Menetelmä

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Asiakasosallisuus
Menetelmä
Monialaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hanke tarjosi tukea systeemisen ajattelu- ja toimintatavan käytäntöön soveltamiseen Itä-Suomen yhteistyöalueen monitoimijaisessa lastensuojelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Asiakasosallisuus
Menetelmä
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hanke tarjosi tukea systeemisen ajattelu- ja toimintatavan käytäntöön soveltamiseen Itä-Suomen yhteistyöalueen monitoimijaisessa lastensuojelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Luonto
Yhteisöllisyys
Menetelmä
Ekologinen kestävyys
Ilmiöt
Luonnon moninaisuus / resurssien ylikulutus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus yhteisöllisistä ja luontolähtöisistä menetelmistä aikuissosiaalityön käytännön tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Demokratia
Kokemustieto
Asiakaslähtöisyys
Menetelmä
Ilmiöt
Demokratian murros
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemuskahvila on menetelmä kokemustiedon keräämiseen ihmisiltä, jotka eivät elämäntilanteensa vuoksi vaikuta yhteiskunnassa perinteisin demokraattisin keinoin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Menetelmä
Sosiaaliala
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus voimavaralähtöseistä asiakastyöstä aikuissosiaalityön käytännön tueksi sisältäen ECOMAP työvälineen.

Themes
Menetelmä
Vaikuttavuus
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Blogikirjoitus
Ingress

Kukaan ei voi yksin vaikuttaa toiminnallaan kaikkiin niihin tekijöihin, joilla monimutkaiset ongelmat ratkaistaan yhteiskunnassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Menetelmä
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakastyön ja sen yhteiskehittämisen tueksi kehitetyt kortit ovat käytännölliset erityisesti silloin, kun toimintaa uudistetaan tai halutaan parantaa osallistujalähtöisyyttä.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Perhepalvelut
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Menetelmä
Mielenterveys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuskehittämistyötä tehdään Lapin hyvinvointialueen 14 kunnan ja kaupungin alueella. Lapissa on 3 toimivaa perhekeskusta ja 11 kehitteillä olevaa perhekeskusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Toimintakyky
Hyvinvointi
Arviointi
Menetelmä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PARADISE24fin kartoittaa henkilön toimintakykyyn liittyviä vaikeuksia. Mittari on kansainvälisesti EU-hankkeessa kehitetty arvioimaan erilaisia neurologisia sairauksia sairastavien henkilöiden koke

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pieksämäki
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Menetelmä
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KokoNainen-opassarja on kehitetty työvälineeksi sosiaali-ja terveysalan sekä seurakuntien työntekijöille, jotka kohtaavat työssään päihdehaittoja kokevia naisia.