Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Perusterveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käyttöönotettu digitaalinen ajanvaraus aikuisneuvolan/vastaanottopalvelujen hoitajavastaanotoille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verenpainepotilaiden kontrolleja toteutetaan etävastaanotoilla niiden asiakkaiden osalta, joille etävastaanotot soveltuvat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asumispalvelut
Elämänlaatu
Ikääntyminen
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kohdistuu asumispalveluyksiköissä asuvien iäkkäiden ihmisten mielen hyvinvointiin ja asumisympäristöön.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

THL:n RAI-järjestelmä johtajan työvälineenä -kokonaisuuden toimintamalleissa tuodaan esille erilaisia tapoja hyödyntää RAI-tietoa johtamisessa ja vertailukehittämisessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköinen kyselylomake lastensuojelun eri toimijoille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Verkostot
Sosiaalihuolto
Tiedonhallinta
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmä toimii sosiaalihuollon kirjaamisen vapaamuotoisena keskustelufoorumina. Tarkoituksena on jakaa tietoa ja saada vertaistukea toisilta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Omahoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kuvattu geneerinen malli digitaalisten hoito- ja palvelupolkujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus monialaisessa työryhmässä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Omaishoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämisen tavoitteena on kasvattaa omaishoidon määrää ja kestoa Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tuella toteutettiin ikääntyneille suunnattu hyvinvointikysely, jonka kysymykset pohjautuivat ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaan.