Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Maahanmuutto
Omahoito
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun Kainuu -hankeen Suun terveydenhuollon yhtenä osa-alueena olivat maahan muuttaneiden asiakasryhmä, jonka palveluita tulisi kehittää asiakastarpeista lähtöisin.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Tervetuloa Pyhäjoelle! oli Euroopan Sosiaalirahaston tuella rahoitettu monitahoinen hanke, joka edisti kaksisuuntaista kotoutumista ja hyviä väestösuhteita, sekä ehkäisi puolisotyöttömyyttä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arjen apu on PALOMA-osaamiskeskuksessa luotu vapaaehtoistoiminnan malli, jonka tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien arkea ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pyhäjoki
Aihealueet
Kotouttaminen
Viestintä
Vieraskielisyys
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kielitukivapaaehtoinen on henkilö, joka osaa suomea ja vähintään yhtä muuta kieltä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Pakolaisuus
Kotouttaminen
Kansalaistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminnassa yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana maahan tullut nuori saa suomalaisen kummiperheen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Aihealueet
Maahanmuutto
Työllistyminen
Nuorisotyö
Asiakastyö
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Autamme 14–29-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia nuoria työnhaun kaikissa eri vaiheissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Monikulttuurisuus
Suuret kaupungit
Suunnittelu ja visiointi
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monimuotoista Espoota kuvaamaan luotiin kuvistuskirjasto viestimään kehittyvän alueen monipuolisuutta ympäristön ja väestörakenteen näkökulmasta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Raisio
Aihealueet
Monikulttuurisuus
Kohtaaminen
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Opiskelijat
Perheet
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avoin kohtaamispaikka Satelliitissa lapset ja aikuiset kohdataan kulttuurisensitiivisesti. Se tarkoittaa halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevaa ihmistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveys
Monikulttuurisuus
Pakolaisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisten kulttuurista osaamista ja pakolaisten mielenterveyden tukemisen taitoja vahvistetaan räätälöidyillä koulutuksilla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Asiakaslähtöisyys
Monikulttuurisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Olohuone on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu alaikäisenä Suomeen ilman huoltajaa tulleille 18-25 -v. nuorille.