icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Porttiteatteri vapauttaa vangin roolista
Toteutuspaikka
Porttiteatteri ry. Toimintamalli on arvioitu osana Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston TL5-hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Muu rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Säätiöt ja rahastot

Luotu

05.12.2022

Viimeksi muokattu

09.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Porttiteatterin toiminnan ytimessä ovat rikollisen identiteetistä irrottautuminen, uusien vahvuuksien löytäminen sekä teatteriyhteisön kehittäminen.

Tutkimusten mukaan rikosten uusiminen on nopeinta heti vapautumisen jälkeisinä kuukausina, joten nivelvaiheen palvelujatkumojen onnistumisella on suuri merkitys uusintarikollisuuteen.

Julkisen esitystoimintansa ansiosta porttiteatteri vähentää lainrikkojiin kohdistuvaa leimaa ja tuo näkyviksi heidän oikeutensa yhdenvertaisina kansalaisina. Porttiteatteri ehkäisee näin myös uusintarikollisuutta, kun vapautuvien vankien on helpompi päästä osalliseksi yhteiskuntaan. Esitykset voidaan nähdä yhteiskunnallisina puheenvuoroina, joissa maailmaa tarkastellaan vankilasta vapautuvien henkilöiden silmin. Tavoitteena on tuottaa taiteellisesti korkeatasoista, kiinnostavaa teatteria.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Porttiteatterin toiminta sijoittuu vankilasta siviiliin siirtymisen kriittiseen nivelvaiheeseen.

Rikostaustaisia palvelevat päivätoimintakeskukset ja vankilat ovat tärkeitä kohderyhmän tavoittamisessa. Esimerkiksi Porttiteatteri ry:lla on laaja ja kasvava yhteistyöverkosto, johon kuuluu helsinkiläisiä kulttuuri-, sosiaali- ja terveys- sekä rikosseuraamusalan toimijoita.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Porttiteatteritoiminta on suunnattu vapautumisvaiheessa oleville vangeille tai vapautuneille henkilöille. Teatteritoimintaan osallistuvat ovat siis yhteiskunnallisesti hyvin haavoittuvassa asemassa.

Esimerkiksi Porttiteatteri ry:n esitystoiminnassa on vuosittain mukana 30–40 rikostaustaustaista esiintyjää. Lisäksi vuosittain noin 100 rikostaustaista henkilöä osallistuu työpajatoimintaan avovankiloissa sekä muissa rikostaustaisia palvelevissa päivätoimintakeskuksissa.

Suuri yleisö on toiminnan kohderyhmää esitysten katsojana.

Esitysten yhteydessä pidetään seminaareja, ja rikosseuraamus- sekä sosiaali- ja terveysalan seminaareissa pidetään esiintymisiä ja kokemuspuheenvuoroja.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Porttiteatteri on vapautumisvaiheessa olevien ja jo vapautuneiden vankien yhteisöteatteri, jota vetävät taiteen ammattilaiset. Heidän lisäkseen yhteisöön kuuluu vertaisohjaajia ja sosiaaliohjaaja.

Porttiteatteritoimintaan osallistutaan kaksi kertaa viikossa puolen vuoden ajan ja ryhmän toiminta huipentuu teatteriesitykseen. Ryhmän jäsenet päättävät yhdessä esityksen aiheen.

Porttiteatterin toiminnan ohjaaminen edellyttää vahvaa teatteripedagogista osaamista. Porttiteatterin toimintaan mukaan tulevien henkilöiden elämäntilanteet ovat usein haasteellisia ja vaikuttavat heidän osallistumismahdollisuuksiinsa. Sensitiivinen sosiaaliohjaus on sen vuoksi keskeinen osa toimintaa.

Ryhmän harjoitukset alkavat aina ajatusten ja tunteiden vaihtamisilla. Ryhmäytymis- ja luottamusharjoitteiden avulla osallistuja uskaltautuu liittymään osaksi ryhmää ja luottamus toisia ihmisiä kohtaan kohenee. Sitoutuminen turvalliseen, päihteettömään yhteisöön ja sen päämäärään luo kokemuksia yhteenkuuluvuudesta ja osallisuudesta sekä vahvistaa toimijuutta.

