Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Osallisuus
Maahanmuutto
Integraatio
Kotoutuminen
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminta tukimuotona alaikäisinä ilman huoltajaa tulleille nuorille.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminta tukimuotona alaikäisinä ilman huoltajaa tulleille nuorille, jotka kaipaavat kontaktia suomalaisiin ja perheen läsnäolon kokemusta arjessa.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Kajaani
Aihealueet
Maahanmuutto
Suun terveydenhuolto
Yhteistyö
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoidaan suun terveysneuvontatilaisuuksia maahanmuuttajaperheille yhteistyössä Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Pakolaisuus
Kotoutuminen
Kansalaistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden parissa -Kummiperhetoiminnassa Suomeen saapunut ukrainalainen perhe saa suomalaisen kummiperheen. Perheet tapaavat 1-4 kertaa/kk.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Luonto
Maahanmuutto
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Green care
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli koostuu osallisuudesta, tiedosta, arjentaidoista ja hyvinvoinnista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotoutuminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus maahan muuttaneiden erityispalveluiden palveluista

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Vieraskielisyys
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Arviointi ja tiedonkeruu
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä toimintamallissa on valtakunnallisesti käytössä olevien lomakkeiden saamenkieliset versiot:

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Maahanmuutto
Perhekeskus
Verkostot
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden kotoutumisen tuen verkostossa maahanmuuttaneita perheitä kohtaavat henkilöt voivat jakaa hyviä käytänteitä, verkosto voi tarjota työntekijöille koulutusta, rakentaa monitoimijaista palvel

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Pakolaisuus
Perhepalvelut
Yhteiskehittäminen
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on tuotettu valmis materiaalipaketti yhteiskehittämispäivään, jonka tarkoituksena on edistää  tietoperustaisten tarkoituksenmukaisten palveluiden kehittämistä pakolaistaustaisille

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotoutuminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

 Toimintamallissa kuvataan monialaisen yhteistyön aloittaminen kotoutumisen edistämisen palveluissa ja yhdyspinnassa.