Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten (alle 13-vuotiaiden) psykososiaalisen tuen ja hoidon menetelmien nykytilanteen saatavuuden kartoittaminen Kymenlaaksossa kehittämistyön aloituksen tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Perustason mielenterveyspalvelut
Interventio
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on kuvata ja yhtenäistää Nuorten Matalan Kotkan ja Kouvolan yksiköissä toteutuvien IPC- ja Cool Kids-interventioiden ohjautumisen prosessit, jotta asiakkaat saavat tasalaatuista palve

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Psykososiaalinen menetelmä
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuorten (13-17-vuotiaiden) psykososiaalisen tuen ja hoidon menetelmien nykytilanteen saatavuuden kartoitus kehittämistyön tueksi. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Asiakassegmentointi
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasvirran uudelleen ohjaamiseksi ja työnjaon tarkastelemiseksi toteutetaan selvitystyö asiakassegmenteistä ja asiakasvolyymeistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Vastaanotto
Tietojohtaminen
Tiedonhallinta
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suoritekäsikirjan tarkoituksena on määritellä toiminnassa käytettäviä käsitteitä, yhtenäistää suoritteiden kirjaamista ja tilastointia sekä tukea ammattilaisen toiminnan tilastointia käytännön lähe

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Etäpalvelu
Kuntoutus
Digitaaliset palvelut
Kotihoito
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TulSote ja TulKoti -hankkeiden yhteistyössä luotu etäryhmäkuntoutus-toimintamalli, jossa 2022-2023 välillä testattu useampaa digitaalista ratkaisua etäryhmien toteutukseen kotiin vietävien palvelui

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Osaaminen
Digitaaliset palvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnan tarkoituksena on edistää sote-ammattilaisten digiosaamista. Digimentorit ovat organisaation omia työntekijöitä, jotka toimivat yksiköissään digitukena.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Varhaiskasvatus
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alle 3-v lasten kielen kehityksen haasteiden huomaaminen ja kehityksellisten herkkyyskausien  mukaisen tuen vahvistaminen päiväkotiarjessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Lääkehuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on tuoda kliinisen farmasian palvelut pysyväksi osaksi PTH vastaanottotoimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Kotihoito
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laitelogistiikan toimintamalli, jonka avulla kotihoidon käytössä olevat teknologiset apuvälineet siirtyvät  kotihoidon digitaalisesta palvelutoiminnan keskuksesta (DPK) rinkeihin, ringeistä  asiakk