Toiminnassa tiedostetaan, että vankeusrangaistusta suorittavilla voi olla korkea kynnys osallistua uuteen toimintaan ja heikko motivaatio. Toimintaa voidaan tehdä tunnetuksi järjestämällä vankiloissa pienimuotoisia työpajoja, joissa pääsee tekemään erilaisia vuorovaikutteisia harjoituksia. Harjoituksissa on mahdollisuus kokeilla sopisiko teatteritoiminta itselle.

Porttiteatterissa voi toimia myös vapaaehtoisena, vertaistoimijana tai kokemusasiantuntijana. Vapaaehtoisena voivat toimia myös muut kuin rikostaustaiset.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: VANKILATEATTERISSA PÄÄSEE IRTI VANGIN ROOLISTA

  1. Osallisuus omassa elämässä
  2. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Toiminta tarjoaa osallistujille kokemuksia nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta. Teatteritoiminta tukee tunnesäätelytaitojen kehittymisessä ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Teatteriharjoitukset tarjoavat paljon onnistumisen kokemuksia ja itsestään voi löytää uusia puolia, itsetunto vahvistuu ja rohkeus ja avoimuus lisääntyvät. (1) 

Toiminnan kautta voi löytää yhteisön, johon kiinnittyä ja saada arvokasta sisältöä arkeen. (2) Osallistujat luovat korkeatasoisen esityksen katsojille. (3)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista: Vankilateatteri vapauttaa vangin roolista (31.10.2022) (pdf 280 kt) 
Huom: toimintamallin nimeä on muutettu arviointiliitteen teon jälkeen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MITEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄT

Rikostaustaiset osallistujat pystyvät teatterin kautta kertomaan turvallisessa yhteisössä ohjatusti kokemuksistaan, jotka saattavat olla hyvinkin traumaattisia. Tämä opettaa kielteisen tunteiden ja reaktioiden hallitsemista ja antaa mahdollisuuden uusien käyttäytymismallien kehittymiselle. Esiintyminen voi parhaimmillaan johtaa lainrikkojataustasta irrottautumiseen. Uusien roolien omaksuminen sekä myönteisempien luonteenpiirteiden vahvistaminen helpottuu.

Tutkimusten mukaan edellä mainitut asiat vaikuttavat siihen, että vangit ovat kykeneväisempiä oppimaan uusia, myönteisiä rooleja. Ilmaisuharjoitteiden myötä osallistuja huomaa itsessä ja toisissa uusia puolia, oppii asettautumaan myös toisen asemaan ja empatiakyky paranee. Refleksiivisen työotteen myötä osallistuja oppii tarkastelemaan omia ja toisten ajatusmalleja kriittisesti ja turvallisuuden tunne vahvistuu.

”Porttiteatterista olen saanut paljon merkityksiä. Esimerkiksi hyvä tunnelma ja hyvä olo, hyviä onnistumisen kokemuksia. Minulla tulee tosi paljon merkityksiä ja se tarkoittaa sitä, että on olemassa elämää. Meillä vangeillakin on oma elämä.”

– Porttiteatteri ry:n toimintaan osallistunut

Porttiteatterin esitykset lisäävät ymmärrystä yhteisestä todellisuudestamme. Niiden syvä vaikuttavuus perustuu omat elämänvalintansa peliin laittavien esiintyjien aseistariisuvaan sitoutumiseen sekä metodin yleisen ihmisyyden puolesta kamppailevaan eetokseen.”

– Voima-lehti 04/2019

KEHITTÄJÄT

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Porttiteatteri ry:ssä tehtyyn kehittämistyöhön.

Porttiteatteri ry, Helsinki

Tuija Minkkinen, Porttiteatterin taiteellinen suunnittelija, teatteri-pedagogi-ohjaaja, etunimi.sukunimi(a)porttiteatteri.fi ja Porttiteatterin yhteisö

SAMANKALTAISTA TOIMINTAA ON KEHITETTY MYÖS

Vankilateatteritoimintaa:
Taittuu ry

Kansikuva
Porttiteatteri vapauttaa vangin roolista -toimintamalli on osallisuuden palanen. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä