Liikkuvat palvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Liikkuvat palvelut
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käännekohta on palvelumalli varhaiseen ja intensiiviseen tukeen. Sitä toteutetaan liikkuvana palveluna asiakkaan kotona, palvelupisteissä ja siellä, missä ihmiset asioivat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Päihteet ja riippuvuudet
Liikkuvat palvelut
Neuvonta
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuva terveysneuvonta Neppi on tarkoitettu suonensisäisesti huumeita käyttäville. Tavoitteena on ohjata asiakkaita päihdehoitoon ja huolehtimaan itsestään paremmin. 

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Perustason mielenterveyspalvelut
Liikkuvat palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuva tuki on jalkautuvaa mielenterveys- ja päihdetyötä työikäisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Perhepalvelut
Lastensuojelu
Liikkuvat palvelut
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsiperheiden keskitetty asiakasohjaus vastaa koko alueen lapsiperheiden neuvonnasta, ohjauksesta sekä virka-aikaisesta lastensuojelun päivystyksestä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Liikkuvat palvelut
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Forssan seudun aikuispsykiatrian toteuttamaa mielenterveys- ja päihdetyön kotihoitoa, jonka tavoitteena on tukea asiakasta sitoutumaan hoitoon ja viedä palvelut lähelle asiakasta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotisairaala
Ensihoito
Liikkuvat palvelut
Ikääntyminen
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Ikääntyneen asiakkaan hoito- ja palveluketjua vahvistetaan asiakaslähtöisemmäksi ja moniammatillisemmaksi
  • Palvelu pyritään toteuttamaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Pitkäaikaissairaat
Digitaaliset palvelut
Liikkuvat palvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liitteenä olevissa selvityksissä kuvataan Kestävän Kasvun hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana tehtyjä selvityksiä toimintamallien kehittämisen tueksi Itä-Uudellemaalle. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Peliriippuvuus
Monialaisuus
Liikkuvat palvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan tilanteeseen liittyvät eri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen työntekijät tekevät asiakkaan suostumuksella yhteistyötä ja jalkautuvat työpareina asiakkaan luokse tapaamispaikkaan, j

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Asiakaslähtöisyys
Liikkuvat palvelut
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Moniammatillisen jalkautuvan tiimin toimintamalli asunnottomuuden ehkäisyyn.

Malli perustuu etsivään työhön ja asiakas- ja tarvelähtöiseen kohderyhmätyöskentelyyn.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti on käynnistetty yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä.