Anti-festivaali: Jaettu tulevaisuus – ikäihmisten hyvinvointi ja toimijuus

Jaettu tulevaisuus -hanke järjestää maksuttomia ja monitaiteellisia taidetyöpajoja yli 60-vuotiaille kaupunkilaisille Kuopion keskustassa sekä lähiöissä.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Anti-festivaali: Jaettu tulevaisuus – ikäihmisten hyvinvointi ja toimijuus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jaettu tulevaisuus -hanke järjestää maksuttomia ja monitaiteellisia taidetyöpajoja yli 60-vuotiaille kaupunkilaisille Kuopion keskustassa sekä lähiöissä.

 

Toteutuspaikka
Kuopion pääkirjaston Kohtaamo, Kuopion asukastuvat ja kirjastot, Melankadun toimintakeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuopio
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Elisa Itkonen

Luotu

16.12.2022

Viimeksi muokattu

16.01.2023
Toimintaympäristö **

Toimintamallissa pyritään tunnistamaan osallistumisen uusia, juuri tähän hetkeen liittyviä muotoja ja toimintatapoja, jotka usein tapahtuvat perinteisen kulttuurisektorin ja instituutioiden ulkopuolella. 

Näitä osallistumisen malleja tarjotaan kohderyhmälle, jotka harvoin osallistuvat nykytaiteeseen eli yli 60-vuotialle.

Toimintamalli on suunniteltu suhteessa erilaisiin yhteistyökumppanuuksiin ja kokonaisuuksiin: Taiteen edistämisen keskuksen ja Teatterikeskus ry:n IKO-hankekokonaisuuteen, Kuopion kaupungin ikäihmisten ja erityisryhmien kulttuuripalveluihin ja ANTI - Contemporary Art Festivalin taiteelliseen toimintaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ensisijaisena kohderyhmänä on yli 60-vuotiaat.

Jaettu tulevaisuus -työpajat vaativat lähtökohtaisesti itsenäistä toimintakykyä. Osittain tästä syystä kohderyhmää ei määritelty tämän tarkemmin.

Kohderyhmän rajaus perustuu kuitenkin osittain ajatukseen siitä, että osallistujaryhmällä on edessä paljon elinvuosia, joiden aikana he voivat potentiaalisesti nauttia hankkeessa visioimastaan paremmin toimivasta ja esteettömämmästä kaupunkiympäristöstä. Tämä motivoi ja tuo toimintaan lisää merkityksellisyyttä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Osallistujilta vaaditaan itsenäistä toimintakykyä, mutta esim. lievä muistisairaus tai liikuntarajoite ei ole este osallistumiselle. Kohderyhmään kuuluvien elämänvaihetta leimaa muutos: esimerkiksi useat osallistujista ovat vastikään jääneet eläkkeelle ja jotkut totuttelevat lisäksi yksin elämiseen puolison menehdyttyä. Monet ANTI-festivaalin tavoittamista osallistujista on tehnyt työuransa muussa kuin taiteessa, ja kertoivat tämän iän olevan aika kokeilla säännöllistä taideharrastusta.

Työpaja-sarjan ohjaajia on hyvä olla kaksi. ANTI-festivaalin työpajat ohjasivat vuonna 2022 kaksi kuopiolaista taiteilija-ohjaajaa Emma Fält ja Anna-Maria Väisänen. Samat taiteilijat työskentelivät hankkeessa koko sen toimintakauden, kehittäen ja soveltaen toimintaa kohderyhmän tarpeet huomioiden. Lisäksi hanketta kuratoi ANTI-festivaalin taiteellinen johtaja ja sitä koordinoi festivaalin tuotantopäällikkö. Huomioiden nämä henkilöstöresurssit, yhden työpajan hinnaksi on arvioitu noin 600 euroa, mikäli työpajat tapahtuvat järjestäjälle maksuttomassa tilassa.

Kansikuva
Kahden henkilön kädet ojentuvat toisiaan kohti.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä