Kansalaistoiminta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Pakolaisuus
Kotoutuminen
Kansalaistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden parissa -Kummiperhetoiminnassa Suomeen saapunut ukrainalainen perhe saa suomalaisen kummiperheen. Perheet tapaavat 1-4 kertaa/kk.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kansalaistoiminta
Osallisuus
Kaveri- ja ystävätoiminta
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäkoti-hankkeen vapaaehtoistoiminnan koordinaatiomalli toiminnan organisointiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Nuorisotyö
Kansalaistoiminta
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta edistävä sekä nuorten osallisuutta ja kansalaisvaikuttamista vahvistava toiminta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mikkeli
Aihealueet
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kansalaistoiminta
Seurakuntatyö
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallistujat kirjoittavat tekstejä ja ottavat valokuvia, jotka yhdistetään julkaisuiksi sosiaaliseen mediaan, lehteen tai muuhun tarkoitukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Helsinki
Aihealueet
Pakolaisuus
Kotoutuminen
Kansalaistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminnassa yksin alaikäisenä tp-hakijana maahan tullut nuori saa suomalaisen kummiperheen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Kansalaistoiminta
Järjestöt
Yhteistyö
Ilmiöt
Jakamistalous- ja alustat
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisölli

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Ikääntyminen
Kansalaistoiminta
Yhteisöllisyys
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Likellä®-kerhot ovat alueen asukkaiden luomia kohtaamispaikkoja lähelle ikäihmisten koteja. Kerhoissa yhteinen tekeminen perustuu osallistujien omiin kiinnostuksiin, voimavaroihin ja kykyihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kansalaistoiminta
Järjestöt
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä toimintamallissa kuvataan keinot, joita sote-alan järjestö voi käyttää varainhankinnassaan.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

MIELI Suomen Mielenterveys ry kehittää, levittää ja juurruttaa mielenterveyttä edistäviä ja mielenterveyden ongelmia ehkäiseviä toimintamalleja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Muistisairaudet
Kansalaistoiminta
Kohtaaminen
Elinikäinen oppiminen
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistikummituokio pyrkii tekemään muistisairauksien ja muistisairaiden ihmisten ymmärtämisestä kansalaistaidon.