Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonta
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue muodostuu 23 kunnasta. Keväällä 2022 alettiin valmistautua hyvinvointialueen alkuun liittyvään viestintään.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuoruusikäisten mielenterveyden tukeminen tapahtuu useista eri palveluista ja palveluissa on ollut erilaisia tapoja toteuttaa tukea.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Perhepalvelut
Perhekeskus
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Verkostot
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskustiimi tarjoaa varhaista tukea lapsiperheille. Toimintamalli luo rakenteen monitoimijaiseen perhekeskusverkostotyöhön. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Perhepalvelut
Sosiaalihuolto
Varhainen puuttuminen
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kasvatus- ja perheneuvontapalveluiden kehittäminen  ja koulutus asiakaslähtöisesti Etelä-Savon hyvinvointialueen tarpeisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelutarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Riskien etsimisen ja tunnistamisen (RET)- prosessin Miten menee-malli sekä mallista jalostettu jatko-ohjaustahot käsikirja eri riskeihin perustuen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Muistisairaudet
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli mahdollistaa tiedon, tuen ja ohjauksen heti muistisairausdiagnoosin saamisen jälkeen koko hyvinvointialueella sekä etänä että livenä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Perhekeskus
Ennaltaehkäisy
Yhteisöllisyys
Perusopetus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Reppu-tiimi ohjasi 1.-2. luokkalaisiille Repputuokioita, joiden harjoitteet ja liitteet on koottu tähän vihkoseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Perhekeskus
Perhepalvelut
Osallisuus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Saamelaisten lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti, Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tukemana

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Terveydenhuolto
Psykososiaalinen menetelmä
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on yhteistyössä yta-koordinaation, Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen sekä Pohteen omien ammattilaisten kesken laadittu rakenteisen kirjaamisen ohje IPC-ohjan

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Lastensuojelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun sosiaalityön toimintatapojen ja organisaatiorakenteen kehittäminen asiakastarpeita vastaavaksi; tavoitteena parantaa työn vaikuttavuutta mahdollistamalla pitkäaikainen, suhdeperustai