Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen asiakasohjausyksikössä ratkaistaan sen asiakkaiden yksinkertaisia haasteita ja ongelmia. 

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Aihealueet
Kaksikielisyys
Lastensuojelu
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin kehittämisen tavoitteena on ollut se, että pyritään löytämään toimintatavat, joiden avulla voidaan löytää sujuva monialainen yhteistyö ruotsinkielisille lastensuojelun asiakkaille ka

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Toimintakyky
Fysioterapia
Osatyökykyisyys
Työkyky
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Fysioterapeutin tekemä fyysisen toimintakyvyn kartoitus ja testaus työttömille työnhakijoille osana laajempaa työkyvyn arviointia. 

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

STOP -työryhmä on tarkoitettu paljon päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitseville asiakkaille, jotka hyötyvät yhteisestä, laaja-alaisesta ja moniammatillisesta asiakassuunnitelmasta (esim.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuva tiimi toimii koko Kymsoten alueella. Tehtävänä on tukea ja vahvistaa asiakasprosessin sujuvuutta ja vaikuttavuutta.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakassegmentointi
Palvelupolku
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on kuvata ja yhtenäistää Nuorten Matalan yksiköiden palvelupolut ja käytetyt menetelmät, jotta asiakas saa tasalaatuista palvelua huolimatta siitä, missä yksikössä hän asioi.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Vaikuttavuus
Asiakasosallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuorten Matalan yksiköissä kerätään asiakaspalautetta sekä asiakkaina olevilta nuorilta sekä heidän vanhemmiltaan.

Paikkakunta tai maakunta
Kotka
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asetuksen (338/2011) mukaisten määräaikaistarkastusten toteuttamiseen kehitetään uusi toimintamalli.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen
Varhaiskasvatus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Varhaisten kielellisten haasteiden tunnistamisen tueksi kehitetty tarkistuslomake, jossa keskeiset kielenkehityksen osa-alueet eriteltynä.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan terveysasematasoinen kiireellinen hoito järjestyy etävastaanotolla tai sote-keskuksessa kiireellisen hoidon tiimin toimesta. Asiakas saa tarvitsemansa avun yhdellä käynnillä ammattilaiste