Pirkanmaan hyvinvointialue muodostuu 23 kunnasta. Keväällä 2022 alettiin valmistautua hyvinvointialueen alkuun liittyvään viestintään. Siirtymävaiheen viestintään haluttiin panostaa, jotta asukkailla on yhteydenottopaikka epäselvissä tilanteissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Soteluuri muutosvaiheen tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue muodostuu 23 kunnasta. Keväällä 2022 alettiin valmistautua hyvinvointialueen alkuun liittyvään viestintään. Siirtymävaiheen viestintään haluttiin panostaa, jotta asukkailla on yhteydenottopaikka epäselvissä tilanteissa.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Taru Manner

Luotu

14.12.2023

Viimeksi muokattu

15.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Muutosvaiheissa asukkaiden ohjaus, neuvonta ja selkeät yhteydenottopaikat ovat merkityksellisiä. Sosiaali- ja terveyspalveluihin ohjautumisen tulee olla asukaslähtöistä, ja ohjauksen ystävällistä ja asiakaslähtöistä. Soteluuri luotiin tuomaan turvaa hyvinvointialueen perustamisvaiheeseen, jossa palveluihin ohjautumiseen oletettiin liittyvän haasteita. Kuntien sote-palveluista kertovat sivut suljettiin hyvin pian hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Keskeisenä kohderyhmänä oli Pirkanmaan hyvinvointialueella asuvat asukkaat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asioinnin tulee olla sujuvaa, resurssoinnin on oltava sellainen, että vastausviive pysyy kohtuullisena.

Osaamista tulee olla niin sosiaali- kuin terveyspalveluista. Jopa puolet kysymyksistä ratkottiin ensikontaktissa.

Konsultaatiomahdollisuus tulee olla. Tässä konsultaatiokanavana toimi teams-ryhmä, jossa anonymisoituja asioita kysyttiin laajalta ammattilaisverkostolta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Puolen vuoden toiminnan aikana asioinista voidaan todeta seuraavaa:

•Sote-luuriin tuli puheluita toiminnan ajalla 1.12.2022-31.5.2023  n. 6700. 

•Määrällisesti eniten puheluita tuli tammi-helmikuussa, joskin jo tammikuun puolen välin jälkeen tilastoista käy ilmi trendin selkeä laskeva suunta.  Maanantaisin puheluita tuli eniten.

•Puheluiden määrä vakiintui n. 50-70 puheluun päivässä

•Keskimäärin puheluita tuli kuukaudessa n. 1120. 

-Chat -yhteydenottoja koko aikana oli vajaa 1000kpl/6kk. Chat-yhteydenottotapana oli uusi, ja Soteluurin chatin myötä tuli monelle pirkanmaalaisille tutuksi asiointikanavaksi.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

On oleellista huomioida asiakasohjauksen tehostaminen muutosvaiheissa. Hyvinvointialueen aloittaminen oli kriittinen muutosvaihe tärkeissä sote-palveluissa. Hyvin viestitty siirtymävaiheen palvelu tuki asukkaita uuden organisaation palveluihin ohjautumisessa.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä