Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Aihealueet
Arviointi
Lastensuojelu
Monialaisuus
Palvelutarve
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintakortit ohjaavat laadukkaaseen monitoimijaiseen yhteistyöhön lapsen asioissa ja niillä kuvataan, kuinka lapseen liittyvän huolen puheeksi ottamisesta edetään lastensuojeluilmoituksen tai yht

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaat kehittäjinä -kokonaisuus kokoaa yhteen eri osallisuuden ja osallistumisen muodot sote-palveluissa.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Aihealueet
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maakunnallinen yhteisöllisen opiskeluhuollon toimimalli korostaa yhteisöllisen opiskeluhuollon roolia kouluhyvinvoinnin ja yhteisen toimintakulttuurin edistäjänä.

Paikkakunta tai maakunta
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa päävastuu kohderyhmän potilaiden hoidosta säilyy julkisella sektorilla, valikoitu hoito hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Themes
Markkinointi
Viestintä
Phenomena
Ei liity ilmiöön
Uutinen
Ingress

Oli jo 17. kerran aika palkita kuntamarkkinoinnin parhaimmisto Kuntamarkkinoilla. Tänä vuonna kilpailuun saapui 40 kilpailutyötä, joista 10 pääsi shortlistalle.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Perhepalvelut
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhetyön sisältö ja toimintamallit ovat yhtenäistetty Kymsoten alueella ja perhetyön palveluun on kirjattu selkeä prosessi ja perhetyön sisäiset toimintamallit ovat avattu ja ohjeistettu perhetyön

Paikkakunta tai maakunta
Kerava
Vantaa
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Psykososiaalinen tuki
Vanhemmuus
Varhainen tunnistaminen
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Testataan perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen jalkautuvien perhekeskuspalveluiden toimivuutta. Osallistetaan perheitä hyvinvointialueen (nepsy)palveluiden kehittämiseen.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Varhainen tunnistaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Varhaisen tuen perhetyö on matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa perheille ennaltaehkäisevää, varhaisen tuen palvelua, kun perheen arjessa ilmenee haasteita, johon perhe toivoo tukea.

Paikkakunta tai maakunta
Lohja
Hanko
Karkkila
Kirkkonummi
Vihti
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokeilun tarkoituksena on järjestää kattavat, sujuvat ja yhdenmukaiset sekä helposti saavutettavat ehkäisypalvelut, jotka sisältävät raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymister

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Ehkäisevä päihdetyö
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsultaatiomallin toiminta kiinnittyy lastensuojelulaitoksissa tehtävään päihdetyöhön.