POSOTE20: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekeskus Pohjois-Savossa (sote-tike)

Toimintamalli perustuu eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on vastata akuutissa tilanteessa olevien kuntalaisten avuntarpeeseen yhdessä asiakaslähtöisesti, tarkoituksenmukaisesti ja moniammatillisesti. Toimintamalli keskittyy ikääntyneiden tarpeisiin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekeskus Pohjois-Savossa (sote-tike)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli perustuu eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on vastata akuutissa tilanteessa olevien kuntalaisten avuntarpeeseen yhdessä asiakaslähtöisesti, tarkoituksenmukaisesti ja moniammatillisesti. Toimintamalli keskittyy ikääntyneiden tarpeisiin. 

Toteutuspaikka
Kuopion kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Heidi Halonen

Luotu

26.05.2021

Viimeksi muokattu

12.04.2023
Ratkaisun perusidea **

Sote-tike on monitoimijainen keskus, jossa yhdistetään eri toimijoiden asiantuntemus asiakkaan akuutin tilanteen arvioinnissa ja hoidon järjestämisessä.

Toimintamalli mahdollistaa:

  • Potilaiden ja asiakkaiden tarkoituksenmukaisen palvelun akuuttitilanteessa
  • Monipuoliset kotiin vietävät palvelut, jotka vahvistavat kotona asumista
  • Resurssien tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaisen kohdentamisen.

Toimintaa ohjaavat periaatteet:

  • Asiakas keskiössä​
  • Asiakasta ei pallotella toimijalta toiselle
  • Monialainen arviointi​->Case viedään monialaiseen arviointiin, jos oman perustehtävän raamit tai työkalut eivät mahdollista asiakkaan akuutin tilanteen/jatkoselvittelyn ratkaisua.
  • Asiakkaan akuutti tilanne ratkaistaan kotona siten, että ratkaisu kantaa myös seuraavaan päivään​.
  • Arvioinnin ja päätösten taustalla arvioi tarkoituksenmukaisuudesta. Päivystykseen menee vain ne asiakkaat, joiden arvioidaan hyötyvän siitä.​
  • Tilannekuvan jakaminen (paikkanäkyvyys/koontitieto: kriisipaikat, jatkohoitopaikat)
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sote-tike toimintamallin keskeisenä asiakasryhmänä on tilannekeskuksessa toimivien tahojen yhteiset asiakkaat, sekä näiden asiakkaiden/potilaiden ennakoimattomat palvelutarpeen arviointitilanteet. Kohderyhmän ydin ovat asiakkaiden ennakoimattomat, sosiaalisen- tai terveydentilaan liittyvät akuutit palvelutarpeen tilanteet, jotka edellyttävät tilannekeskuksessa yhteistä arviointia asiakkaan palvelutarpeesta sekä mahdollisesta jatkoselvittelystä.

Asiakaskohderyhmä on pääsääntöisesti ikääntynyt väestö, joskin hyödynsaajia ovat muutkin asiakasryhmät. Osa paljon apua ja sote-palveluita käyttävistä kansalaisista ei välttämättä tunnista avuntarvettaan eivätkä he osaa hakeutua avun piiriin tai tule muuten autetuiksi. Kyseessä voi olla erilaisia haavoittuvia asiakasryhmiä, kuten ikääntyneet tai mielenterveys- tai päihdeongelmaiset kansalaiset, joilla on usein monia yhtäaikaisia palveluntarpeita tai muita riskitekijöitä, jotka johtavat erilaisiin akuuttitilanteisiin. 

Toisena asiakasryhmänä ovat rajapinnoissa toimivat muut viranomaiset tai ammattilaiset, joille sote-tike tuottaa arvoa. Tämän asiakasryhmän ymmärrystä on kerätty haastatteluin ja kyselyin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin laajentaminen ja juurruttaminen käynnistyy vuoden 2023 aikana. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä