Ensihoito

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ensihoito
Mielenterveyspalvelut
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Psykiatrinen sairaanhoitaja liittyi ensihoidon päivittäisyksiköiden mukaan mielenterveysongelmien ensihoitotehtäville omalla yksiköllä silloin, kun siitä arvioitiin olevan lisähyötyä tehtävän hoita

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Ensihoito
Ikääntyminen
Päivystys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhden ensihoitajan ensihoitoyksikköä, jonka tavoitteena on tarjota ja järjestää ensihoitoon ohjautuville kiireettömille potilaille tarkoituksenmukaista hoitoa, sekä lisätä kotiin v

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotisairaala
Ensihoito
Liikkuvat palvelut
Ikääntyminen
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Ikääntyneen asiakkaan hoito- ja palveluketjua vahvistetaan asiakaslähtöisemmäksi ja moniammatillisemmaksi
  • Palvelu pyritään toteuttamaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Ensihoito
Ikääntyminen
Ilmiöt
Väestö keskittyy muutamille alueille
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kyseessä on kotihoidon ja pelastuslaitoksen välinen tiivis yhteistyö, jossa pelastuslaitos-ensihoito huolehtii kotihoitoasiakkaiden yöaikaisten käyntien toteuttamisesta tarvittavilla alueilla, enna

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Ensihoito
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ensihoidon PHTA -yksikkö vastaa tiettyjen hätäkeskuksesta tulevien ensihoitopalvelulle kuuluvien tehtävien ensikontaktista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Ikääntyminen
Ensihoito
Kotihoito
Päivystys
Kotisairaala
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntynyt asiakas saa avun oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaisimman sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tuottamana, silloin kun hoidontarve ei vielä vastaa hätätilannetta

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Päivystys
Ensihoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Integraatio
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiin vietävien palveluiden ammattilainen saa ennakoimattomassa tilanteessa koordinoidusti moniammatillisen avun yhdellä yhteydenotolla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Kotihoito
Ensihoito
Päivystys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli perustuu eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on vastata akuutissa tilanteessa olevien kuntalaisten avuntarpeeseen yhdessä asiakaslähtöisesti, tarkoituksenmukaises