Muistikummituokio pyrkii tekemään muistisairauksien ja muistisairaiden ihmisten ymmärtämisestä kansalaistaidon. Tuokiossa käydään läpi viisi tärkeintä asiaa, joita jokaisen pitäisi ymmärtää muistisairauksista ja kuinka muistisairas ihminen kohdataan arvostavasti.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Muistikummituokio
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistikummituokio pyrkii tekemään muistisairauksien ja muistisairaiden ihmisten ymmärtämisestä kansalaistaidon. Tuokiossa käydään läpi viisi tärkeintä asiaa, joita jokaisen pitäisi ymmärtää muistisairauksista ja kuinka muistisairas ihminen kohdataan arvostavasti.

Toteutuspaikka
Muistiliitto ry jäsenyhdistyksineen, fyysisiä Muistikummituokioita ja verkkotuokio
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Luotu

25.11.2020

Viimeksi muokattu

25.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Muistikummituokio on noin tunnin kestävä tuokio tavoitteena lisätä tietoa muistisairauksista, lisätä ymmärrystä muistisairaita ihmisiä kohtaan, motivoida muistiystävällisiin tekoihin sekä muuttaa osallistujien asenteita muistisairauksia ja muistisairaita ihmisiä kohtaan myönteisemmiksi.

Muistikummituokiot toteutuvat sekä fyysisinä tuokioina että verkkotuokioina, niin suomen kun ruotsin kielellä.

Muistikummit (englanniksi Dementia Friends) on maailmanlaajuinen toimintatapa, joka pyrkii tekemään muistisairauksien ja muistisairaiden ihmisten ymmärtämisestä kansalaistaidon.

Jokainen muistikummi tulee kurssissa oppimaan viisi tärkeintä asiaa, jotka kaikkien olisi hyvä tietää muistisairauksista ja kuinka muistisairas ihminen kohdataan arvostavasti ja lämpimästi. Tuokion lopuksi pohditaan, millaisia muistiystävällisiä tekoja itse voisi arjessaan tehdä. Tuokion jälkeen olet muistikummi. Saat tuokiosta matkaasi todistuksen kummiudestasi.

Toimintaympäristö **

Ihmisiä, joilla todettu jokin muistisairaus on Suomessa noin 200 000. Muistisairaus on koko perheen sairaus, ja kun mukaan lasketaan läheiset, muistisairaus on miljoonan suomalaisen arkea. Muistisairaudet ovat yleistyviä ja globaalisesti määrän ennakoidaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Muistisairauksien merkitys niin kansanterveyden kun -talouden kannalta on kasvava.

Me kaikki joudumme tekemisiin muistisairauden kanssa jossain vaiheessa elämää. Vaikka ei itse sairastuisi, oma perheenjäsen, ystävä tai työkaveri voi sairastua. Tai sitten tapaamme muistisairaan ihmisen ulkoilulenkillä, terveyskeskuksen vastaanotolla tai ruokakaupassa.

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät monella tapaa toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Muistisairaudet koskettavat meitä kaikkia, tavalla tai toisella jossain kohtaa elämää. Muistikummituokio on tarkoitettu kaikille, tavoitteena lisätä tietoa ja ymmärrystä sekä muuttaa osallistujien asenteita myönteisemmiksi niin muistisairauksia kuin muistisairaita ihmisiä kohtaan.

Palaute muistikummituokiosta on ollut kiitettävää ja osallistujista lähemmäksi 90% arvioivat tuokion muuttaneen omaa asennetta muistisairauksia sekä muistisairaita ihmisiä kohtaan myönteisemmiksi.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vapaaehtoiset muistikummilähettiläät pitävät noin tunnin kestäviä muistikummituokioita. Lisätietoja fyysisistä tuokioista voit pyytää lähimmäisistäsi muistiyhdistyksestä.

Muistikummituokioon voi osallistua myös verkossa.

Muistikummituokio josta valmistuu muistikummiksi pyrkii tekemään muistisairauksien ja muistisairaiden ihmisten ymmärtämisestä kansalaistaidon.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palaute muistikummituokiosta on ollut kiitettävää ja osallistujista lähemmäksi 90% arvioivat tuokion muuttaneen omaa asennetta muistisairauksia sekä muistisairaita ihmisiä kohtaan myönteisemmiksi.

Kansikuva
Muistikummit logo, viisilehtinen oranssin- ja punaisen värinen kukka.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä