Voimavaralähtöinen asiakastyö - mallinnus aikuissosiaalityön käytäntöön

Mallinnus voimavaralähtöseistä asiakastyöstä aikuissosiaalityön käytännön tueksi sisältäen ECOMAP työvälineen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Voimavaralähtöinen asiakastyö - mallinnus aikuissosiaalityön käytäntöön
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus voimavaralähtöseistä asiakastyöstä aikuissosiaalityön käytännön tueksi sisältäen ECOMAP työvälineen.

Toteutuspaikka
Yhteistyössä TASOS ja AIKUMETOD hankkeiden toimijoiden kanssa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

04.11.2022

Viimeksi muokattu

01.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Voimavaralähtöisen asiakastyön mallinnus aikuissosiaalityön käytäntöön ja siihen sisältyvä ECOMAP työväline pyrkivät vastaamaan haasteisiin, joita ammattilaiset ovat liittäneet voimavaralähtöisesti toteutettavaan ja kirjattavaan asiakastyöhön.

Mallinuksessa on aikaisemman tutkimuksen sekä Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus (TASOS) hankkeen työpajoissa ammattilaisten tuottaman aineiston kautta muodostettu ohjelmateoriaa hyödyntäen mallinnus siitä, mitä on voimavaralähtöinen asiakastyö ja miten se yhdistyy suunnitelmalliseen työhön ja kirjaamiseen. Lisäksi mallinnus sisältää ECOMAP työvälineen esittelyn ja vinkkejä sen käyttämiseen asiakastyössä ja kirjaamisen apuna. ECOMAPin kautta asiakkaan tilannetta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti ja voimavarat huomioiden.

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

ECOMAP ASIAKASPROSESSIN TUKENA

ECOMAPia on käytetty välineenä palvelutarpeen arvioita ja asiakassuunnitelmia asiakkaan kanssa tehtäessä. Työskentely on kohdistunut erityisesti pidempiaikaisiin asiakkuuksiin. Palvelutarpeen arviossa se on ollut toimiva väline asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamisessa ja on ohjannut asiakaslähtöiseen työskentelyyn ja kirjaamiseen. Asiakassuunnitelmissa siitä on ollut apua esimerkiksi tavoitteiden asettamisen yhteydessä: mitkä ovat niitä vahvuuksia, joiden kautta tavoitteisiin voidaan päästä.

On hyvä huomioida, että ECOMAP on hyödynnettävissä muutenkin kuin asiakastyössä. Sen avulla voidaan esimerkiksi ammattilaisten kesken pohtia monimutkaisia asiakastilanteita nimettömästi ja saada sillä tavalla tukea omalle työlle ja kokemuksia asioiden jakamisesta. Tämä on tärkeää työssä jaksamisen kannalta.

Kansikuva
Voimavaralähtöinen asiakastyö - mallinnus aikuissosiaalityön käytäntöön

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä