Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan yhteen osoitteeseen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lähellä.fi -järjestötietopalvelu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan yhteen osoitteeseen. 

Toteutuspaikka
Lähellä.fi -verkosto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Riitta Kurki

Luotu

14.04.2022

Viimeksi muokattu

14.04.2022
Ratkaisun perusidea **

Lähellä.fi -järjestötietopalvelu on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.

Verkkopalvelu on osa Lähellä.fi-verkostoa (ent. Toimeksi.fi-verkosto), joka on toiminut vuodesta 2013 lähtien. Olemme yhdessä rakentamassa uutta valtakunnallisesti ja paikallisesti toimivaa verkkopalvelua vanhojen alueellisten palvelujemme ja kohderyhmiä osallistavan kehittämistyön pohjalta. Työ on aloitettu koko verkoston yhteistyönä ja uusi yhteinen palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana. 

Uudessa palvelussa on huomioitu monikielisyys, käytettävyys ja palvelun tietomalli on yhtenäinen PTV:n tietomallin kanssa järjestötoiminnan monimuotoisuuteen soveltuvin osin. Yksi yhteinen brändi ja palvelu mahdollistaa tehokkaamman viestinnän ja jokaisen verkoston aluetoimijan työ tukee toisiaan.

Toimintaympäristö **

Uusien hyvinvointialueiden rakentuminen ja järjestöyhteistyö niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla. Järjestötoiminnan entistä oleellisempi rooli ja esiin nostaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kansalaiset, järjestöt, palveluohjausta tekevät kunnan työntekijät, julkinen sektori, sidosryhmät.

Kohderyhmiä on osallistettu palvelun uudistuksen suunnitteluun ja testaamiseen mm. palautteiden avulla, kyselyin ja työpajoissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkoston alueellisten toimijoiden yhteistyö.

Alueellisten toimijoiden verkostoituminen sekä järjestöjä tukeva työ omalla alueella.

Lähellä.fi Markkinointikumppani-malli, jota ohjaa vuosittain päivittyvä markkinointisuunnitelma.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelua kehitetään edelleen.

Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain ja lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta saa verkkosivuilta Lähellä.fi/tietoa-palvelusta.

Verkoston yhteistyö on tiivistynyt, yhteiset materiaalit ovat tehostaneet toimintaa, päällekkäinen työ on vähentynyt.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Järjestötietopalvelu tuo järjestöjen toiminnan näkyväksi. 

Järjestöt:

 • lisää osallistujia, aktiiveja ja vapaaehtoisia toimintaan.
 • helppo ja maksuton tapa saada lisää näkyvyyttä kansalaisille, toisille järjestötoimijoille ja julkiselle sektorille.
 • toiminta osaksi palveluohjausta.

Julkinen sektori:

 • Manuaalisesti ylläpidettävät järjestölistat poistuvat ->  järjestöjen toimintailmoitukset yhden osoitteen takaa.
 • Hyvinvointia laaja-alaisesti –> palvelusta löytyvät kaikki eri alojen järjestöt, urheilusta vertaistukitoimintaan.
 • Helppo tapa hoitaa alueen lakisääteinen järjestöyhteistyö.
 • Alueen asukkaiden osallisuus ja hyvinvointi lisääntyy.
 • Helppo tapa laajentaa alueen palvelujen monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä.

 

 1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

  1. Toimintamallilla on laaja vaikutus valtakunnallisesti ja uudistuksen myötä verkkopalvelu vastaa entistä paremmin eri kohderyhmien tarpeisiin. 
 2. Näkyykö toimintamallissanne esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sote-alan työn imun vahvistaminen tai pakolaisuuteen, maahanmuuttoon tai turvallisuuteen liittyvät asiat?
  1. Kyllä! Toimintamalli vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä: Toimintamallin tavoitteena on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia.
Kansikuva
Lähellä.fi-logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä