Lähetteettömän palvelun oikea-aikaisuuden ja paikkaisuuden arviointi

Tiedolla johtamisen työkalu kotikuntoutuspyyntöjen arviointiin. 

TulKoti-hankkeen tuella luotu ja käyttöönotettu toimintamalli. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lähetteettömän palvelun oikea-aikaisuuden ja paikkaisuuden arviointi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiedolla johtamisen työkalu kotikuntoutuspyyntöjen arviointiin. 

TulKoti-hankkeen tuella luotu ja käyttöönotettu toimintamalli. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen kuntoutuspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Laura Ihatsu

Luotu

28.12.2023

Viimeksi muokattu

28.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Forms-pohjainen kysely, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa kotikuntoutuksen asiakkaiden lähettävistä tahoista, sekä asiakkaan saaman kuntoutuspalvelun oikea-aikaisuudesta ja -paikkaisuudesta. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialue on kuuden kunnan alueella toimiva hyvinvointialue. Alueella on n. 162 000 asukasta (v. 2020). Yhdeksi alueen haasteeksi on hyvinvointialueen strategiassa nostettu väestön ikääntyminen ja kokonaisväestön väheneminen. Muun muassa tähän haasteeseen pyritään vastaamaan sujuvoittamalla palveluja ja niiden yhteentoimivuutta, sekä vahvistamalla vaikuttavia palveluja. 

Kotikuntoutusta toteutetaan kaikkien viiden alueen kunnan alueella. Kotikuntoutus on terveydenhuollon palvelua. Kotikuntoutuksessa työskentelee sekä fysio- että toimintaterapeutteja ja liikunnanohjaajia. Kotikuntoutus on lähetteetöntä palvelua, johon voidaan hakeutua asiakkaan tai hänen läheisensä pyynnöstä tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat olleet kotikuntoutuksen työntekijät, jotka ovat osallistuneet seurantatyökalun muokkaamiseen sekä yksilöinä että tiimipalaverissa käydyn keskustelun kautta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työkalun käyttö vaatii kuntoutuspalveluiden esihenkilöiltä sitoutumista sekä seurantajaksojen toteutukseen että tulosten todelliseen tarkasteluun. 

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toukokuussa 2023 tehdyn seurannan perusteella organisaatiossa tehostettiin kuntoutukseen ohjautumista, ja 12/2023 käyttöönotettiin kuntoutukseen ohjaamisen digitaalinen ohjauspolku: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/iakkaan-kuntoutustarpeen-arvioinnin-digitaalinen-ohjauspolku

Marraskuussa 2023 tehdyssä selvityksessä huomattavaa kehitystä kotihoidolta tulleissa kotikuntoutuspyynnöissä sekä määrällisesti että oikea-aikaisuuden näkökulmasta. Tähän on osaltaan vaikuttanut kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteistyön tiivistäminen: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/moniammatillinen-yhteistyo-ikaantyneiden-kotihoidossa

Tämä työkalu toimii siis osaltaan arviointityökaluna myös käyttöönotetuille toimintamalleille. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mikäli organisaatiossa on mahdollista automatisoida vastaava seuranta, suosittelen vahvasti sen hyödyntämistä. 

Tietyin aikavälein toteutettava seuranta on suositeltavaa toteuttaa ns. tavallisena kuukautena, Kymenlaaksossa seurantakuukaudet ovat toukokuu ja marraskuu. Palvelun sekä henkilöstön kanssa todettiin, että kesällä tehty seuranta ei kuvasta palvelun perusarkea, joskin kesämittauksella voitaisiin määrittää esim. sairaaloiden osasulkujen vaikutusta kotikuntoutuksen oikea-aikasuuteen. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä