Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Innovaatiotoiminta
Innovaatiot
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Innokylämäinen avoin yhteiskehittäminen sopii kaikenlaisen kehittämistoiminnan perustaksi  Kehittämisen kohteita voivat teknologiat tuotteet, palvelut, toimintatavat, prosessit ja rakenteet.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Hallinto
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuus sote-palvelujen hankinnassa tarkoittaa palvelunkäyttäjien monipuolisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkisen hankinnan valmisteluun, kilpailutukseen sekä toiminnan kehittämise

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut
Peruskoulu
Varhaiskasvatus
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapset puheeksi (LP)-menetelmä rakentuu LP-keskustelusta ja -neuvonpidosta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Innovaatiot
Palvelutarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Innovatiiviset julkiset hankinnat edistävät julkisten toimijoiden toiminnan ja julkisten palvelujen laatua. Tämä näkyy palveluiden käyttäjien saamana hyötynä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Monialaisuus
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimenpiteillä on vahvistettu perhekeskustoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Innovaatiot
Strategia
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalupakkia voi hyödyntää kaikissa hankinnoissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Toimintakyky
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KATI-toimintamalli ja tietojärjestelmäkokonaisuus tukevat teknologian hyödyntämistä ikäihmisten kotona asumisessa itsenäisestä käytöstä kotihoidon järjestämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Nuorisotyö
Harrastustoiminta
Osallisuus
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

[Scroll down for Finnish]

ICY, Intercultural Competence for Youth workers, is a 14-month project (Spring 2019 – Spring 2020) co-funded by the European Union Erasmus+ Programme.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Monikulttuurisuus
Koulutuspalvelut
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Maahanmuutto
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MOK-täydennyskoulutus tarjoaa osaamista kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen, välineitä monimuotoisten ryhmien kanssa työskentelyyn ja mahdollisuuden reflektoida omaa rooliamme ja kokemuksiamme fa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Toimintakyky
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luovien menetelmien avulla harjoitellaan epäonnistumista ja käsitellään virheiden tekemisen pelkoa.