Kumppanuuspöytien tavoitteena on toimia yhteistyökanavana järjestöjen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kumppanuuspöytä toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kumppanuuspöytien tavoitteena on toimia yhteistyökanavana järjestöjen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä.

Toteutuspaikka
Pohjanmaan hyvinvointialue ja järjestökenttä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Liitteet ja linkit
Kuva
Kumppanuuspöytä toimintamallin kuvaus

Tekijä

Mari Viljamaa

Luotu

17.01.2024

Viimeksi muokattu

24.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kumppanuuspöytä toimintamallissa on kyse yhteisen foorumin perustamisesta hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyölle. 

Pohjanmaan hyvinvointialueella on päätetty, että kumppanuuspöydät tulevat olemaan toimialakohtaisia jolloin käsiteltävien aiheiden ja osallistuvien toimijoiden tunnistaminen on selkeää.

Kumppanuuspöytien toimintamallista on tehty prosessikuvaus ja vastuuhenkilöt määritelty. 

Toimintaympäristö **

Kuntien ja hyvinvointialueen kiristynyt taloudellinen tilanne ja asukkaiden entistä suurempi palveluiden tarve edellyttää hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyön tiivistämistä. Yhteistyön avulla voidaan vastata paremmin ja kustannustehokkaammin asukkaiden palveluiden tarpeisiin .

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä toimenpiteelle oli Pohjanmaan hyvinvointialueen eri toimialat, sekä Pohjanmaan hyvinvointialueella toimivat järjestöt. 

Kumppanuuspöytiin osallistuvien henkilöiden järjestöiden puolelta tulee olla sellaisen järjestön jäsen joka edistää toiminnallaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa tai hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Kumppanuuspöytä toimintamallin suunnitteluun on otettu mukaan kokemusasinatuntija.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ensimmäiset prosessin mukaiset kumppanuuspöydät on pidetty Pohjanmaan hyvinvointialueella tammikuussa 2024. Kumppanuuspöydissä  on sovittu säännöllisten kumppanuuspöytien järjestämisestä, sekä vastuu henkilöistä. 

Osana kumppanuuspöytä toimintamallin kehittämistyötä pyrittiin mahdollisimman tarkasti määrittelemään prosessin vaiheet siten, että käytännön toteutus olisi mahdollisimman selkeä. Roolit ja vastuut määriteltiin osaksi prosessia.

Kumppanuuspöytä toimintamallin prosessikuvaus on hyväksytty Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kumppanuuspöydän jatkokehittäminen perustuen  käytännön toteutuksessa esiin tulleisiin asioihin on hyvinvointialueen järjestökoordinaattorin sekä kumppanuuspöytin vakituisten jäsenien vastuulla ja toimintaa arvioidaan vuosittain. Kumppanuuspöytä toimintallille on sovittu Pohjanmaan hyvinvointialueella sovittu omistaja jonka kautta ylläpito ja kehittäminen jatkuvat. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ensimmäiset kumppanuuspöydät kokoontuivat tammikuussa 2024. Pilotoivina toimialoina olivat suunnitelman mukaisesti psykososiaalinen toimiala sekä koti- ja asumispalveluiden toimiala. 

Kummassakin kumppanuuspöydässä saatiin sovittua käytännön asioista sekä sovittua seuraava kumppanuuspöytä kokoontuminen. Tavoitteet toimintamallin osalta toteutuivat odotusten mukaisesti ja Pohjanmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön kumppanuuspöytä toimintamalli,  johon toimialojen johto ja järjestöt ovat sitoutuneet. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kumppanuuspöytä toimintamallin kuvaamiseksi kannattaa perustaa kohtuullisen pieni ja tehokas työryhmä, kuitenkin siten että osalliset mietitään tarkasti, että kaikki näkökulmat tulisivat mahdollisimman hyvin huomioiduksi. 

Ensimmäinen työstöversio kannattaa viedä laajemmalle asiantuntija joukolle arvioitavaksi ja muokata työstöversiota tarpeen mukaan saatujen huomioiden perusteella. 

Kokemusasiantuntijan osaamisen hyödyntäminen osana suunnittelutyötä on arvokasta. 

Toimintamallin kuvaamisen yhteydessä on tärkeää sopia konkreettisesti toimintamallista vastaavat henkilöt ja miten asiat käytännön tasolla toteutetaan. Prosessikuvauksessa tulee ylätasolta tulla alatasolle ja kuvata konkreettisesti "kuka", "mitä" ja "miten"