Työpajatoiminta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kouvola
Aihealueet
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Työpajatoiminta
Palvelupolku
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisohjaajana työpajalla -malli kuvaa vertaisohjaajatoiminnan toteutusta työpajaympäristössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Kuopio
Aihealueet
Nuorisotyö
Sosiaalinen kuntoutus
Työpajatoiminta
Hyvinvointi
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuutta ja hyvinvointia vahvistava pelitoiminta tuo yhteen 16-29-vuotiaita työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Työpajatoiminta
Psykososiaalinen tuki
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuinka lastensuojelun jälkihuolto ja nuorten työpajat - joita toimii n. 90 %:ssa Suomen kunnista - parhaiten yhdistävät voimansa?

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuopio
Aihealueet
Työpajatoiminta
Monialaisuus
Osallisuus
Ikääntyminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jaettu tulevaisuus -hanke järjestää maksuttomia ja monitaiteellisia taidetyöpajoja yli 60-vuotiaille kaupunkilaisille Kuopion keskustassa sekä lähiöissä.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Työpajatoiminta
Nuorisotyö
Psykososiaalinen menetelmä
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ovi auki elämään!(ESR)-hankkeessa kehitettiin Minuksi-ryhmätoimintaa 16-30-vuotiaille nuorille ja toimintaa pilotoitiin Etelä-Pohjanmaan maakunnan nuorten työpajoilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kuntouttava työtoiminta
Työpajatoiminta
Työkyky
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntouttavan työtoiminnan työpajoilla tapahtuva matalan kynnyksen liikuntatoiminta tarjoaa työpajojen asiakkaille tasavertaiset liikuntamahdollisuudet.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Työpajatoiminta
Osallisuus
Maaseutu
Luonnonsuojelu
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luontoon tukeutuvia menetelmiä käytetään työpajatoiminnassa toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisessa.