Perhehoito

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhehoito
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme sijaishuollon osaamista Varhan perhehoidossa. Kartoitamme perhehoitajien päihde- ja mielenterveystyön koulutustarpeita ja järjestämme täydennyskoulutusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Vertaistuki
Päihdepalvelut
Järjestöt
Perhehoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Läheisjärjestö yhdessä päihdekuntoutukseen erikoistuneiden lastensuojelulaitosten kanssa toteuttaa alueelle sijoitettujen nuorten vanhemmille vertaistukea verkkoryhmässä, kun vanhemmat asuvat ympär

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ikääntyminen
Perhehoito
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisten perhehoidon kehittämisen tavoitteena on kasvattaa perhehoidon määrää ja kestoa Pohjois-Savossa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Perhehoito
Ikääntyminen
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kiertävien perhehoitajien, sekä kotihoidon yhteistyöllä pyritään osaltaan turvaamaan asiakastarpeen mukaiset palvelut kotiin ja tukemaan erityisesti yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten kotona pär

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Omaishoito
Perhehoito
Ikääntyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omais- perhehoidon toimintamallin kehittämistyössä on keskitytty perhehoidon ja omaishoidon palveluiden palvelupolkujen aukikirjaamiseen sekä tehty omaishoidon tuen palvelun osalta yhtenäistämistä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhehoito
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastaanottoperhetoiminta on päivystyksellistä perhehoitoa avo- ja kiireellisen sijoituksen tilanteisiin Satakunnan alueella, jota koordinoi ympärivuorokautisesti Lastensuojelulaitos Pellava yhdessä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhehoito
Valvonta
Omavalvonta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimeksiantospimussuhteisen perhehoidon eri palvelut (perhehoito, tukiperhetoiminta, vastaanottoperhehoito) lastensuojelussa edellyttävät valvontatoiminnan mallintamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhehoito
Vammaispalvelut
Mielenterveyspalvelut
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Uudenlaiset perhe- ja asumismuodot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhehoidon yhteisvalmennuksella tuodaan yhteen mielenterveyskuntoutujien, vammaisten ja ikääntyneiden perhehoidon valmennus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Omaishoito
Perhehoito
Kohderyhmä
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omais- perhehoidon kehittämisessä on keskitytty pääasiallisesti palvelun yhtenäistämiseen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Omaishoito
Perhehoito
Asiakas- ja palveluohjaus
Päätöksenteko
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pääosin puhelimitse toimiva omais- ja perhehoidon osaamiskeskus. Vastaa kaiken ikäisten omaishoidosta ja ikäihmisten perhehoidosta, myös kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä.