Sosiaalinen kuntoutus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Asiakastyö
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taloussosiaalityön työkalupakit sisältävät välineitä talous- ja velkaongelmien puheeksi ottamiseen ja niiden käsittelyyn yksilö- ja ryhmätyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Teatteri
Kulttuuri
Sosiaalinen kuntoutus
Rikoksentorjunta
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rovaniemen kaupungin aikuissosiaalityö käynnisti syyskuussa 2022  THL:n sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin mukaisen palvelun kokeilun.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun toimintamalli, joka perustuu tavoitteelliseen, sosiaalihuoltolain mukaiseen intensiiviseen palveluprosessiin sekä yksilökohtaisesti suunniteltuun työ-päivä- ryhmä-

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sosiaalinen kuntoutus
Nuorisotyö
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pelin tavoitteena on syy-seuraus suhteen ymmärtäminen, kun autat muita saat itsekin apua. Peli on matka omaan mieleesi, jossa voit kohdata itsellesi vaikeitakin asioita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuva tiimi toimii koko Kymsoten alueella. Tehtävänä on tukea ja vahvistaa asiakasprosessin sujuvuutta ja vaikuttavuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Savonlinna
Pieksämäki
Mikkeli
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalihuolto
Sosiaaliala
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Savon hyvinvointialueelle kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen palvelua, joka sisältää sekä ryhmämuotoisen toiminnan, että yksilöohjauksen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Asiakastyö
Lukio
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämäni portfoliossa taustalla on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.   Se koostuu kahdesta osiosta 1. kuka minä olen ja 2. minun tulevaisuuteni.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Yhteisöllisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Osallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisöllistä työvalmennusta, jossa valmentajina toimivat sosiaali- ja eri alojen ammattilaiset yhdessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Green care
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalinen kuntoutus
Luonto
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuuden kokemus kasvaa luonnossa järjestettävissä matalan kynnyksen työpajatoiminnoissa.