Menetelmä

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Menetelmä
Osaaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yksi perhekeskuksen keskeisistä tehtävistä on tarvittavan osaamisen varmistaminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Menetelmä
Psykososiaalinen menetelmä
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Osaaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa selvitetään lasten ja nuorten parissa työskentelevien työntekijöiden käytössä olevia psykososiaalisia menetelmiä. Tavoitteena on saada kattava kuva käytössä olevista menetelmistä j

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Asiakasosallisuus
Menetelmä
Monialaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hanke tarjosi tukea systeemisen ajattelu- ja toimintatavan käytäntöön soveltamiseen Itä-Suomen yhteistyöalueen monitoimijaisessa lastensuojelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Asiakasosallisuus
Menetelmä
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hanke tarjosi tukea systeemisen ajattelu- ja toimintatavan käytäntöön soveltamiseen Itä-Suomen yhteistyöalueen monitoimijaisessa lastensuojelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Luonto
Yhteisöllisyys
Menetelmä
Ekologinen kestävyys
Ilmiöt
Luonnon moninaisuus / resurssien ylikulutus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus yhteisöllisistä ja luontolähtöisistä menetelmistä aikuissosiaalityön käytännön tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Demokratia
Kokemustieto
Asiakaslähtöisyys
Menetelmä
Ilmiöt
Demokratian murros
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemuskahvila on menetelmä kokemustiedon keräämiseen ihmisiltä, jotka eivät elämäntilanteensa vuoksi vaikuta yhteiskunnassa perinteisin demokraattisin keinoin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Menetelmä
Sosiaaliala
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus voimavaralähtöseistä asiakastyöstä aikuissosiaalityön käytännön tueksi sisältäen ECOMAP työvälineen.

Themes
Menetelmä
Vaikuttavuus
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Blogikirjoitus
Ingress

Kukaan ei voi yksin vaikuttaa toiminnallaan kaikkiin niihin tekijöihin, joilla monimutkaiset ongelmat ratkaistaan yhteiskunnassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Menetelmä
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakastyön ja sen yhteiskehittämisen tueksi kehitetyt kortit ovat käytännölliset erityisesti silloin, kun toimintaa uudistetaan tai halutaan parantaa osallistujalähtöisyyttä.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Perhepalvelut
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Menetelmä
Mielenterveys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuskehittämistyötä tehdään Lapissa 14 kunnan alueella, 9. perhekeskuksen kehittämistyöstä vastaa perhekeskuskoordinaattori jotka toimivat paikallisesti.