Toiminnanohjausjärjestelmät osana Sote-tilannekeskusta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP, P4,I4)

Toiminnanohjausjärjestelmillä saadaan tuotettua Sote-tilannekeskuksen käyttöön reaaliaikaista tilannetietoa. Tiedon avulla voidaan koordinoida  potilasvirtaa, ohjata resurssien järkevää ja tarkoituksenmukaista käyttöä ja saada säästöjä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Toiminnanohjausjärjestelmät osana Sote-tilannekeskusta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP, P4,I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnanohjausjärjestelmillä saadaan tuotettua Sote-tilannekeskuksen käyttöön reaaliaikaista tilannetietoa. Tiedon avulla voidaan koordinoida  potilasvirtaa, ohjata resurssien järkevää ja tarkoituksenmukaista käyttöä ja saada säästöjä. 

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

26.02.2024

Viimeksi muokattu

07.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

SBM alustalle tehdyn potilasohjaus sovelluksen ja ensihoidon kuljetustilauksen käyttöönoton ja laajentamisen tavoitteena on saada yhtenäistettyä ja selkeyttää Sote-tilannekeskuksen kautta liikkuvaa potilasvirran hallintaa. SBM alusta tulee käyttöön Soiten erikoissairaanhoidon osastoille, kotihoidon toiminnanohjauskeskukseen, kotisairaalaan, yhteispäivystykseen, yleislääketieteen osastoille, koordinoiville hoitajille sekä tilannekeskuspäivystäjille.  

Ensihoidon kuljetustilaus sovellus tulee käyttöön yhteispäivystykseen, erikoissairaanhoidon osastoille, yleislääketieteen osastoille sekä ensihoidolle.

Asiakasohjaus sovelluksen suunnittelussa oli mukana henkilöitä erikoissairaanhoidon osastoilta, kotisairaalasta, yhteispäivystyksestä, kotihoidon toiminnanohjauskeskuksesta, yleislääketieteen osastolta, koordinoivat hoitajat ja tietosuoja-asiantuntija.   

Ensihoidon kuljetustilaussovelluksen suunnittelussa oli mukana ensihoitolääkäri, kenttäjohtajia ja tietosuoja-asiantuntija

Molempien sovellusten suunnittelussa tavoiteltiin suoraviivaisuutta ja tasalaatuisuutta. Molemmat sovellukset tulevat vähentämään puhelimessa tapahtuvaa viestintää. Puhelimessa tapahtuva viestintä lisää virheiden mahdollisuutta ja asioiden vääristyminen on mahdollista. 

Molemmista sovelluksista saadaan tarvittavaa tilastoa yhdestä paikasta.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä