Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Kotihoito
Ikääntyminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Peseviä ja kuivaavia wc-bideitä otetaan käyttöön kotihoidon asiakkailla. Bideillä tuetaan asiakkaan itenäistä kotona asumista ja hygienian hoitoa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Kuntoutus
Kotihoito
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakastyypit on luotu kuvaamaan, minkälaista tuen tarvetta asiakas tarvitsee kuvapuhelinohjelmaan ilmoittautumiseen, vastaamiseen ja ohjelmaan osallistumiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Kuntoutus
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan fyysisten ryhmien tasokuvaukset Tampereen kotikuntoutuksen etäkuntoutuspalveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Osaaminen
Viestintä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistaminen. Lisäksi lisätään alueen asukkaiden mielenterveys-ja päihdetietoisuutta sekä mielenterveysosaamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Elämänlaatu
Vertaistuki
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kipuryhmä on suunniteltu asiakkaille, joilla on kroonista, pitkäaikaista kipua, joka on kestänyt yli 3 kuukautta. Kipuryhmä pyrkii lisäämään tietoa kivusta ja siihen liittyvistä tekijöistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kunnat
Mielenterveys
Ehkäisevä päihdetyö
Johtaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvän mielen kunta toimintamalli on lähestymistapa, joka auttaa kuntaa vahvistamaan mielenterveyttä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähitori on matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste sekä kohtaamispaikka asukkaille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Ensihoito
Kuntoutus
Apuvälineet
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perusterveydenhuollon apuvälinepalveluissa ja ensihoidossa käyttöönotettava toimintamalli, jossa ikääntyneen asiakkaan kuntoutustarve arvioidaan ensikontaktissa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kotihoito
Kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson TulKoti-hankkeen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen ikääntyneiden sosiaalipalvelun yhteistyössä kehittämä moniammatillisen palaverin käytäntö kotihoidon asiakkaiden kuntoutustarpeen arv

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Omaishoito
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vanhemmuus
Perhepalvelut
Vammaispalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kohdistaa lapsiperheiden omaishoidon tuen arvioinnin sinne missä perhe on jo asikakkaana tai joiden palveluista perhe eniten hyötyy.