116117 päivystyapupuhelin Pohteen mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Hyvinvointialuemuutoksen myötä Pohteen virka-ajan ulkopuolisten palveluiden siirtäminen 116117 päivystysapupuhelimelle alueella aikaisemmin itsetuotetuista puhelinpalveluista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
116117 päivystyapupuhelin Pohteen mielenterveys- ja päihdepalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialuemuutoksen myötä Pohteen virka-ajan ulkopuolisten palveluiden siirtäminen 116117 päivystysapupuhelimelle alueella aikaisemmin itsetuotetuista puhelinpalveluista.

Toteutuspaikka
Pohteen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

20.10.2023

Viimeksi muokattu

13.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Koollekutsutaan palveluista vastaavat henkilöt, läpikäydään muutostatarve  ja ohjataan tähän liittyvää keskustelua. Ratkaisun löydyttyä liitetään keskusteluun viestintä, suunnitellaan linjan mukainen viestintästrategia ja tehdään tarvittavat muutokset palvelukuvauksiin.

Ohjataan palvelusta vastaava taho seuraamaan ja raportoimaan muutoksen vaikutuksista päätöksen tekijöille.

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue lyhyesti

Pohde on yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista. Vastaamme noin 416 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta Pohjois-Pohjanmaalla. Rakennamme maailman älykkäintä sairaalaa palvelemaan niin alueemme asukkaita kuin ympäröiviä hyvinvointialueitakin. Meillä on töissä lähes 18 500 alan osaajaa. Joka päivä haluamme vaalia myös heidän hyvinvointiaan ja osaamistaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Oululaiset mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Organisaation sisäinen toimintamallin muutos, sisäinen prosessi ilman hankkeen ohjausta. Viestinnän ja palveluista vastaavien tapaamisten koordinointi. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Prosessin kesto vuoden vaihteesta kevääseen, minkä lopputuloksena muutosprosessi ohjautui mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaavien tahojen itsenäisesti toteuttamaksi palvelumallin muutokseksi. Muutoksen alullesaattaminen ja tapaamisten fasilitointi hanketyönä näyttäytyi merkittävänä, samoin viestinnän koordinointi.  Kun oikeat henkilöt pääsivät organisaation sisäiseen dialogiin muutoksessa, ei hankeesta tulevaa ohjausta enää tarvittu.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Varmistakaa vastuu muutoksesta tiedottamisen osalta päätöksentekijöiden tehtäväksi, jolloin itse muutokseen ohjaaminen sujuu rakentavammin. Yhteistyö viestinnän kanssa korosruneessa roolissa, jotta se on linjassa muun organisaation tiedottamisen kanssa. Tässä tilanteessa muutos heijastui suoraan kansalaisiin, samaan aikaan useita muutoksia menossa, joten viestintästrategian merkitys on suuri.

Kansikuva
Puhelinpalvelut

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä