaseman henkilöstölle. Kehittämistä tulee tehdä pitkällä aikajänteellä.

Kansikuva
Kuvaus hoidon jatkuvuusmallista.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis