Rikoksentorjunta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Väkivalta
Nuorisotyö
Tukihenkilötoiminta
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Ääripäiden korostuminen
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Juntu-tukihenkilötoiminta tarjoaa yksilöllistä tukea ja apua väkivaltaisesti radikalisoituneille nuorille. Juntu-tukihenkilö kulkee nuoren rinnalla tilanteesta ja ympäristöstä riippumatta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Teatteri
Kulttuuri
Sosiaalinen kuntoutus
Rikoksentorjunta
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kotona asuminen
Rikoksentorjunta
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaaliala
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KATU- valmennuksessa rikoksettomuutta ja päihteettömyyttä tavoittelevia nuoria aikuisia tuetaan kokonaisvaltaisen elämänhallinnan parantumisen ja asumisen turvaamisen saavuttamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Rikoksentorjunta
Syrjäytyminen
Yhteistyö
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kuvattu monialainen yhteistyö rikostaustaisen henkilön palvelujen järjestämiseksi, rikosseuraamuslaitoksen ja hyvinvointialueen aikuissosiaalityön kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Rikoksentorjunta
Päihdepalvelut
Sosiaalihuolto
Nuorisotyö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

HSS on viranomaisten yhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneille alle 29-vuotiaille nuorille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Yhteiskehittäminen
Lastensuojelu
Aikuissosiaalityö
Rikoksentorjunta
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rikoksilla oireilevat nuoret (Ri-O)-hankkeessa rakennettiin ja pilotoitiin systemaattinen toimintamalli sosiaalihuoltoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Peruskoulu
Rikoksentorjunta
Hyvinvointi
Turvallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

K-0 on Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuva työmuoto, joka vastaa pitkittyneisiin ja haastaviin konflikteihin, joihin sisältyy usein myös rikokseksi määriteltäviä tekoja.

Themes
Kokemusasiantuntijuus
Rikoksentorjunta
Blogikirjoitus
Ingress

Kokemusasiantuntijuutta on vasta viime vuosina alettu järjestelmällisesti hyödyntää rikosseuraamusalalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Tieto- ja kyberturvallisuus
Lähisuhdeväkivalta
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneisiin kohdistuu enenevässä määrin taloudellista kaltoinkohtelua ja huijauksia. Verkkosivuille on tuotettu materiaalia, mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Lähisuhdeväkivalta
Tieto- ja kyberturvallisuus
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

-Kehitetty itseopiskeltava koulutuspaketti taloudellisen kaltoinkohtelun ja huijauksien tunnistamiseksi

-Koulutukseen sisältyy ajatus tiedon välittämisestä vertaisille ja läheisille