Perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta on matalan kynnyksen palvelu, josta lapset, nuoret ja perheet saavat varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea arkeen yhdellä yhteydenotolla. Asiakkaiden lisäksi myös ammattilaiset saavat arjen työhön tukea palvelusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta on matalan kynnyksen palvelu, josta lapset, nuoret ja perheet saavat varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea arkeen yhdellä yhteydenotolla. Asiakkaiden lisäksi myös ammattilaiset saavat arjen työhön tukea palvelusta.

Toteutuspaikka
Pohjois-Savo
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Merja Jumpponen

Luotu

11.04.2022

Viimeksi muokattu

31.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Perhekeskuksen ohjaus- ja neuvontamalli perustuu varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn. Keskeisin periaate on, että yksi yhteydenotto riittää avun ja tuen saamiseksi. Mallissa keskeistä on myös saattaen vaihtaminen palvelusta toiseen ja kynnyksettömyys.

Ohjauksesta ja neuvonnasta saa varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Palveluun voi soittaa mm. perhe-elämän haasteissa, vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä parisuhteen pulmissa. Ohjauksen ja neuvonnan perheneuvojien avulla ohjautuu oikean avun ja tuen piiriin. Palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen.

Ammattilaiset voivat konsultoida perheneuvojaa esimerkiksi kunnassa oleviin palveluihin liittyen tai pyytää perheneuvojaa työpariksi asiakastilanteissa, joissa tarvitaan yhteistä pohdintaa.

Ohjauksen ja neuvonnan kautta on mahdollista niin asiakkaan kuin ammattilaisenkin pyynnöstä järjestää Yhdessä aika.

Toimintaympäristö **

Perhekeskuksen ohjaus- ja neuvontamallin kuvaaminen on osa POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskus-hanketta ja kuuluu perhekeskuksen kehittämiskokonaisuuteen. Ohjaus- ja neuvontamallia on kehitetty yhdessä tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen perhekeskuskehittäjien ja Pohjois-Savon kuntien lapsiperheiden palveluohjaajien ja johdon kanssa. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös hyvinvointialueen perhekeskusvalmistelun edustajien kanssa.

Ohjaus- ja neuvontamallia pilotoidaan hankkeen toisessa vaiheessa (1.1.2022-31.7.2022) 10 kunnan alueella Pohjois-Savossa: Joroinen, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto. Perhekeskuksen ohjauksen ja neuvonnan työntekijät (5 htv) toimivat perheneuvoja nimikkeellä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ohjauksen ja neuvonnan kohderyhmään kuuluvat lapset, nuoret ja perheet sekä perhekeskusverkoston ammattilaiset. Pilottikunnissa perhekeskuksen ohjauksen ja neuvonnan asiakkailta pyydetään palautetta toiminnasta sähköisellä asiakaspalautelomakkeella.

Asiakasymmärrystä kartoitetaan erityisesti mallin pilotoinnin yhteydessä sähköisen kyselylomakkeen myötä. Kysely on kohdennettu asiakkaille ja sillä pyritään selvittämään, mitä perhekeskuksen ohjaukselta ja neuvonnalta toivotaan, miten palvelu tavoittaa asiakkaat parhaiten ja mikä madaltaa kynnystä olla yhteydessä palveluun.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kokeilujen päätteeksi tulee sopia, miten perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta jatkossa järjestetään. Mikäli toiminta ei voi jatkua kokeilujen mukaisilla resursseilla, tulee toiminnan sijoittumista pohtia hyvinvointialueen näkökulmasta. Yhtenä vaihtoehtona voi olla toimintamallin mukaisen työskentelyn linkittäminen lakisääteiseen palveluun, jossa ohjausta ja neuvontaa annetaan lakiin perustuen. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen 1. vaiheen aikana toimintamalli saatiin kuvattua. Täydennysrahoituksen myötä käynnistyneiden pilottien tulokset raportoidaan vuoden 2023 kesään mennessä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin perusperiaatteet ovat asiakaslähtöisiä ja työskentely perustuu asiakkaan tarpeeseen, jonka vuoksi mallia voidaan hyödyntää eri asiakas- ja kohderyhmien kanssa.

Toimintamallin käyttöönotto vaatii resurssointia huomioiden alueellinen tarve ja alueen koko. 

Perheneuvojien kirjaamiskäytänteisiin liittyvistä asioita tulee sopia hyvinvointialueella. Ennen hyvinvointialueelle siirtymistä kunnat ovat päättäneet asiakas- ja potilastietojärjestelmien tunnusten myöntämisestä, jonka vuoksi pilotin aikana osa perheneuvojista kirjasi ja osa ei. Jatkossa linjauksen tulee olla yhdenmukainen ja alueella sovittu.

 

Kansikuva
Lasten, nuorten ja perheiden neuvonta ja ohjaus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä