Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Vantaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Sosiaalihuolto
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyömallin tavoitteena on Perhesosiaalityön ja Lapsiperheiden kotipalvelun yhteisten perheiden sujuvampi palveluun pääsy, verkostoyhteistyön ja systeemisyyden vahvistaminen sekä työskentelyn v

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Yhteistyö
Hyvinvointialue
Järjestöt
Kumppanuus
Verkostot
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli pitää sisällään kolme eri osa-aluetta: järjestöasiain neuvottelukunta JANE, Kumppanuuspöytä sekä hyvinvointialueen järjestöfoorumit. 

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Kuntoutus
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten ryhmäkuntoutuksen kehittäminen ja yhtenäistäminen Kymenlaakson alueella.

Paikkakunta tai maakunta
Päijät-Häme
Aihealueet
Segmentointi
Asiakasosallisuus
Asiakassegmentointi
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luotu maakunnallinen geneerinen asiakkuuksien segmentoinnin malli.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Yhteiskehittäminen
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nepsykoordinaattori-toiminnan aloitus ja toimintamallin luonti Etelä-Pohjanmaalla.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Suunnittelu ja visiointi
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelupolku. Painotus ennaltaehkäisevään ja matalan kynnyksen toimintaan. 

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neuropsykiatrisesti oireilevan tai jo diagnosoidun asiakkaan palvelupolun yhtenäistäminen Etelä-Pohjanmaan perhekeskuksissa. 

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Elintavat
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden elintapaohjauksen toimintamalli on suunnattu lapsiperheiden elintapaohjaukseen.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Vanhemmuus
Matalan kynnyksen palvelu
Perhepalvelut
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaspalvelupolku perhekeskuksen asiakkaille, jotka ilmaisevat tahtonsa erota parisuhteessaan. Taustana asiakkaan palvelupolun kansallinen mallinnus (THL).