Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Innovaatiot
Palvelutarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Innovatiiviset julkiset hankinnat edistävät julkisten toimijoiden toiminnan ja julkisten palvelujen laatua. Tämä näkyy palveluiden käyttäjien saamana hyötynä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Monialaisuus
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimenpiteillä on vahvistettu perhekeskustoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Innovaatiot
Strategia
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalupakkia voi hyödyntää kaikissa hankinnoissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Toimintakyky
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KATI-toimintamalli tukee teknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä ikäihmisten kotona asumisessa itsenäisestä käytöstä kotihoidon järjestämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Nuorisotyö
Harrastustoiminta
Osallisuus
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

[Scroll down for Finnish]

ICY, Intercultural Competence for Youth workers, is a 14-month project (Spring 2019 – Spring 2020) co-funded by the European Union Erasmus+ Programme.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Monikulttuurisuus
Koulutuspalvelut
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Maahanmuutto
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MOK-täydennyskoulutus tarjoaa osaamista kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen, välineitä monimuotoisten ryhmien kanssa työskentelyyn ja mahdollisuuden reflektoida omaa rooliamme ja kokemuksiamme fa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Toimintakyky
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luovien menetelmien avulla harjoitellaan epäonnistumista ja käsitellään virheiden tekemisen pelkoa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Markkinointi
Palkinnot
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Innokylä edistää toimijoiden kehittämistyön tulosten näkyvyyttä ja markkinointia jakamalla tarjoamalla toimijoille mahdollisuuden hyödyntää palkintoprosessien toteutuksessa Innokylän työvälineitä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Ryhmätoiminta
Viestintä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oletko tehokkuusfriikki vai todellinen propellipää? Tee Innokylän leikkimielinen testi, jolla voit pohtia omaa rooliasi kehittäjänä! 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Mielenterveys
Terveyden edistäminen
Lähisuhdeväkivalta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neljän tuulen toimintamalli on integroiva, yhdistävä, lähestymistapa päihde-, mielenterveys-, rahapeli- ja lähisuhdeväkivaltaongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen.