Rikoksentorjunta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Rikoksentorjunta
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Monialaisuus
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ROKKI-projektissa pilotoidaan toimintamalli vakavasti rikoksilla oireileville (12-29 v.) nuorille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Psykososiaalinen tuki
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

HSS toimintamalli on ensimmäistä kertaa huumausaineiden käyttörikoksista kiinni jääneille suunniteltu vapaaehtoinen hoitointerventio, jossa annetaan rangaistuksen sijaan mahdollisuus päihdehoitojak

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Väkivalta
Nuorisotyö
Tukihenkilötoiminta
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Ääripäiden korostuminen
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Juntu-tukihenkilötoiminta tarjoaa yksilöllistä tukea ja apua väkivaltaisesti radikalisoituneille nuorille. Juntu-tukihenkilö kulkee nuoren rinnalla tilanteesta ja ympäristöstä riippumatta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Rikoksentorjunta
Ennaltaehkäisy
Lähisuhdeväkivalta
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ankkuritoiminnan maakunnallisen pilotoinnin tavoitteena on laajentaa ja vakiinnuttaa moniammatillinen ankkuritoiminta koko Satakunnan hyvinvointialueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Teatteri
Kulttuuri
Sosiaalinen kuntoutus
Rikoksentorjunta
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kotona asuminen
Rikoksentorjunta
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaaliala
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KATU- valmennuksessa rikoksettomuutta ja päihteettömyyttä tavoittelevia nuoria aikuisia tuetaan kokonaisvaltaisen elämänhallinnan parantumisen ja asumisen turvaamisen saavuttamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Rikoksentorjunta
Syrjäytyminen
Yhteistyö
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kuvattu monialainen yhteistyö rikostaustaisen henkilön palvelujen järjestämiseksi, risen ja hvan aikuissosiaalityön kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Rikoksentorjunta
Päihdepalvelut
Sosiaalihuolto
Nuorisotyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

HSS on viranomaisten yhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneille alle 29-vuotiaille nuorille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Yhteiskehittäminen
Lastensuojelu
Aikuissosiaalityö
Rikoksentorjunta
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rikoksilla oireilevat nuoret (Ri-O)-hankkeessa rakennettiin ja pilotoitiin systemaattinen toimintamalli sosiaalihuoltoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Peruskoulu
Rikoksentorjunta
Hyvinvointi
Turvallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

K-0 on Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuva työmuoto, joka vastaa pitkittyneisiin ja haastaviin konflikteihin, joihin sisältyy usein myös rikokseksi määriteltäviä tekoja.